Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI CEN/TR 14788 - Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov
Vydáno: 01.06.2014
TNI CEN/TR 14788 - Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

TNI CEN/TR 14788

Větrání budov - Navrhování a dimenzování systémů pro větrání obytných budov

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Anglicky Tisk
Skladem
550 Kč
Označení normy:TNI CEN/TR 14788
Třídící znak:127012
Počet stran:68
Vydáno:01.06.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95442
Popis

TNI CEN/TR 14788

Tato technická normalizační informace uvádí doporučení pro návrh a dimenzování větracích systémů určených pro rodinné a bytové domy v letním i v zimním období. V dokumentu se uplatňují čtyři základní systémy větrání: přirozené větrání, přetlakové větrání, podtlakové větrání a rovnotlaké větrání. Kombinace jednotlivých systémů nejsou vyloučeny. Větrací systém může být navržen pro jeden byt (lokální) nebo pro skupinu bytů (centrální). V dokumentu jsou zmíněny možnosti kombinovaných systémů (teplovzdušné větrání a vytápění a/nebo chlazení). Větrání garáží, společných prostorů a ostatních prostorů mimo obytného prostoru není v dokumentu zahrnuto. Větrací systémy, na něž se tato technická normalizační informace vztahuje, mohou mít vliv na výskyt a odvod radonu a dalších plynů ze země, nicméně tyto účinky v ní nejsou zahrnuty. Větrací systémy určené ke snížení vnikání radonu a dalších plynů vstupujících z podloží do budovy nejsou v této technické normalizační informaci zahrnuty.