Sponzorovaný odkaz

06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

 06 - NORMY PRO TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

Tato třída obsahuje mj. normy pro projektování, montáž a bezpečnost ústředního vytápění, dále také např. nomy pro kachlová kamna.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin 
Katalogové číslo:  77693
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin
ČSN EN 203-2-11ČSN EN 203-2-11 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti, hospodárného využití energie a značení varných
Cena:  171,- Kč
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů 
Katalogové číslo:  77495
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
ČSN 06 3090ČSN 06 3090 Tato norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Sta
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14438 - Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností 
Katalogové číslo:  79403
ČSN EN 14438 - Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností
ČSN EN 14438ČSN EN 14438 Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se konstrukce, bezpečnosti, značení a hospodárného využití energie vestavných spotřebičů na plynná paliva k teplov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1854 ed. 2 - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv 
Katalogové číslo:  87341
ČSN EN 1854 ed. 2 - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv
ČSN EN 1854 ed. 2ČSN EN 1854 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti hlídačů tlaku, týká se pouze zkoušení typu. Norma platí pro hlídače tlaku
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 449+A1 - Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním) 
Katalogové číslo:  81111
ČSN EN 449+A1 - Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)
ČSN EN 449+A1ČSN EN 449+A1 Tato norma se týká pevných, pojízdných a přenosných spotřebičů na zkapalněné uhlovodíkové plyny bez připojení ke kouřovodu včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalo
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 30-1-2 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí 
Katalogové číslo:  91869
ČSN EN 30-1-2 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
ČSN EN 30-1-2ČSN EN 30-1-2 Tato evropská norma stanovuje zvláštní požadavky na konstrukční a provozní vlastnosti, jakož i metody zkoušek a požadavky na bezpečnost a značení varných spotřebičů na pl
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 298 ed. 2 - Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv 
Katalogové číslo:  91996
ČSN EN 298 ed. 2 - Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
ČSN EN 298 ed. 2ČSN EN 298 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provedení automatiky hořáků, programovacích jednotek a hlídačů plamene, určených pro hořáky a sp
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 30-1-4 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou 
Katalogové číslo:  92157
ČSN EN 30-1-4 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou
ČSN EN 30-1-4ČSN EN 30-1-4 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti, jakož i požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti a značení varných spotřebičů na p
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 203-2-4 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče 
Katalogové číslo:  75399
ČSN EN 203-2-4 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče
ČSN EN 203-2-4ČSN EN 203-2-4 Tento dokument stanoví všeobecné požadavky a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti1), značení a souvisejících metod zkoušení spotřebičů n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-2-6 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů 
Katalogové číslo:  75400
ČSN EN 203-2-6 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů
ČSN EN 203-2-6ČSN EN 203-2-6 Tato evropská norma stanoví zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, hospodárného využívání energie a značení ohřívačů vo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 732 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky 
Katalogové číslo:  57008
ČSN EN 732 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky
ČSN EN 732ČSN EN 732 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 732:1998. Evropská norma EN 732:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma definuje konstrukční znaky, požadavky
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13410 - Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností 
Katalogové číslo:  64540
ČSN EN 13410 - Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností
ČSN EN 13410ČSN EN 13410 Tato evropská norma stanoví požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností, kde jsou instalována a provozována závěsná sálavá topidla na plynná pali
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 30-2-2 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí 
Katalogové číslo:  58531
ČSN EN 30-2-2 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
ČSN EN 30-2-2ČSN EN 30-2-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-2-2:1999. Evropská norma EN 30-2-2:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví požadavky a metody zkoušení
Cena:  95,- Kč
ČSN 06 1401 ZMĚNA 2 - Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  20832
ČSN 06 1401 ZMĚNA 2 - Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení
ČSN 06 1401 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 461 - Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností 
Katalogové číslo:  59048
ČSN EN 461 - Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností
ČSN EN 461ČSN EN 461 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 461:1999. Evropská norma EN 461:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma definuje pro účely přezkoušení typu po
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13240 - Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64118
ČSN EN 13240 - Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13240ČSN EN 13240 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností, bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících metod zkou
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 509 - Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu 
Katalogové číslo:  60224
ČSN EN 509 - Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu
ČSN EN 509ČSN EN 509 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se konstrukce, bezpečnosti a značení dekoračních krbů na plynná paliva vytvářejících tepelnou pohodu, u nichž
Cena:  655,- Kč
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví 
Katalogové číslo:  64240
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat