Sponzorovaný odkaz

06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

 06 - NORMY PRO TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA

Tato třída obsahuje mj. normy pro projektování, montáž a bezpečnost ústředního vytápění, dále také např. nomy pro kachlová kamna.

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 30-2-2 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí 
Katalogové číslo:  58531
ČSN EN 30-2-2 - Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-2: Hospodárné využití energie - Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí
ČSN EN 30-2-2ČSN EN 30-2-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 30-2-2:1999. Evropská norma EN 30-2-2:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví požadavky a metody zkoušení
Cena:  95,- Kč
ČSN 06 1401 ZMĚNA 2 - Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  20832
ČSN 06 1401 ZMĚNA 2 - Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní ustanovení
ČSN 06 1401 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 461 - Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností 
Katalogové číslo:  59048
ČSN EN 461 - Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností
ČSN EN 461ČSN EN 461 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 461:1999. Evropská norma EN 461:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma definuje pro účely přezkoušení typu po
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 203-2-4 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče 
Katalogové číslo:  75399
ČSN EN 203-2-4 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče
ČSN EN 203-2-4ČSN EN 203-2-4 Tento dokument stanoví všeobecné požadavky a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti1), značení a souvisejících metod zkoušení spotřebičů n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-2-6 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů 
Katalogové číslo:  75400
ČSN EN 203-2-6 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů
ČSN EN 203-2-6ČSN EN 203-2-6 Tato evropská norma stanoví zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, hospodárného využívání energie a značení ohřívačů vo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13240 - Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64118
ČSN EN 13240 - Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13240ČSN EN 13240 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností, bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících metod zkou
Cena:  545,- Kč
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví 
Katalogové číslo:  64240
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 13410 - Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností 
Katalogové číslo:  64540
ČSN EN 13410 - Závěsná sálavá topidla na plynná paliva - Požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností
ČSN EN 13410ČSN EN 13410 Tato evropská norma stanoví požadavky na větrání prostorů pro všeobecné použití vyjma domácností, kde jsou instalována a provozována závěsná sálavá topidla na plynná pali
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 732 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky 
Katalogové číslo:  57008
ČSN EN 732 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Absorpční chladničky
ČSN EN 732ČSN EN 732 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 732:1998. Evropská norma EN 732:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma definuje konstrukční znaky, požadavky
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 509 - Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu 
Katalogové číslo:  60224
ČSN EN 509 - Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu
ČSN EN 509ČSN EN 509 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se konstrukce, bezpečnosti a značení dekoračních krbů na plynná paliva vytvářejících tepelnou pohodu, u nichž
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 1854 ed. 2 - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv 
Katalogové číslo:  87341
ČSN EN 1854 ed. 2 - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv
ČSN EN 1854 ed. 2ČSN EN 1854 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti hlídačů tlaku, týká se pouze zkoušení typu. Norma platí pro hlídače tlaku
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin 
Katalogové číslo:  77693
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin
ČSN EN 203-2-11ČSN EN 203-2-11 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti, hospodárného využití energie a značení varných
Cena:  171,- Kč
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů 
Katalogové číslo:  77495
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
ČSN 06 3090ČSN 06 3090 Tato norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Sta
Cena:  446,- Kč
ČSN 06 1218 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví 
Katalogové číslo:  24755
ČSN 06 1218 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
ČSN 06 1218ČSN 06 1218 Norma stanoví technické požadavky pro konstrukci a zkoušení krbů s přirozeným odvodem spalin, spalujících kusové dříví a kusový dřevitý materiál (z lesní těžby, dřevozprac
Cena:  95,- Kč
ČSN 06 1344 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  24767
ČSN 06 1344 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 06 1344ČSN 06 1344 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6303-88. Norma platí pro svítidla na zkapalněné uhlovodíkové plyny (propan, butan a jejich směsi), určená pro turistiku. V článku 1 n
Cena:  232,- Kč
ČSN 06 3003 - Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  24785
ČSN 06 3003 - Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení
ČSN 06 3003ČSN 06 3003 Norma platí pro projekci, konstrukci, výrobu, zkoušení, montáž, provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky, zkoušky, revize, opravy a rekonstrukce průmyslových plynových pecí s př
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 613 ZMĚNA A1 - Konvekční kamna na plynná paliva 
Katalogové číslo:  68862
ČSN EN 613 ZMĚNA A1 - Konvekční kamna na plynná paliva
ČSN EN 613 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 88-1+A1 - Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa 
Katalogové číslo:  99921
ČSN EN 88-1+A1 - Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa
ČSN EN 88-1+A1ČSN EN 88-1+A1 This European Standard specifies the safety, construction and performance requirements for pressure regulators and pneumatic gas/air ratio pressure regulators (zero pre
Cena:  545,- Kč
ČSN P CEN/TR 12831-4 - Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3 
Katalogové číslo:  505308
ČSN P CEN/TR 12831-4 - Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3
ČSN P CEN/TR 12831-4ČSN P CEN/TR 12831-4 This technical report refers to standard EN 12831 3, module M8-2, M8-3. It contains information to support the correct understanding, use and national ada
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat