Sponzorovaný odkaz

0604 Ústřední vytápění, výpočty a vyhodnocování

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 11855-1 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody 
Katalogové číslo:  98821
ČSN EN ISO 11855-1 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody
ČSN EN ISO 11855-1ČSN EN ISO 11855-1 This part of ISO 11855 specifies the basic definitions, symbols, and a comfort criteria for radiant heating and cooling systems. The ISO 11855 series is appli
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15459-1 - Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14 
Katalogové číslo:  504684
ČSN EN 15459-1 - Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
ČSN EN 15459-1ČSN EN 15459-1 ČSN EN 15459-1 je českým překladem evropské normy EN 15459-1:2017. Tato norma je částí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování energetic
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15316-5 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7 
Katalogové číslo:  507304
ČSN EN 15316-5 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7
ČSN EN 15316-5ČSN EN 15316-5 Tato evropská norma pokrývá výpočet energetické náročnosti vodních částí soustav pro akumulaci používaných pro vytápění, přípravu teplé vody nebo obojí. Tato norma nepo
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15316-4-8 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8 
Katalogové číslo:  507306
ČSN EN 15316-4-8 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-8: Výroba tepla pro vytápění, teplovzdušné vytápění a stropní sálavé vytápění, včetně kamen (lokální zdroje), Modul M3-8-8
ČSN EN 15316-4-8ČSN EN 15316-4-8 Tato evropská norma zavádí metody, umožňující posuzovat energetickou náročnost částí soustav pro výrobu tepla obsahujících lokální ohřívače vzduchu, sálavá topidla
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15316-4-5 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5 
Katalogové číslo:  505873
ČSN EN 15316-4-5 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-5: Soustavy zásobování teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
ČSN EN 15316-4-5ČSN EN 15316-4-5 Tato evropská norma stanovuje způsob určení ukazatelů energetické náročnosti soustav oblastního zásobování energií. Soustavami oblastního zásobování energií mohou b
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-7 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 
Katalogové číslo:  505312
ČSN P CEN/TR 15316-6-7 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
ČSN P CEN/TR 15316-6-7ČSN P CEN/TR 15316-6-7 This Technical Report refers to EN 15316 4 4:2017, Heating systems and water based cooling systems in buildings - Method for calculation of system energ
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TR 15378-2 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11 
Katalogové číslo:  505306
ČSN P CEN/TR 15378-2 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11
ČSN P CEN/TR 15378-2ČSN P CEN/TR 15378-2 This technical report refers to EN 15378 1. It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15378 1.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11855-2 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu 
Katalogové číslo:  98820
ČSN EN ISO 11855-2 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných chladicích soustav - Část 2: Stanovení návrhového vytápěcího a chladicího výkonu
ČSN EN ISO 11855-2ČSN EN ISO 11855-2 This part of ISO 11855 specifies procedures and conditions to enable the heat flow in water based surface heating and cooling systems to be determined relative
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15450 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly 
Katalogové číslo:  89300
ČSN EN 15450 - Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly
ČSN EN 15450ČSN EN ISO 15450 Tato norma určuje návrhové podmínky pro tepelné soustavy v budovách využívající elektricky poháněných tepelných čerpadel samotných nebo v kombinaci s jinými tepelnými z
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15316-4-3 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3 
Katalogové číslo:  508725
ČSN EN 15316-4-3 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3
ČSN EN 15316-4-3ČSN EN 15316-4-3 Tato evropská norma stanovuje požadované vstupy, výpočtovou metodu a požadované a výsledné výstupy pro teplo produkující systémy, solární tepelné soustavy (pro vytá
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15316-4-1 - Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1 
Katalogové číslo:  503077
ČSN EN 15316-4-1 - Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a příprava teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1
ČSN EN 15316-4-1ČSN EN 15316-4-1 This European Standard is part of a series of standards on the method for calculation of system energy requirements and system efficiencies of space heating syste
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15316-4-4 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4 
Katalogové číslo:  505872
ČSN EN 15316-4-4 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4
ČSN EN 15316-4-4ČSN EN 15316-4-4 Tato evropská norma stanovuje metodu pro posuzování energetické náročnosti kogeneračních jednotek integrovaných do budovy výpočtem vyrobené elektrické energie, užit
Cena:  347,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-5 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8 
Katalogové číslo:  505314
ČSN P CEN/TR 15316-6-5 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8
ČSN P CEN/TR 15316-6-5ČSN P CEN/TR 15316-6-5 This Technical Report refers to EN 15316-4-2, covering module M3-8. It contains information to support the correct understanding, use and national ada
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 15316-1 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 
Katalogové číslo:  505869
ČSN EN 15316-1 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
ČSN EN 15316-1ČSN EN 15316-1 Tato evropská norma je obecným rámcem pro výpočet spotřeby energie a energetické náročnosti soustav pro vytápění a přípravu teplé vody. Tato norma se zabývá pouze teple
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15378-1 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11 
Katalogové číslo:  505868
ČSN EN 15378-1 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11
ČSN EN 15378-1ČSN EN 15378-1 Tato evropská norma specifikuje postupy kontrol pro posuzování energetické náročnosti existujících kotlů a otopných soustav. Pokrývá tyto typy zdrojů tepla: kotle pro v
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 11855-3 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování 
Katalogové číslo:  98863
ČSN EN ISO 11855-3 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 3: Návrh a dimenzování
ČSN EN ISO 11855-3ČSN EN ISO 11855-3 This part of ISO 11855 establishes a system design and dimensioning method to ensure the heating and cooling capacity of the radiant heating and cooling systems
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15316-3 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6 
Katalogové číslo:  505871
ČSN EN 15316-3 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6
ČSN EN 15316-3ČSN EN 15316-3 Tato evropská norma pokrývá výpočet energetické náročnosti (částí) vodních soustav pro rozvod tepla na vytápění prostorů, chladu na chlazení prostorů a pro rozvod teplé
Cena:  358,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-4 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1 
Katalogové číslo:  505315
ČSN P CEN/TR 15316-6-4 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1
ČSN P CEN/TR 15316-6-4ČSN P CEN/TR 15316-6-4 This Technical Report refers to EN 15316 4 1. It contains information to support the correct understanding, use and national adaption of standard EN 1
Cena:  605,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-6 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3 
Katalogové číslo:  505313
ČSN P CEN/TR 15316-6-6 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3
ČSN P CEN/TR 15316-6-6ČSN P CEN/TR 15316-6-6 This Technical Report refers to EN 15316 4 3, Modules 3-8 and 8-8. It contains information to support the correct understanding, use and national adap
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7 
Katalogové číslo:  505309
ČSN P CEN/TR 15316-6-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7
ČSN P CEN/TR 15316-6-10ČSN P CEN/TR 15316-6-10 This Technical Report refers to EN 15316 5, covering module M3-7 and M8-7 It contains information to support the correct understanding, use and nati
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 11855-5 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace 
Katalogové číslo:  98862
ČSN EN ISO 11855-5 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 5: Instalace
ČSN EN ISO 11855-5ČSN EN ISO 11855-5 This part of ISO 11855 establishes guidelines on the installation of embedded radiant heating and cooling systems. It specifies uniform requirements for the des
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15316-4-2 - Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2 
Katalogové číslo:  503067
ČSN EN 15316-4-2 - Energetická náročnost budov - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, Tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2
ČSN EN 15316-4-2ČSN EN 15316-4-2 This European Standard covers heat pumps for space heating, heat pump water heaters (HPWH) and heat pumps with combined space heating and domestic hot water produ
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 15316-2 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5 
Katalogové číslo:  505870
ČSN EN 15316-2 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 2: Části soustav pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5
ČSN EN 15316-2ČSN EN 15316-2 Předmětem této evropské normy je normalizace požadovaných vstupů, výstupů a (struktury) odkazů metody výpočtu za účelem dosažení společné evropské metody výpočtu. Tato
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-3 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6 
Katalogové číslo:  505316
ČSN P CEN/TR 15316-6-3 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6
ČSN P CEN/TR 15316-6-3ČSN P CEN/TR 15316-6-3 This Technical Report refers to standard EN 15316 3, modules Space Distribution Systems Module M3-6 heating / M4-6 cooling / M8-6 domestic hot water I
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-1 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4 
Katalogové číslo:  505318
ČSN P CEN/TR 15316-6-1 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4
ČSN P CEN/TR 15316-6-1ČSN P CEN/TR 15316-6-1 This Technical Report refers to standard EN 15316 1:2017, modules M3-1, M8-1, M3-4, M8-4, M3-9, M8-9. It contains information to support the correct u
Cena:  655,- Kč
ČSN P CEN/TR 15316-6-9 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8 
Katalogové číslo:  505310
ČSN P CEN/TR 15316-6-9 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8
ČSN P CEN/TR 15316-6-9ČSN P CEN/TR 15316-6-9 This Technical Report refers to EN 15316 4 8:2017, module M3-8.8. It contains information to support the correct understanding, use and national ad
Cena:  446,- Kč
ČSN P CEN/TR 15378-4 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10 
Katalogové číslo:  506988
ČSN P CEN/TR 15378-4 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10
ČSN P CEN/TR 15378-4ČSN P CEN/TR 15378-4 This Technical Report refers to EN 15378-3:2017, Energy performance of buildings - Heating and DHW systems in buildings - Part 3: Measured energy performanc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 11855-4 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS) 
Katalogové číslo:  98864
ČSN EN ISO 11855-4 - Navrhování prostředí budov - Návrh, dimenzování, instalace a regulace zabudovaných sálavých otopných a chladicích soustav - Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky vytápěcího a chladicího výkonu u tepelně aktivních systémů budov (TABS)
ČSN EN ISO 11855-4ČSN EN ISO 11855-4 This part of ISO 11855 allows the calculation of peak cooling capacity of Thermo Active Building Systems (TABS), based on heat gains, such as solar gains, inter
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 15316-4-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7 
Katalogové číslo:  507305
ČSN EN 15316-4-10 - Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7
ČSN EN 15316-4-10ČSN EN 15316-4-10 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15316-4-10:2017. Tato norma je součástí souboru norem zaměřených na mezinárodní harmonizaci metodiky posuzování ene
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15378-3 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10 
Katalogové číslo:  507303
ČSN EN 15378-3 - Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 3: Měřená energetická náročnost - Modul M3-10, M8-10
ČSN EN 15378-3ČSN EN 15378-3 Tato evropská norma specifikuje metody pro posuzování dodané energie na vytápění prostorů a na přípravu teplé vody pro účely stanovení energetické náročnosti budovy na
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat