Sponzorovaný odkaz

0630 Palivové pece, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů 
Katalogové číslo:  77495
ČSN 06 3090 - Zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů
ČSN 06 3090ČSN 06 3090 Tato norma stanoví termíny a definice, týkající se zařízení pro termické odstraňování/zneškodňování a energetické využívání odpadů jež mají charakter průmyslových pecí. Sta
Cena:  446,- Kč
ČSN 06 3003 - Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  24785
ČSN 06 3003 - Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení
ČSN 06 3003ČSN 06 3003 Norma platí pro projekci, konstrukci, výrobu, zkoušení, montáž, provoz, obsluhu, údržbu, prohlídky, zkoušky, revize, opravy a rekonstrukce průmyslových plynových pecí s př
Cena:  446,- Kč
ČSN 06 3006 - Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů 
Katalogové číslo:  24786
ČSN 06 3006 - Třídění průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
ČSN 06 3006ČSN 06 3006 Norma stanoví třídění a číselné označování průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů. Základem třídění je kritérium konstrukčního provedení pecního
Cena:  95,- Kč
ČSN 06 3007 - Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů 
Katalogové číslo:  16031
ČSN 06 3007 - Podmínky hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
ČSN 06 3007ČSN 06 3007 Norma stanoví základní podmínky pro zajištění hospodárného provozu průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů z hledisek energetických, ekologických,
Cena:  171,- Kč
ČSN 06 3010 - Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů 
Katalogové číslo:  17915
ČSN 06 3010 - Tepelné bilance průmyslových palivových pecí pro ohřev a tepelné zpracování kovů
ČSN 06 3010ČSN 06 3010 Norma platí pro palivové průmyslové pece oboru 434 (pece pro ohřev a tepelné zpracování kovů), otápěné plynným nebo kapalným palivem, případně jejich kombinací. Norma sjed
Cena:  232,- Kč
ČSN 06 3000 - Průmyslové palivové pece. Termíny a definice 
Katalogové číslo:  17021
ČSN 06 3000 - Průmyslové palivové pece. Termíny a definice
ČSN 06 3000ČSN 06 3000 Norma definuje termíny používané v oboru průmyslových palivových pecí. V kap. 2, 5, 6 a 8 je základní terminologickou normou pro průmyslové palivové pece; kap. 3, 4, 7 jso
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat