Sponzorovaný odkaz

0619 Topná a varná zařízení na plynná paliva pro průmyslové použití

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 203-2-7 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně 
Katalogové číslo:  96035
ČSN EN 203-2-7 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-7: Zvláštní požadavky - Opékače a otočné rožně
ČSN EN 203-2-7ČSN EN 203-2-7 Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti vztahující se k bezpečnosti a značení opékačů a otočných rožňů. Norma rovněž uvádí zkušební
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-2-3 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle 
Katalogové číslo:  97316
ČSN EN 203-2-3 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle
ČSN EN 203-2-3ČSN EN 203-2-3 Scope is applicable with the following addition: This European Standard specifies the test methods and requirements for the construction and operating characteristics re
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 50465 ed. 2 - Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW 
Katalogové číslo:  97649
ČSN EN 50465 ed. 2 - Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW
ČSN EN 50465 ed. 2ČSN EN 50465 ed. 2 Tato evropská norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro konstrukci, bezpečnost, účel použití, racionální využívání energie a označení miniaturních kom
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 15181 - Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva 
Katalogové číslo:  503171
ČSN EN 15181 - Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva
ČSN EN 15181ČSN EN 15181 Tato evropská norma stanovuje metodu zkoušky pro zjišťování spotřeby energie z plynného paliva v troubách pro domácnost, jestliže se trouby pro přípravu pokrmů, jak jsou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin 
Katalogové číslo:  77693
ČSN EN 203-2-11 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin
ČSN EN 203-2-11ČSN EN 203-2-11 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti, hospodárného využití energie a značení varných
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-2-4 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče 
Katalogové číslo:  75399
ČSN EN 203-2-4 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče
ČSN EN 203-2-4ČSN EN 203-2-4 Tento dokument stanoví všeobecné požadavky a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti1), značení a souvisejících metod zkoušení spotřebičů n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-2-6 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů 
Katalogové číslo:  75400
ČSN EN 203-2-6 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-6: Zvláštní požadavky - Ohřívače vody pro přípravu nápojů
ČSN EN 203-2-6ČSN EN 203-2-6 Tato evropská norma stanoví zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, hospodárného využívání energie a značení ohřívačů vo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-2-8 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella) 
Katalogové číslo:  75401
ČSN EN 203-2-8 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-8: Zvláštní požadavky - Smažicí pánve a smažicí nádoby pro tepelnou úpravu pokrmů z rýže (paella)
ČSN EN 203-2-8ČSN EN 203-2-8 Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, hospodárného využívání energie a smažičů a nádob pro přípravu pokrmů z
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 203-2-2 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby 
Katalogové číslo:  77592
ČSN EN 203-2-2 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby
ČSN EN 203-2-2ČSN EN 203-2-2 Tato evropská norma stanovuje zkušební metody a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti a hospodárného využití energie atmosférických či t
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 203-2-10 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně 
Katalogové číslo:  79411
ČSN EN 203-2-10 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně
ČSN EN 203-2-10ČSN EN 203-2-10 Tato norma stanovuje požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti týkající se bezpečnosti a hospodárného využití energie rožňů.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-3 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska 
Katalogové číslo:  84862
ČSN EN 203-3 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska
ČSN EN 203-3ČSN EN 203-3 Tato norma stanovuje požadavky týkající se hygienických hledisek spotřebičů na plynná paliva pro provozy společného stravování tak, aby se vyloučilo nebo snížilo na minimum
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 203-2-1 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK) 
Katalogové číslo:  97317
ČSN EN 203-2-1 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)
ČSN EN 203-2-1ČSN EN 203-2-1 Scope is applicable with the following addition: This European Standard specifies requirements for the construction and operating characteristics relating to the safe
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 203-2-9 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače 
Katalogové číslo:  75402
ČSN EN 203-2-9 - Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače
ČSN EN 203-2-9ČSN EN 203-2-9 Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti a hospodárného využití energie plotnových varných jednotek, varných plo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12669 - Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů 
Katalogové číslo:  61204
ČSN EN 12669 - Ohřívače na plynná paliva s ventilátorem a s přímým ohřevem vzduchu pro vytápění skleníků a přídavné vytápění nebytových prostorů
ČSN EN 12669ČSN EN 12669 Tato evropská norma stanoví požadavky a zkušební metody týkající se bezpečnosti ohřívačů vzduchu na plynná paliva s přímým ohřevem pro použití ve sklenících a jako přída
Cena:  655,- Kč
ČSN 06 1950 - Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy 
Katalogové číslo:  24783
ČSN 06 1950 - Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy
ČSN 06 1950ČSN 06 1950 Norma platí pro konstrukci, výrobu a zkoušení, tepelných zařízení na plynná paliva, používaných pro různé technologické účely v průmyslu, v zemědělství, ve službách, a čás
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 203-1 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost 
Katalogové číslo:  96007
ČSN EN 203-1 - Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost
ČSN EN 203-1ČSN EN 203-1 Tato evropská norma stanovuje obecné požadavky a požadavky na konstrukci a provozní vlastnosti z hlediska bezpečnosti, značení a souvisejících metod zkoušení spotřebičů ply
Cena:  655,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat