Sponzorovaný odkaz

0611 Otopná tělesa a příslušenství pro ústřední vytápění

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14037-4 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu 
Katalogové číslo:  503909
ČSN EN 14037-4 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 4: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu
ČSN EN 14037-4ČSN EN 14037-4 ČSN EN 14037-4 je českým překladem evropské normy EN 14037-4:2016. Norma popisuje technické specifikace a požadavky pro určení chladicího výkonu stropních závěsných sál
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16430-1 - Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky 
Katalogové číslo:  97821
ČSN EN 16430-1 - Ventilátorem vybavená otopná tělesa, konvektory a zapuštěné konvektory - Část 1: Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 16430-1ČSN EN 16430-1 ČSN EN 16430-1 je českou verzí evropské normy EN 16430-1:2014. Jsou zde stanoveny technické specifikace a požadavky na otopná tělesa a konvektory s ventilátorem a podla
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16430-3 - Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu 
Katalogové číslo:  97266
ČSN EN 16430-3 - Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 3: Zkoušky a vyhodnocování chladicího výkonu
ČSN EN 16430-3ČSN EN 16430-3 This European Standard applies to the testing of the dry cooling capacity with no condensation of fan assisted radiators, convectors and trench convectors which are fac
Cena:  232,- Kč
ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění 
Katalogové číslo:  72952
ČSN 06 1101 - Otopná tělesa pro ústřední vytápění
ČSN 06 1101ČSN 06 1101 Norma ČSN 06 1101 byla vypracována v rámci revize zbytkových ČSN z oboru "Otopná tělesa" s cílem zajištění plné návaznosti na ČSN EN řady 442 tím, že obsahuje terminologii
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14037-2 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu 
Katalogové číslo:  503910
ČSN EN 14037-2 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 2: Stropní sálavé panely - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
ČSN EN 14037-2ČSN EN 14037-2 ČSN EN 14037-2 je českým překladem evropské normy EN 14037-2:2016. Norma popisuje zkušební metodu a zkušební místo pro zjišťování tepelného výkonu stropních závěsných s
Cena:  358,- Kč
ČSN 06 1160 - Vsuvky pro otopné články 
Katalogové číslo:  00727
ČSN 06 1160 - Vsuvky pro otopné články
ČSN 06 1160
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 215 - Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  71818
ČSN EN 215 - Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 215ČSN EN 215 Tato evropská norma stanoví termíny a definice, požadavky a zkušební metody na ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty. Platí pro dvoucestné ventily s regulátorem tep
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16430-2 - Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu 
Katalogové číslo:  97267
ČSN EN 16430-2 - Otopná tělesa a konvektory s ventilátorem - Část 2: Zkoušky a vyhodnocování tepelného výkonu
ČSN EN 16430-2ČSN EN 16430-2 This European Standard applies to the thermal output testing of fan assisted radiators, convectors and trench convectors which are factory assembled or kits, i.e. fan a
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 442-2 - Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování 
Katalogové číslo:  97820
ČSN EN 442-2 - Otopná tělesa - Část 2: Zkoušky a jejich vyhodnocování
ČSN EN 442-2ČSN EN 442-2 ČSN EN 442-2 je českou verzí evropské normy EN 442-2:2014. Jsou zde stanoveny postupy pro zjišťování jmenovitých tepelných výkonů a dalších charakteristik otopných těles, p
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 14037-5 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu 
Katalogové číslo:  503908
ČSN EN 14037-5 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy - Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu
ČSN EN 14037-5ČSN EN 14037-5 ČSN EN 14037-5 je českým překladem evropské normy EN 14037-5:2016. Norma popisuje zkušební metodu a zkušební místo pro určení tepelného výkonu stropních závěsných otopn
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 442-1 ed. 2 - Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky 
Katalogové číslo:  97818
ČSN EN 442-1 ed. 2 - Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 442-1 ed. 2ČSN EN 442-1 ed.2 ČSN EN 442-1 ed.2 je českou verzí evropské normy EN 442-1:2014, která nahrazuje EN 442-1 a ČSN EN 442-3, přičemž je dovoleno souběžně s touto normou do 30. 9. 20
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14037-1 ed. 2 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky 
Katalogové číslo:  502573
ČSN EN 14037-1 ed. 2 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 1: Stropní sálavé panely - Technické specifikace a požadavky
ČSN EN 14037-1 ed. 2ČSN EN 14037-1 ed. 2 ČSN EN 14037-1 ed.2 je českým překladem evropské normy EN 14037-1:2016, který nahrazuje normu ČSN EN 14037-1 ed.2 z března 2017, kdy dochází ke změně způs
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14037-3 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním 
Katalogové číslo:  502576
ČSN EN 14037-3 - Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C - Část 3: Stropní sálavé panely - Postup pro vyhodnocení a výpočet tepelného výkonu sáláním
ČSN EN 14037-3ČSN EN 14037-3 ČSN EN 14037-3 je českým překladem evropské normy EN 14037-3:2016, který nahrazuje normu ČSN EN 14037-3 z března 2017, kdy dochází ke změně způsobu převzetí do sousta
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat