Sponzorovaný odkaz

0603 Ústřední vytápění, výpočty a projektování

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
Katalogové číslo:  95777
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 0310ČSN 06 0310 Tato norma platí pro projektování a montáž tepelných soustav, které používají jako teplonosnou látku vodu, vodní roztoky nebo vodní páru. Tato norma navazuje na normu ČSN E
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1264-4 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace 
Katalogové číslo:  85518
ČSN EN 1264-4 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 4: Instalace
ČSN EN 1264-4ČSN EN 1264-4 Tato norma platí pro otopné a chladicí soustavy zabudované uvnitř povrchových vrstev vytápěné nebo chlazené místnosti. Norma uvádí jednotné požadavky pro návrh a proveden
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1264-3 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování 
Katalogové číslo:  85517
ČSN EN 1264-3 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
ČSN EN 1264-3ČSN EN 1264-3 Tato norma platí pro otopné a chladicí soustavy zabudované uvnitř povrchových vrstev vytápěné nebo chlazené místnosti. Zabývá se dimenzováním otopných a chladicích sousta
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1264-1 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky 
Katalogové číslo:  89904
ČSN EN 1264-1 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
ČSN EN 1264-1ČSN EN 1264-1 Tato norma se vztahuje na zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy v obytných, administrativních a jiných budovách, jejichž použití odpovídá nebo je podobn
Cena:  347,- Kč
ČSN 06 0310 ZMĚNA Z2 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 
Katalogové číslo:  502977
ČSN 06 0310 ZMĚNA Z2 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 0310 ZMĚNA Z2
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1264-2+A1 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami 
Katalogové číslo:  92652
ČSN EN 1264-2+A1 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
ČSN EN 1264-2+A1ČSN EN 1264-2+A1 Tato norma uvádí okrajové podmínky a průkazné metody pro stanovení tepelného výkonu teplovodních podlahových otopných soustav jako funkce teplotního spádu mezi ot
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12098-1 - Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8 
Katalogové číslo:  503912
ČSN EN 12098-1 - Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
ČSN EN 12098-1ČSN EN 12098-1 Tato evropská norma je určena pro elektronická regulační zařízení otopných soustav s vodou jako teplonosnou látkou o vstupní teplotě do 120 °C. Toto regulační zaří
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12098-3 - Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8 
Katalogové číslo:  503911
ČSN EN 12098-3 - Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8
ČSN EN 12098-3ČSN EN 12098-3 Norma je českou verzí evropské normy EN 12098-3:2017. Evropská norma EN 12098-3:2017 má status české technické normy. Tato evropská norma je určena pro elektronická reg
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1264-5 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu 
Katalogové číslo:  83783
ČSN EN 1264-5 - Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 5: Otopné a chladicí plochy zabudované v podlahách, stropech a stěnách - Stanovení tepelného výkonu
ČSN EN 1264-5ČSN EN 1264-5 Tato část normy se zabývá přepočtem hodnot měrného tepelného výkonu stanoveného v části 2 pro podlahové otopné soustavy na hodnoty pro ostatní orientace (stropní a stěnov
Cena:  171,- Kč
ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 
Katalogové číslo:  76296
ČSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
ČSN 06 0320ČSN 06 0320 Norma platí pro projektování zařízení k ohřívání vody pro mytí osob, koupání, praní, umývání předmětů a úklid. Neplatí pro navrhování potrubních rozvodů teplé vody a cirkulac
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12098-5 - Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy - Moduly M3-5,6,7,8 
Katalogové číslo:  503869
ČSN EN 12098-5 - Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy - Moduly M3-5,6,7,8
ČSN EN 12098-5ČSN EN 12098-5 This European Standard applies to scheduling equipment for heating systems. The signals can be processed by using either analogue or digital techniques, or both. I
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat