Sponzorovaný odkaz

0615 Topná a varná zařízení na paliva kombinovaná

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12309-3 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  97314
ČSN EN 12309-3 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 3: Zkušební podmínky
ČSN EN 12309-3ČSN EN 12309-3 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this European Standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption c
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12309-2 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost 
Katalogové číslo:  98399
ČSN EN 12309-2 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost
ČSN EN 12309-2ČSN EN 12309-2 This part of EN 12309 deals with the safety of gas-driven sorption heat pumps as defined in EN 12309-1. Only types B12 for outdoor installations, B13 for outdoor instal
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 16905-4 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  502630
ČSN EN 16905-4 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody
ČSN EN 16905-4ČSN EN 16905-4 This European Standard specifies the requirements, test methods and test conditions for the rating and performance calculation of air conditioners and heat pumps usin
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 12309-5 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky 
Katalogové číslo:  97312
ČSN EN 12309-5 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky
ČSN EN 12309-5ČSN EN 12309-5 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption chiller/he
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12309-6 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů 
Katalogové číslo:  97311
ČSN EN 12309-6 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 6: Výpočet sezónních výkonů
ČSN EN 12309-6ČSN EN 12309-6 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption chiller/he
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12309-4 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  97313
ČSN EN 12309-4 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 4: Zkušební metody
ČSN EN 12309-4ČSN EN 12309-4 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this European Standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption c
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 16905-5 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení 
Katalogové číslo:  502629
ČSN EN 16905-5 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení
ČSN EN 16905-5ČSN EN 16905-5 This European Standard specifies the requirements, test methods and test conditions for the rating and performance calculation of air conditioners and heat pumps usin
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16905-2 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost 
Katalogové číslo:  509938
ČSN EN 16905-2 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 2: Bezpečnost
ČSN EN 16905-2ČSN EN 16905-2 This European Standard specifies the requirements, test methods and test conditions for the rating and performance calculation of air conditioners and heat pumps usin
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12309-7 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče 
Katalogové číslo:  97274
ČSN EN 12309-7 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 7: Zvláštní opatření pro hybridní spotřebiče
ČSN EN 12309-7ČSN EN 12309-7 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this European Standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorption c
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16905-3 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky 
Katalogové číslo:  502631
ČSN EN 16905-3 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky
ČSN EN 16905-3ČSN EN 16905-3 This European Standard specifies the requirements, test methods and test conditions for the rating and performance calculation of air conditioners and heat pumps usin
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12309-1 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  97315
ČSN EN 12309-1 - Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 12309-1ČSN EN 12309-1 1.1 Scope of EN 12309 Appliances covered by this European Standard include one or a combination of the following: - gas-fired sorption chiller; - gas-fired sorpt
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16905-1 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  502628
ČSN EN 16905-1 - Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 16905-1ČSN EN 16905-1 This European Standard specifies the requirements, test methods and test conditions for the rating and performance calculation of air conditioners and heat pumps usin
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat