Sponzorovaný odkaz

0618 Spotřebiče na plynná paliva, bezpečnostní a regulační prvky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 88-1+A1 - Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa 
Katalogové číslo:  99921
ČSN EN 88-1+A1 - Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa
ČSN EN 88-1+A1ČSN EN 88-1+A1 This European Standard specifies the safety, construction and performance requirements for pressure regulators and pneumatic gas/air ratio pressure regulators (zero pre
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1643 ed. 2 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů 
Katalogové číslo:  96008
ČSN EN 1643 ed. 2 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
ČSN EN 1643 ed. 2ČSN EN 1643 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provedení soustav k hlídání těsnosti ventilu, dále jen VPS, které jsou určeny pro hořáky na pl
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 16340 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin 
Katalogové číslo:  96718
ČSN EN 16340 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin
ČSN EN 16340ČSN EN 16340 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti snímačů spalin určených k použití v řídicích systémech spalování, dále jen CPSD. Tat
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 298 ed. 2 - Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv 
Katalogové číslo:  91996
ČSN EN 298 ed. 2 - Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv
ČSN EN 298 ed. 2ČSN EN 298 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provedení automatiky hořáků, programovacích jednotek a hlídačů plamene, určených pro hořáky a sp
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1854 ed. 2 - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv 
Katalogové číslo:  87341
ČSN EN 1854 ed. 2 - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv
ČSN EN 1854 ed. 2ČSN EN 1854 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti hlídačů tlaku, týká se pouze zkoušení typu. Norma platí pro hlídače tlaku
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14459 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení 
Katalogové číslo:  99377
ČSN EN 14459 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Metody pro třídění a hodnocení
ČSN EN 14459ČSN EN 14459 This European Standard specifies methods for the classification and assessment of function blocks designed to operate burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 125+A1 - Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene 
Katalogové číslo:  99399
ČSN EN 125+A1 - Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene
ČSN EN 125+A1ČSN EN 125+A1 This European Standard specifies the safety, construction and performance requirements for thermoelectric flame supervision devices, energized by a thermocouple intende
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13611 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky 
Katalogové číslo:  509829
ČSN EN 13611 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky
ČSN EN 13611ČSN EN 13611 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, návrh, konstrukci, provedení a zkoušení bezpečnostních, řídicích nebo nastavovacích přístrojů (dále jen řídicích př
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 16830 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty 
Katalogové číslo:  503014
ČSN EN 16830 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Řídicí funkce v elektronických systémech - Funkce řízení teploty
ČSN EN 16830ČSN EN 16830 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, provedení, konstrukci a funkční vlastnosti funkce řízení teploty (TCF) a funkce řízení zpětného toku spalin (TTB) pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16436-2 - Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy 
Katalogové číslo:  507531
ČSN EN 16436-2 - Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy
ČSN EN 16436-2ČSN EN 16436-2 This document describes and specifies the characteristics and performance requirements for assemblies made of tubing and hoses complying with EN 16436-1:2014+A2:2018 to
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1106 - Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv 
Katalogové číslo:  86578
ČSN EN 1106 - Ručně ovládané armatury pro spotřebiče plynných paliv
ČSN EN 1106ČSN EN 1106 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti ručně ovládaných armatur a seřizovacích armatur pro spotřebiče plynných paliv a pro po
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16129 - Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry 
Katalogové číslo:  500075
ČSN EN 16129 - Regulátory tlaku, samočinná přepínací zařízení s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 150 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry
ČSN EN 16129ČSN EN 16129 Tato evropská norma stanovuje konstrukční a provozní vlastnosti, bezpečnostní požadavky, zkušební metody a značení regulátorů a samočinných přepínacích zařízení s nejvyšš
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 161+A3 - Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv 
Katalogové číslo:  93347
ČSN EN 161+A3 - Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
ČSN EN 161+A3ČSN EN 161+A3 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a na provozní vlastnosti samočinných uzavíracích ventilů pro použití s hořáky na plynná paliva, se spotř
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16304 - Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv 
Katalogové číslo:  94017
ČSN EN 16304 - Samočinné odvzdušňovací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv
ČSN EN 16304ČSN EN 16304 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provedení samočinných odvzdušňovacích ventilů pro použití s hořáky na plynná paliva, spotřebiči plynných
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16436-1+A2 - Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody 
Katalogové číslo:  506343
ČSN EN 16436-1+A2 - Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody
ČSN EN 16436-1+A2ČSN EN 16436-1+A2 his European Standard specifies the characteristics and performance requirements for tubing and hoses made of either rubber or plastics for use with commercial
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 257 - Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv 
Katalogové číslo:  87504
ČSN EN 257 - Mechanické regulátory teploty pro spotřebiče plynných paliv
ČSN EN 257ČSN EN 257 Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti mechanických regulátorů teploty určených pro použití se spotřebiči plynných paliv a pro
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12067-2 - Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení 
Katalogové číslo:  71509
ČSN EN 12067-2 - Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Část 2: Elektronické provedení
ČSN EN 12067-2ČSN EN 12067-2 Tato evropská norma stanoví požadavky na bezpečnost, konstrukci a provozní vlastnosti elektronických poměrových regulátorů plynné palivo/vzduch (GARC), u nichž se pře
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 126 - Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv 
Katalogové číslo:  91440
ČSN EN 126 - Vícefunkční řídicí přístroje spotřebičů plynných paliv
ČSN EN 126ČSN EN 126 Tato evropská norma stanoví požadavky na bezpečnost, konstrukci a provedení vícefunkčních řídicích přístrojů pro hořáky a spotřebiče plynných paliv. V normě jsou uvedeny zkušeb
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16678 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně 
Katalogové číslo:  99398
ČSN EN 16678 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Samočinné uzavírací ventily pro provozní tlak nad 500 kPa až do 6 300 kPa včetně
ČSN EN 16678ČSN EN 16678 This European Standard specifies the safety, design, construction and performance requirements and testing for automatic shut-off valves with or without modulating contro
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat