Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1643 ed. 2 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů
Vydáno: 01.09.2014
ČSN EN 1643 ed. 2 - Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

ČSN EN 1643 ed. 2

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
405 Kč
Koupit včetně změn
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1643 ed. 3 (06 1830) z dubna 2023, která tuto normu zcela nahradí od 2025-11-30. S účinností od 2017-03-31 se nahrazuje ČSN EN 1643 (06 1830) ze srpna 2001, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Označení normy:ČSN EN 1643 ed. 2
Třídící znak:061830
Počet stran:44
Vydáno:01.09.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:96008
Popis

ČSN EN 1643 ed. 2

Tato evropská norma stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukci a provedení soustav k hlídání těsnosti ventilu, dále jen VPS, které jsou určeny pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv. Rovněž popisuje zkušební postupy pro kontrolu shody s těmito požadavky a poskytuje informace nezbytné pro odběratele a uživatele. Norma platí pro všechny typy VPS, které se používají pro samočinné zjišťování úniku paliva v sestavě hořáku nejméně se dvěma ventily podle EN 161 a které vysílají signál v případě, že únik jednoho z ventilů překračuje mez citlivosti detekce. Platí pro VPS s nejvyšším pracovním tlakem 500 kPa, které se používají v soustavách používajících paliva první, druhé a třetí třídy. Tato evropská norma platí pro VPS napájené střídavým a stejnosměrným napětím.