Sponzorovaný odkaz

0613 Topná a varná zařízení na kapalná paliva

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 06 1344 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  24767
ČSN 06 1344 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Svítidla. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 06 1344ČSN 06 1344 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6303-88. Norma platí pro svítidla na zkapalněné uhlovodíkové plyny (propan, butan a jejich směsi), určená pro turistiku. V článku 1 n
Cena:  232,- Kč
ČSN 06 1310 - Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky 
Katalogové číslo:  24757
ČSN 06 1310 - Spotřebiče na kapalná paliva pro domácnost a turistiku. Všeobecné technické podmínky
ČSN 06 1310ČSN 06 1310 Touto normou se zavádí ST SEV 3049-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o dva články. (Týkají se kombinace spotřebiče na ka
Cena:  347,- Kč
ČSN 06 1355 - Odpařovací hořáky na topnou naftu. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  24768
ČSN 06 1355 - Odpařovací hořáky na topnou naftu. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 06 1355ČSN 06 1355 Norma stanoví technické požadavky a zkoušení pro beztlakové odpařovací hořáky určené ke spalování topné nafty, která je svými technickými parametry shodná s motorovou naft
Cena:  171,- Kč
ČSN 06 1313 - Vařič na benzín. Technické požadavky. Zkušební metody 
Katalogové číslo:  24758
ČSN 06 1313 - Vařič na benzín. Technické požadavky. Zkušební metody
ČSN 06 1313ČSN 06 1313 Touto normou se zavádí ST SEV 3051-81 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Norma RVHP platí pro vařiče na benzín s přívodem
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1 - Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem 
Katalogové číslo:  55691
ČSN EN 1 - Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem
ČSN EN 1ČSN EN 1 Tato norma platí pro kamna na kapalná paliva s odtahovým hrdlem o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 15 kW, s jedním nebo několika odpařovacími hořáky (dále jen "kamna"), vybaven
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 14059 - Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody 
Katalogové číslo:  75244
ČSN EN 14059 - Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
ČSN EN 14059ČSN EN 14059 Tato norma stanovuje zkušební metody a požadavky na ozdobné olejové svítilny používané v domácnostech, v restauracích, v rekreačních zařízeních a v podobných místech pro
Cena:  232,- Kč
ČSN 06 1343 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení 
Katalogové číslo:  24766
ČSN 06 1343 - Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny pro turistiku. Vařiče. Technické požadavky. Zkoušení
ČSN 06 1343ČSN 06 1343 V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 6304-88. Norma platí pro vařiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny (propan, butan nebo jejich směs), určené pro turistiku. Musí se použ
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16647 - Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech 
Katalogové číslo:  98972
ČSN EN 16647 - Krby na kapalná paliva - Dekorativní spotřebiče vytvářející plamen s použitím paliva na bázi alkoholu nebo želatinového paliva - Použití v domácnostech
ČSN EN 16647ČSN EN 16647 This European Standard applies for decorative fireplaces/appliances for domestic use, producing a flame using alcohol, hereafter referred to as fuel, in liquid or gelatin
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat