Sponzorovaný odkaz

0612 Topná a varná zařízení na pevná paliva

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13240 - Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64118
ČSN EN 13240 - Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 13240ČSN EN 13240 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností, bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících metod zkou
Cena:  545,- Kč
ČSN 06 1218 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví 
Katalogové číslo:  24755
ČSN 06 1218 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
ČSN 06 1218ČSN 06 1218 Norma stanoví technické požadavky pro konstrukci a zkoušení krbů s přirozeným odvodem spalin, spalujících kusové dříví a kusový dřevitý materiál (z lesní těžby, dřevozprac
Cena:  95,- Kč
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví 
Katalogové číslo:  64240
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví
ČSN 06 1218 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN 15250 - Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  79904
ČSN EN 15250 - Akumulační kamna na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 15250ČSN EN 15250 Tato norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, bezpečnosti, provozních vlastností (účinnost a emise), návodů a značení, včetně souvisejících zku
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1860-1+A1 - Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506416
ČSN EN 1860-1+A1 - Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 1860-1+A1ČSN EN 1860-1+A1 Tato část této evropské normy platí pro rožně na pevná paliva, vyjma jednoúčelových rožňů. Rožně, které jsou určeny k případnému přestavění z jiných paliv na pevná
Cena:  358,- Kč
Soubor norem Krby - kachlová kamna - komíny 
Katalogové číslo:  TN_11
Soubor norem Krby - kachlová kamna - komíny
Soubor norem Krby - kachlová kamna - komíny obsahuje:   ČSN 06 1218:1988 + Z1:2002 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Krby na dříví ČSN 73 4201:2010 + Z1:2013 Komíny a kouřovody - Navrhování, pro
Cena:  1 784,- Kč
ČSN EN 12809 - Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64115
ČSN EN 12809 - Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva - Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12809ČSN EN 12809 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností, bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících zkušebních
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 16510-1 - Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  506085
ČSN EN 16510-1 - Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody
ČSN EN 16510-1ČSN EN 16510-1 This European Standard is applicable to residential solid fuel burning appliances. This European Standard specifies requirements relating to the design, manufacture,
Cena:  1 320,- Kč
ČSN EN 15270 - Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení 
Katalogové číslo:  86234
ČSN EN 15270 - Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů - Terminologie, požadavky, zkoušení, značení
ČSN EN 15270ČSN EN 15270 Tato evropská norma platí pro hořáky spalující pelety vysoké kvality v souladu s přílohou A v CEN/TS 14961:2005, které jsou určeny pro teplovodní kotle s maximálním tepelný
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12815 - Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  64116
ČSN EN 12815 - Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 12815ČSN EN 12815 Tato evropská norma stanoví požadavky týkající se projektování, výroby, konstrukce, provozních vlastností, bezpečnosti, návodů a značení, včetně souvisejících zkušebních
Cena:  803,- Kč
ČSN 06 1201 ZMĚNA Z2 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení 
Katalogové číslo:  64196
ČSN 06 1201 ZMĚNA Z2 - Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení
ČSN 06 1201 ZMĚNA Z2
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat