Sponzorovaný odkaz

62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 248-1 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně 
Katalogové číslo:  91575
ČSN ISO 248-1 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně
ČSN ISO 248-1ČSN ISO 248-1 Tato část normy ISO 248-1 (62 1124) uvádí dvě metody pro stanovení obsahu těkavých látek v surových kaučucích za použití horkých válců nebo sušárny. Tyto metody lze použí
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 1115 - Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami 
Katalogové číslo:  29597
ČSN 62 1115 - Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami
ČSN 62 1115ČSN 62 1115 Tato norma předepisuje metody rozkladu surových kaučuků a pryží působením kyseliny dusičné nebo směsí kyselin dusičné a sírové. Uvádí dvě metody: beztlakovou metodu A (rozk
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1133 - Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje 
Katalogové číslo:  29605
ČSN 62 1133 - Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje
ČSN 62 1133
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1554 - Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí 
Katalogové číslo:  29638
ČSN 62 1554 - Pryž. Metoda stanovení meze teploty křehnutí
ČSN 62 1554
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 24454 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot 
Katalogové číslo:  504818
ČSN ISO 24454 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot
ČSN ISO 24454ČSN ISO 24454 Tato mezinárodní norma označuje charakteristické zkušební postupy pro získávání a prezentaci srovnatelných vícebodových dat pro stanovení vybraných vlastností kaučukových
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7270-1+Amd.1 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi) 
Katalogové číslo:  504789
ČSN ISO 7270-1+Amd.1 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)
ČSN ISO 7270-1+Amd.1ČSN ISO 7270-1+Amd.1 Tato část ISO 7270 specifikuje metodu pro identifikaci polymerů, nebo směsí polymerů, v kaučucích, gumárenských směsích anebo vulkanizátech z chromatograf
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 37 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností 
Katalogové číslo:  506810
ČSN ISO 37 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností
ČSN ISO 37ČSN ISO 37 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení tahových vlastností pryže z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Vyhodnocovanými vlastnostmi mohou být tahové napětí,
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 2781 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  509852
ČSN ISO 2781 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty
ČSN ISO 2781ČSN ISO 2781 Tento dokument uvádí dvě zkušební metody pro stanovení hustoty pryže a termoplastických elastomerů. Taková stanovení jsou důležitá při kontrole kvality kaučukové směsi a
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 0011 - Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy 
Katalogové číslo:  32606
ČSN 62 0011 - Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy
ČSN 62 0011
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 1121 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí 
Katalogové číslo:  29598
ČSN 62 1121 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí
ČSN 62 1121ČSN 62 1121 Touto normou se zavádí ST SEV 4477-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o tři články, které přímo nesouvisí s ochranou zdra
Cena:  171,- Kč
ČSN 62 1425 - Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení 
Katalogové číslo:  29624
ČSN 62 1425 - Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení
ČSN 62 1425ČSN 62 1425 Touto normou se zavádí ST SEV 3812-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil jeden článek, který se nevztahuje k ochraně zdraví. Norma RVHP ur
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1557 - Pryž. Stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách 
Katalogové číslo:  29639
ČSN 62 1557 - Pryž. Stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách
ČSN 62 1557ČSN 62 1557 Tato norma platí pro stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách statickou metodou podle Gehmana. Zkoušky se provádějí při teplotách od 23 °C do -150 °C.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1817 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin 
Katalogové číslo:  98518
ČSN ISO 1817 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin
ČSN ISO 1817ČSN ISO 1817 Tato mezinárodní norma uvádí metody pro stanovení odolnosti pryží a termoplastických elastomerů vůči působení kapalin měřením jejich vlastností před a po ponoření do zkušeb
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 34-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft) 
Katalogové číslo:  99238
ČSN ISO 34-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)
ČSN ISO 34-2ČSN ISO 34-2 Norma ČSN ISO 34-2 uvádí metodu stanovení strukturní pevnosti pryže z vulkanizovaných nebo termoplastických pryží u malých zkušebních těles (typu Delft). Tato metoda se pou
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4664-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny 
Katalogové číslo:  91375
ČSN ISO 4664-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny
ČSN ISO 4664-1ČSN ISO 4664-1 Tato část ISO 4664 poskytuje pokyny týkající se stanovení dynamických vlastností pryží a termoplastických elastomerů. Zahrnuje metody s volnými kmity i s nucenými kmity
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1431-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace 
Katalogové číslo:  92665
ČSN ISO 1431-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace
ČSN ISO 1431-1ČSN ISO 1431-1 Tato část ISO 1431 specifikuje metody určené pro stanovení odolnosti pryží nebo termoplastických elastomerů proti praskání za statické nebo za dynamické tahové deformac
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 1407 - Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu 
Katalogové číslo:  95001
ČSN ISO 1407 - Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu
ČSN ISO 1407ČSN ISO 1407 Tato mezinárodní norma uvádí čtyři metody pro kvantitativní stanovení rozpouštědlového extraktu ze surového kaučuku, přírodního i syntetického; dvě z uvedených metod jsou t
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 0002 ZMĚNA 1 - Třídění a označování pryže 
Katalogové číslo:  17773
ČSN 62 0002 ZMĚNA 1 - Třídění a označování pryže
ČSN 62 0002 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 24453 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot 
Katalogové číslo:  504819
ČSN ISO 24453 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot
ČSN ISO 24453ČSN ISO 24453 Tato mezinárodní norma označuje charakteristické zkušební postupy pro získávání a prezentaci srovnatelných jednobodových dat pro stanovení vlastností kaučukových směsí. O
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7270-2 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren 
Katalogové číslo:  504788
ČSN ISO 7270-2 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren
ČSN ISO 7270-2ČSN ISO 7270-2 Tato část ISO 7270 specifikuje stanovení poměru styren/butadien/isopren v kopolymerech nebo směsích homopolymerů a/nebo kopolymerů, které se vyskytují v surových kauč
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 2878 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu 
Katalogové číslo:  504787
ČSN ISO 2878 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu
ČSN ISO 2878ČSN ISO 2878 Tento dokument specifikuje zkušební metodu ke stanovení elektrického odporu antistatických a vodivých výrobků, vyrobených zcela nebo částečně z pryže, přičemž elektrický
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 188 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti 
Katalogové číslo:  503200
ČSN ISO 188 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti
ČSN ISO 188ČSN ISO 188 Tato mezinárodní norma specifikuje zkoušky urychleného stárnutí nebo tepelné odolnosti vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Jsou zde uvedeny dvě metody: Metoda
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6133 - Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti 
Katalogové číslo:  504886
ČSN ISO 6133 - Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti
ČSN ISO 6133ČSN ISO 6133 Tato mezinárodní norma specifikuje pět metod výpočtů pro zkoušky strukturní a adhezní pevnosti pryží nebo textilií povrstvených nebo adhezivně pojených s plasty nebo pryží.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4665 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí 
Katalogové číslo:  505142
ČSN ISO 4665 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti povětrnostnímu stárnutí
ČSN ISO 4665ČSN ISO 4665 Tato mezinárodní norma specifikuje metody vystavení vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků přirozenému nebo umělému povětrnostnímu stárnutí a metody pro stanovení zm
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 48-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD 
Katalogové číslo:  508043
ČSN ISO 48-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD
ČSN ISO 48-2ČSN ISO 48-2 Tento dokument popisuje čtyři metody pro stanovení tvrdosti vulkanizovaných nebo termoplastických elastomerů s plochými povrchy (standardní metody měření tvrdosti) a čtyři
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 248-2 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením 
Katalogové číslo:  509853
ČSN ISO 248-2 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením
ČSN ISO 248-2ČSN ISO 248-2 Tento dokument uvádí dvě termogravimetrické metody stanovení obsahu vlhkosti a obsahu ostatních těkavých látek v surových kaučucích za použití automatického analyzátoru s
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 48-4 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) 
Katalogové číslo:  507766
ČSN ISO 48-4 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
ČSN ISO 48-4ČSN ISO 48-4 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení tvrdosti vtlačováním (tvrdost Shore) pro vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer pomocí 4 typů tvrdoměrů pro různé tvrdo
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat