Sponzorovaný odkaz

6214 Fyzikální zkoušky pryže

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 37 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností 
Katalogové číslo:  506810
ČSN ISO 37 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tahových vlastností
ČSN ISO 37ČSN ISO 37 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení tahových vlastností pryže z vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků. Vyhodnocovanými vlastnostmi mohou být tahové napětí,
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 2781 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty 
Katalogové číslo:  509852
ČSN ISO 2781 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty
ČSN ISO 2781ČSN ISO 2781 Tento dokument uvádí dvě zkušební metody pro stanovení hustoty pryže a termoplastických elastomerů. Taková stanovení jsou důležitá při kontrole kvality kaučukové směsi a
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 34-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft) 
Katalogové číslo:  99238
ČSN ISO 34-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)
ČSN ISO 34-2ČSN ISO 34-2 Norma ČSN ISO 34-2 uvádí metodu stanovení strukturní pevnosti pryže z vulkanizovaných nebo termoplastických pryží u malých zkušebních těles (typu Delft). Tato metoda se pou
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4664-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny 
Katalogové číslo:  91375
ČSN ISO 4664-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení dynamických vlastností - Část 1: Obecné pokyny
ČSN ISO 4664-1ČSN ISO 4664-1 Tato část ISO 4664 poskytuje pokyny týkající se stanovení dynamických vlastností pryží a termoplastických elastomerů. Zahrnuje metody s volnými kmity i s nucenými kmity
Cena:  347,- Kč
ČSN 62 1425 - Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení 
Katalogové číslo:  29624
ČSN 62 1425 - Kaučuky. Příprava a vulkanizace kaučukových směsí. Zařízení
ČSN 62 1425ČSN 62 1425 Touto normou se zavádí ST SEV 3812-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnil jeden článek, který se nevztahuje k ochraně zdraví. Norma RVHP ur
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 2878 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu 
Katalogové číslo:  504787
ČSN ISO 2878 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Antistatické a vodivé výrobky - Stanovení elektrického odporu
ČSN ISO 2878ČSN ISO 2878 Tento dokument specifikuje zkušební metodu ke stanovení elektrického odporu antistatických a vodivých výrobků, vyrobených zcela nebo částečně z pryže, přičemž elektrický
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6133 - Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti 
Katalogové číslo:  504886
ČSN ISO 6133 - Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti
ČSN ISO 6133ČSN ISO 6133 Tato mezinárodní norma specifikuje pět metod výpočtů pro zkoušky strukturní a adhezní pevnosti pryží nebo textilií povrstvených nebo adhezivně pojených s plasty nebo pryží.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 48-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD 
Katalogové číslo:  508043
ČSN ISO 48-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD
ČSN ISO 48-2ČSN ISO 48-2 Tento dokument popisuje čtyři metody pro stanovení tvrdosti vulkanizovaných nebo termoplastických elastomerů s plochými povrchy (standardní metody měření tvrdosti) a čtyři
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 48-4 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore) 
Katalogové číslo:  507766
ČSN ISO 48-4 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)
ČSN ISO 48-4ČSN ISO 48-4 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení tvrdosti vtlačováním (tvrdost Shore) pro vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer pomocí 4 typů tvrdoměrů pro různé tvrdo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 18064 - Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky 
Katalogové číslo:  97298
ČSN EN ISO 18064 - Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky
ČSN EN ISO 18064ČSN EN ISO 18064 This International Standard establishes a nomenclature system for thermoplastic elastomers based on the chemical composition of the polymer or polymers involved.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 48-5 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD 
Katalogové číslo:  507767
ČSN ISO 48-5 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD
ČSN ISO 48-5ČSN ISO 48-5 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení tvrdosti vtlačováním pro vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer pomocí kapesního tvrdoměru kalibrovaného v jednotkách I
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 12493 - Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání 
Katalogové číslo:  504821
ČSN ISO 12493 - Pryž - Stanovení tepelného napětí v tahu při zahřívání
ČSN ISO 12493ČSN ISO 12493 Tento dokument specifikuje metodu měření napětí v tahu, které se vyvíjí v pryži při zahřívání (teplotním namáhání). Toto teplotní namáhání se měří při různém počátečním p
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 34-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent 
Katalogové číslo:  504887
ČSN ISO 34-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent
ČSN ISO 34-1ČSN ISO 34-1 Tato část ISO 34 specifikuje tři zkušební metody pro stanovení strukturní pevnosti vulkanizovaných a termoplastických kaučuků: - Metoda A používá zkušební těleso typu tr
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4662 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti 
Katalogové číslo:  505143
ČSN ISO 4662 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení odrazové pružnosti
ČSN ISO 4662ČSN ISO 4662 Tento dokument specifikuje dvě metody stanovení odrazové pružnosti pryže v rozmezí tvrdosti 30 IRHD až 85 IRHD. Jde o metodu s jednoduchým kyvadlem a metodu s rotačním exce
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 48-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod 
Katalogové číslo:  508178
ČSN ISO 48-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod
ČSN ISO 48-1ČSN ISO 48-1 Norma ISO 48-1 poskytuje návod pro stanovení tvrdosti u pryží a vulkanizovaných nebo termoplastických elastomerů, vysvětluje důležitost a význam stanovení tvrdosti jako kla
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 815-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách 
Katalogové číslo:  98098
ČSN ISO 815-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách
ČSN ISO 815-1ČSN ISO 815-1 Norma ČSN ISO 815-1 (62 1456) specifikuje metody pro stanovení trvalé deformace v tlaku pryže z vulkanizovaných nebo termoplastických elastomerů při laboratorních teplotá
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 23529 - Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody 
Katalogové číslo:  502795
ČSN ISO 23529 - Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody
ČSN ISO 23529ČSN ISO 23529 Tento dokument specifikuje obecné postupy pro přípravu, měření, označování, skladování a kondicionování pryžových zkušebních těles pro fyzikální zkoušky specifikované v j
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 4650 - Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie 
Katalogové číslo:  504786
ČSN ISO 4650 - Pryž - Identifikace - Metody infračervené spektrometrie
ČSN ISO 4650ČSN ISO 4650 Tato norma specifikuje dvě metody pro identifikaci kaučuků, včetně termoplastických elastomerů, a to buď v jejich surovém stavu, nebo v podobě gumárenské směsi anebo vulkan
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 2285 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu 
Katalogové číslo:  505144
ČSN ISO 2285 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tahu při konstantním protažení a trvalé deformace, poměrného prodloužení a krípu při konstantním zatížení v tahu
ČSN ISO 2285ČSN ISO 2285 Tato mezinárodní norma specifikuje několik metod pro stanovení rozměrových změn zkušebních těles vulkanizovaných nebo termoplastických kaučuků při a po zatížení v tahu po r
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 3384-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly 
Katalogové číslo:  509854
ČSN ISO 3384-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly
ČSN ISO 3384-2ČSN ISO 3384-2 Tento dokument uvádí dvě metody pro stanovení poklesu protipůsobící síly, kterou vyvíjí zkušební těleso z pryže nebo termoplastického elastomeru po stlačení na konstant
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 815-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách 
Katalogové číslo:  98099
ČSN ISO 815-2 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách
ČSN ISO 815-2ČSN ISO 815-2 Norma ČSN ISO 815-2 (62 1456) uvádí dvě metody pro stanovení trvalé deformace v tlaku pryže z vulkanizovaných nebo termoplastických elastomerů při snížených teplotách. Me
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 1466 - Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem. 
Katalogové číslo:  32076
ČSN 62 1466 - Pryž. Stanovení odolnosti proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem.
ČSN 62 1466ČSN 62 1466 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení odolnosti pryže proti odírání na přístroji s otáčivým bubnem. Metoda spočívá ve stanovení objemového úbytku pryžovéh
Cena:  171,- Kč
ČSN 62 1463 - Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem 
Katalogové číslo:  29630
ČSN 62 1463 - Zkoušení pryže. Stanovení soudržnosti pryže s kovem
ČSN 62 1463
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6943 - Pryž - Stanovení únavy v tahu 
Katalogové číslo:  505282
ČSN ISO 6943 - Pryž - Stanovení únavy v tahu
ČSN ISO 6943ČSN ISO 6943 Tento dokument specifikuje metodu pro stanovení odolnosti pryží vůči únavě při opakované deformaci v tahu, přičemž velikost zkušebního tělesa a frekvence cyklů protahován
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 3384-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě 
Katalogové číslo:  509855
ČSN ISO 3384-1 - Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě
ČSN ISO 3384-1ČSN ISO 3384-1 Tento dokument uvádí dva postupy pro stanovení poklesu protipůsobící síly, kterou vyvíjí zkušební těleso z pryže nebo termoplastického elastomeru po stlačení na konstan
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat