Sponzorovaný odkaz

6211 Chemické zkoušky pryže

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 248-1 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně 
Katalogové číslo:  91575
ČSN ISO 248-1 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně
ČSN ISO 248-1ČSN ISO 248-1 Tato část normy ISO 248-1 (62 1124) uvádí dvě metody pro stanovení obsahu těkavých látek v surových kaučucích za použití horkých válců nebo sušárny. Tyto metody lze použí
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 1115 - Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami 
Katalogové číslo:  29597
ČSN 62 1115 - Kaučuk a pryž. Rozklad minerálními kyselinami
ČSN 62 1115ČSN 62 1115 Tato norma předepisuje metody rozkladu surových kaučuků a pryží působením kyseliny dusičné nebo směsí kyselin dusičné a sírové. Uvádí dvě metody: beztlakovou metodu A (rozk
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1133 - Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje 
Katalogové číslo:  29605
ČSN 62 1133 - Kaučuky syntetické. Metoda stanovení obsahu oleje
ČSN 62 1133
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7270-1+Amd.1 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi) 
Katalogové číslo:  504789
ČSN ISO 7270-1+Amd.1 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 1: Identifikace polymerů (jednotlivé polymery a polymerní směsi)
ČSN ISO 7270-1+Amd.1ČSN ISO 7270-1+Amd.1 Tato část ISO 7270 specifikuje metodu pro identifikaci polymerů, nebo směsí polymerů, v kaučucích, gumárenských směsích anebo vulkanizátech z chromatograf
Cena:  605,- Kč
ČSN 62 1121 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí 
Katalogové číslo:  29598
ČSN 62 1121 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení obsahu sazí
ČSN 62 1121ČSN 62 1121 Touto normou se zavádí ST SEV 4477-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňovala o tři články, které přímo nesouvisí s ochranou zdra
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1407 - Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu 
Katalogové číslo:  95001
ČSN ISO 1407 - Kaučuk a pryž - Stanovení rozpouštědlového extraktu
ČSN ISO 1407ČSN ISO 1407 Tato mezinárodní norma uvádí čtyři metody pro kvantitativní stanovení rozpouštědlového extraktu ze surového kaučuku, přírodního i syntetického; dvě z uvedených metod jsou t
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7270-2 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren 
Katalogové číslo:  504788
ČSN ISO 7270-2 - Kaučuky a pryže - Analýza metodami pyrolytické plynové chromatografie - Část 2: Stanovení poměru styren/butadien/isopren
ČSN ISO 7270-2ČSN ISO 7270-2 Tato část ISO 7270 specifikuje stanovení poměru styren/butadien/isopren v kopolymerech nebo směsích homopolymerů a/nebo kopolymerů, které se vyskytují v surových kauč
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 1105 - Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků 
Katalogové číslo:  29594
ČSN 62 1105 - Chemické zkoušky pryže. Příprava zkušebních vzorků
ČSN 62 1105
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1156 - Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné 
Katalogové číslo:  29609
ČSN 62 1156 - Chemické zkoušky pryže. Chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné
ČSN 62 1156ČSN 62 1156 Norma platí pro chemické zkoušení pryže zdravotně nezávadné, pro přípravu vodných nebo vodnoalkoholických výluhů z pryže a pro stanovení chemických vlastností výluhů. Podl
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9924-3 - Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci 
Katalogové číslo:  504799
ČSN ISO 9924-3 - Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 3: Kaučukové uhlovodíky, halogenované kaučuky a silikonové kaučuky po extrakci
ČSN ISO 9924-3ČSN ISO 9924-3 Tato část ISO 9924 specifikuje metodu termogravimetrické analýzy pro stanovení hlavních složek kaučukových směsí jako jsou elastomery, saze a minerální plniva. Umožňu
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 247-1 - Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda 
Katalogové číslo:  508623
ČSN ISO 247-1 - Pryž - Stanovení popela - Část 1: Spalovací metoda
ČSN ISO 247-1ČSN ISO 247-1 Tento dokument specifikuje tři metody stanovení popela v surovém kaučuku, kaučukových směsích a vulkanizátech. Metody jsou vhodné pro surové kaučuky, kaučukové směsi nebo
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 1113 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry 
Katalogové číslo:  29595
ČSN 62 1113 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení celkové síry
ČSN 62 1113
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 248-2 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením 
Katalogové číslo:  95000
ČSN ISO 248-2 - Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením
ČSN ISO 248-2ČSN ISO 248-2 Tato část ISO 248 uvádí dvě termogravimetrické metody stanovení obsahu vlhkosti a ostatních těkavých látek v surovém kaučuku za použití automatického analyzátoru s infrač
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9924-2 - Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR) 
Katalogové číslo:  504798
ČSN ISO 9924-2 - Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 2: Butadien-akrylonitrilové kaučuky (NBR, XNBR, HNBR) a halogenované butylkaučuky (CIIR, BIIR)
ČSN ISO 9924-2ČSN ISO 9924-2 Tato část ISO 9924 specifikuje metodu termogravimetrické analýzy pro stanovení celkového obsahu organické hmoty, obsahu sazí, uhlíkového zbytku a popelu ve vulkanizát
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1795 - Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků 
Katalogové číslo:  504885
ČSN ISO 1795 - Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků
ČSN ISO 1795ČSN ISO 1795 Tento dokument specifikuje metodu odběru surového kaučuku v balících, blocích nebo baleních a další postupy prováděné na vzorcích pro přípravu zkušebních vzorků k fyzikální
Cena:  95,- Kč
ČSN 62 1114 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry 
Katalogové číslo:  29596
ČSN 62 1114 - Chemické zkoušky pryže. Stanovení volné síry
ČSN 62 1114
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 9924-1 - Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM) 
Katalogové číslo:  504797
ČSN ISO 9924-1 - Kaučuk a výrobky z pryže - Stanovení složení vulkanizátů a kaučukové směsi pomocí termogravimetrie - Část 1: Isoprenový (IR), butadienový (BR), styren-butadienový (SBR) kaučuk, butylkaučuk (IIR) a ethylen-propylenový kopolymer (EPM) a terpolymer (EPDM)
ČSN ISO 9924-1ČSN ISO 9924-1 Tato část ISO 9924 specifikuje metodu termogravimetrické analýzy pro stanovení celkového obsahu organické hmoty, obsahu sazí a popelu ve vulkanizátech a nevulkanizova
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10638 - Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS) 
Katalogové číslo:  504800
ČSN ISO 10638 - Pryž - Identifikace antidegradantů metodou plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem (GC/MS)
ČSN ISO 10638ČSN ISO 10638 Tento dokument specifikuje metodu plynové chromatografie s hmotnostním spektrometrem, která se používá k identifikaci antidegradantů v kaučucích, latexech, nevulkanizovan
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 976 - Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  504207
ČSN ISO 976 - Kaučuky a plasty - Polymerní disperze a kaučukové latexy - Stanovení pH
ČSN ISO 976ČSN ISO 976 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení pH polymerních disperzí a latexů kaučuku (přírodního a syntetického) pomocí pH-metru opatřeného kombinovanou skleněnou
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 247-2 - Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA) 
Katalogové číslo:  508622
ČSN ISO 247-2 - Pryž - Stanovení popela - Část 2: Termogravimetrická analýza (TGA)
ČSN ISO 247-2ČSN ISO 247-2 Tento dokument specifikuje dvě metody stanovení popela v surovém kaučuku, kaučukových směsích a vulka-nizátech pomocí termogravimetrického analyzátoru (TGA). Metody
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat