Sponzorovaný odkaz

6200 Pryž, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 24454 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot 
Katalogové číslo:  504818
ČSN ISO 24454 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot
ČSN ISO 24454ČSN ISO 24454 Tato mezinárodní norma označuje charakteristické zkušební postupy pro získávání a prezentaci srovnatelných vícebodových dat pro stanovení vybraných vlastností kaučukových
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 0002 ZMĚNA 1 - Třídění a označování pryže 
Katalogové číslo:  17773
ČSN 62 0002 ZMĚNA 1 - Třídění a označování pryže
ČSN 62 0002 ZMĚNA 1
Cena:  34,- Kč
ČSN 62 0011 - Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy 
Katalogové číslo:  32606
ČSN 62 0011 - Technické pryžové výrobky. Technické dodací předpisy
ČSN 62 0011
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 24453 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot 
Katalogové číslo:  504819
ČSN ISO 24453 - Pryž - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot
ČSN ISO 24453ČSN ISO 24453 Tato mezinárodní norma označuje charakteristické zkušební postupy pro získávání a prezentaci srovnatelných jednobodových dat pro stanovení vlastností kaučukových směsí. O
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 0001 - Veličiny a jednotky používané v oboru gumárenské technologie 
Katalogové číslo:  64962
ČSN 62 0001 - Veličiny a jednotky používané v oboru gumárenské technologie
ČSN 62 0001ČSN 62 0001 Tato norma platí v oboru gumárenské technologie, stanovuje fyzikální veličiny a k nim příslušné značky jednotek v Mezinárodní soustavě SI včetně vedlejších zákonných jednot
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1629 - Kaučuky a latexy - Nomenklatura 
Katalogové číslo:  98295
ČSN ISO 1629 - Kaučuky a latexy - Nomenklatura
ČSN ISO 1629ČSN ISO 1629 Tato mezinárodní norma zavádí systém značek pro základní kaučuky jak ve formě suchého kaučuku, tak ve formě kaučukového latexu, na základě chemického složení polymerního ře
Cena:  232,- Kč
ČSN 62 0002 - Třídění a označování pryže 
Katalogové číslo:  16408
ČSN 62 0002 - Třídění a označování pryže
ČSN 62 0002ČSN 62 0002 Norma vymezuje zásady pro třídění a označování pryží podle jejich fyzikálních vlastností a slouží ke specifikaci pryže v technické dokumentaci a obchodním styku. Nevztahuj
Cena:  232,- Kč
TNI ISO/TR 21275 - Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu 
Katalogové číslo:  504820
TNI ISO/TR 21275 - Pryž - Komplexní přehled o složení a povaze výparů vznikajících při zpracování v gumárenském průmyslu
TNI ISO/TR 21275TNI ISO/TR 21275 Tento dokument, vychází z 95 publikací a poskytuje přehled o složení výparů vypouštěných během výrobních procesů výroby pryže. Získané výsledky potvrzují, že kaučuk
Cena:  605,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat