Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek 
Katalogové číslo:  75389
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
ČSN 75 7346 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 
Katalogové číslo:  32682
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
ČSN 75 3415ČSN 75 3415 Norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Neplatí pro r
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7704 - Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení 
Katalogové číslo:  15874
ČSN ISO 7704 - Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení
ČSN ISO 7704ČSN ISO 7704 Norma obsahuje ISO 7704:1985. Určuje metodu pro používání a srovnávání membránových filtrů pro rozbor vody zaměřený na stanovení specifických organismů nebo smíšené mikr
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6778 - Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  16332
ČSN ISO 6778 - Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda
ČSN ISO 6778ČSN ISO 6778 Norma obsahuje ISO 6778:1984. Specifikuje potenciometrickou metodu stanovení amonných iontů v surové a odpadní vodě včetně splašků, s pomocí membránové amoniakové elektr
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1233 - Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  26511
ČSN EN 1233 - Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN 1233ČSN EN 1233 Tato evropská norma určuje dvě metody stanovení chromu ve vodě atomovou absorpční spektrometrií. Tyto dvě metody jsou zpracovány v dále uvedených samostatných kapitolách:
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10712 - Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas) 
Katalogové číslo:  26507
ČSN EN ISO 10712 - Jakost vod - Zkouška inhibice růstu na Pseudomonas putida (zkouška inhibice rozmnožování buněk Pseudomonas)
ČSN EN ISO 10712ČSN EN ISO 10712 Tato mezinárodní norma určuje metodu zkoušky inhibičního vlivu povrchové, podzemní a odpadní vody na Pseudomonas putida. Tato metoda není vhodná pro silně zbarve
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 10523 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Stanovení pH 
Katalogové číslo:  90394
ČSN ISO 10523 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Stanovení pH
ČSN ISO 10523 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 75 7716 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu 
Katalogové číslo:  52057
ČSN 75 7716 - Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu
ČSN 75 7716ČSN 75 7716 Norma platí pro stanovení saprobního indexu ve vodách: a) metodou podle Pantleho a Bucka, b) metodou podle Zelinky a Marvana. Princip zkoušek i postup při provádění normal
Cena:  1 320,- Kč
ČSN ISO 7980 - Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  17208
ČSN ISO 7980 - Jakost vod. Stanovení vápníku a hořčíku. Metoda atomové absorpční spektrometrie
ČSN ISO 7980ČSN ISO 7980 Norma obsahuje ISO 7980:1986. Specifikuje metodu stanovení rozpuštěného vápníku a hořčíku plamenovou absorpční spektrometrií. Je určena pro analýzu surové a pitné vody.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 7393-1 - Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem 
Katalogové číslo:  16988
ČSN ISO 7393-1 - Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
ČSN ISO 7393-1ČSN ISO 7393-1 Norma obsahuje ISO 7393-1:1985. ISO 7393 sestává z následujících částí: Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem; Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 26461-2 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986) 
Katalogové číslo:  17378
ČSN EN 26461-2 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986)
ČSN EN 26461-2ČSN EN 26461-2 Norma je identická s EN 26461-2:1993. Tato druhá část ISO 6461 určuje metodu na průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (k
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3 
Katalogové číslo:  19002
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3
ČSN ISO 6107-3ČSN ISO 6107-3 Norma obsahuje ISO 6107-3:1993. Definuje termíny používané ve třetím seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazyc
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8 
Katalogové číslo:  19007
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8
ČSN ISO 6107-8ČSN ISO 6107-8 Norma obsahuje ISO 6107-8:1993. Definuje termíny používané v osmé části seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních ja
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná) 
Katalogové číslo:  19688
ČSN EN 903 - Jakost vod. Stanovení aniontových tenzidů methylenovou modří (MBAS) (ISO 7875-1:1984, modifikovaná)
ČSN EN 903ČSN EN 903 Norma je identická s EN 27888:1993. Metoda je použitelná pro analýzu pitné, povrchové i odpadní vody. Používá se také pro stanovení primární biologické rozložitelnosti tenzi
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 10301 - Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie 
Katalogové číslo:  52332
ČSN EN ISO 10301 - Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie
ČSN EN ISO 10301ČSN EN ISO 10301 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10301:1997. Evropská norma EN ISO 10301:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinár
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 9887 - Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS) 
Katalogové číslo:  20426
ČSN EN ISO 9887 - Jakost vod. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí. Semikontinuální metoda s aktivovaným kalem (SCAS)
ČSN EN ISO 9887ČSN EN ISO 9887 Norma je identická s EN ISO 9887:1992. Určuje metodu pro stanovení úplné nebo primární biologické rozložitelnosti organických látek. Zkušební podmínky popsané v té
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9888 - Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda) 
Katalogové číslo:  57975
ČSN EN ISO 9888 - Jakost vod - Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Statická zkouška (Zahn-Wellensova metoda)
ČSN EN ISO 9888ČSN EN ISO 9888 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9888:1999. Evropská norma EN ISO 9888:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12918 - Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem 
Katalogové číslo:  58958
ČSN EN 12918 - Jakost vod - Stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin plynovou chromatografií po extrakci dichlormethanem
ČSN EN 12918ČSN EN 12918 Norma určuje postup stanovení parathionu, parathion-methylu a některých dalších organofosforových sloučenin v pitné, povrchové a odpadní vodě plynovou chromatografií po
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7027 - Jakost vod - Stanovení zákalu 
Katalogové číslo:  60497
ČSN EN ISO 7027 - Jakost vod - Stanovení zákalu
ČSN EN ISO 7027ČSN EN ISO 7027 Norma specifikuje čtyři metody stanovení zákalu ve vodě. V kapitole 5 jsou specifikovány dva semikvantitativní způsoby, které se používají např. v terénu - měření pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda 
Katalogové číslo:  54011
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda
ČSN EN ISO 7346-2ČSN EN ISO 7346-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7346-2:1997. Evropská norma EN ISO 7346-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1295-1 - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  53603
ČSN EN 1295-1 - Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1295-1ČSN EN 1295-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1295-1:1997. Evropská norma EN 1295-1:1997 má status české technické normy. Tato norma stanovuje požadavky na statický náv
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu 
Katalogové číslo:  61057
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu
ČSN EN ISO 8689-2ČSN EN ISO 8689-2 Tato část ISO 8689 uvádí pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu tekoucích vod, získaných ze sledování makrozoobentosu. Tyto pokyny se používají pro vý
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice 
Katalogové číslo:  61483
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
ČSN 75 0102
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat