Sponzorovaný odkaz

75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 14189 - Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů 
Katalogové číslo:  501886
ČSN EN ISO 14189 - Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů
ČSN EN ISO 14189ČSN EN ISO 14189 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vegetativních buněk a spor Clostridium perfringens metodou membránových filtrů ve vzorcích vody určené k lidské spotřebě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16397-1 - Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky 
Katalogové číslo:  500236
ČSN EN 16397-1 - Poddajné spojky - Část 1: Funkční požadavky
ČSN EN 16397-1ČSN EN 16397-1 Tato norma specifikuje funkční požadavky na poddajné spojky, přechody a pouzdra používaná s troubami a tvarovkami v kanalizačních a stokových systémech, které jsou obvy
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti 
Katalogové číslo:  500892
ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
ČSN EN 1420ČSN EN 1420 Tato norma určuje postup získávání migračních vod používaných ke stanovení pachu a chuti pro výrobky z organických materiálů, které přicházejí do styku s vodou určenou k lids
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 5667-22 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody 
Katalogové číslo:  502581
ČSN ISO 5667-22 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody
ČSN ISO 5667-22ČSN ISO 5667-22 This part of ISO 5667 gives guidelines for the design, construction and installation of groundwater quality monitoring points to help ensure that representative sam
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12566-4 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě 
Katalogové číslo:  502844
ČSN EN 12566-4 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
ČSN EN 12566-4 ed. 2ČSN EN 12566-4 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě a příslušenství, používané pro venkovní částečné čištění splaškových (d
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16859 - Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí 
Katalogové číslo:  502464
ČSN EN 16859 - Kvalita vod - Návod pro monitoring populací perlorodek říčních (Margaritifera margaritifera) a jejich prostředí
ČSN EN 16859ČSN EN 16859 This European Standard provides guidance on methods for monitoring freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) populations and the environmental characteristics i
Cena:  545,- Kč
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek 
Katalogové číslo:  75389
ČSN 75 7346 OPRAVA 1 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
ČSN 75 7346 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 
Katalogové číslo:  32682
ČSN 75 3415 - Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování
ČSN 75 3415ČSN 75 3415 Norma platí pro navrhování a provoz objektů sloužících pro skladování a manipulaci s ropnými látkami z hlediska ochrany jakosti podzemních a povrchových vod. Neplatí pro r
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda 
Katalogové číslo:  54011
ČSN EN ISO 7346-2 - Jakost vod - Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Část 2: Obnovovací metoda
ČSN EN ISO 7346-2ČSN EN ISO 7346-2 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7346-2:1997. Evropská norma EN ISO 7346-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu 
Katalogové číslo:  61057
ČSN EN ISO 8689-2 - Jakost vod - Biologická klasifikace vodních toků - Část 2: Pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu toků na základě sledování makrozoobentosu
ČSN EN ISO 8689-2ČSN EN ISO 8689-2 Tato část ISO 8689 uvádí pokyny pro prezentaci údajů o biologickém stavu tekoucích vod, získaných ze sledování makrozoobentosu. Tyto pokyny se používají pro vý
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice 
Katalogové číslo:  61483
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
ČSN 75 0102
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
Katalogové číslo:  61408
ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
ČSN EN 805ČSN EN 805 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti. Norma stanoví požadavky na vnější rozvodné vodovodní sítě a použije se pro projektování, výstavbu, rozšíření a sana
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla 
Katalogové číslo:  62318
ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla
ČSN EN 13342ČSN EN 13342 Tato norma popisuje postup stanovení "dusíku podle Kjeldahla" v kalech a kalových produktech. Při mineralizaci se používá jako katalyzátor selen nebo měď, teplota prostř
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách 
Katalogové číslo:  18864
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách
ČSN ISO 5667-7ČSN ISO 5667-7 Norma obsahuje ISO 5667-7:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody 
Katalogové číslo:  18955
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody
ČSN ISO 10359-1ČSN ISO 10359-1 Norma obsahuje ISO 10359-1:1992. ISO 10359 se skládá ze dvou částí s obecným názvem Jakost vod. Stanovení fluoridů: Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3 
Katalogové číslo:  19002
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3
ČSN ISO 6107-3ČSN ISO 6107-3 Norma obsahuje ISO 6107-3:1993. Definuje termíny používané ve třetím seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazyc
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8 
Katalogové číslo:  19007
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8
ČSN ISO 6107-8ČSN ISO 6107-8 Norma obsahuje ISO 6107-8:1993. Definuje termíny používané v osmé části seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních ja
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek 
Katalogové číslo:  18888
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek
ČSN ISO 5667-8ČSN ISO 5667-8 Norma obsahuje ISO 5667-8:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA 
Katalogové číslo:  18885
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA
ČSN ISO 6058ČSN ISO 6058 Norma obsahuje ISO 6058:1984. Specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) ke stanovení koncentrace vápníku v podzemní, povrchové a pi
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13076 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A 
Katalogové číslo:  68751
ČSN EN 13076 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A
ČSN EN 13076ČSN EN 13076 Tato evropská norma stanoví vlastnosti a požadavky na neomezený volný výtok skupiny A - druh A, určený na ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech.
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti 
Katalogové číslo:  99491
ČSN 75 6560 - Čerpací stanice odpadních vod na kanalizační síti
ČSN 75 6560ČSN 75 6560 Tato norma stanovuje zásady navrhování čerpacích stanic odpadních vod na kanalizační síti. Může se používat i pro jiné podobné čerpací stanice (např. pro čerpací stanice nepi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody 
Katalogové číslo:  96067
ČSN EN 16479 - Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody
ČSN EN 16479ČSN EN 16479 This European Standard defines general requirements, performance requirements and conformity test procedures for automated sampling devices (samplers) for water and waste
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod 
Katalogové číslo:  96458
ČSN EN 16503 - Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod
ČSN EN 16503ČSN EN 16503 This European Standard gives guidelines for characterizing the hydromorphology of transitional or coastal (TraC) waters, but does not prescribe detailed methods of assess
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách 
Katalogové číslo:  97010
ČSN EN 14184 - Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách
ČSN EN 14184ČSN EN 14184 Tato norma specifikuje metodu sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách pro účely hodnocení ekologického stavu za použití těchto organismů jako prvků biologické kvality
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat