Sponzorovaný odkaz

7557 Výrobky pro úpravu vody

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 12902 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení 
Katalogové číslo:  73576
ČSN EN 12902 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Metody zkoušení
ČSN EN 12902ČSN EN 12902 Tato norma popisuje metody zkoušení ke stanovením fyzikálních a chemických vlastností pomocných anorganických a filtračních materiálů.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13754 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit 
Katalogové číslo:  83944
ČSN EN 13754 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit
ČSN EN 13754ČSN EN 13754 Tuto normu lze použít pro bentonit používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti bentonitu, stanoví požadavky na tento výrobek a odpovídající meto
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12905 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan 
Katalogové číslo:  92717
ČSN EN 12905 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan
ČSN EN 12905ČSN EN 12905 Tato evropská norma platí pro expandovaný hlinitokřemičitan používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15029 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý 
Katalogové číslo:  92964
ČSN EN 15029 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý
ČSN EN 15029ČSN EN 15029 Tato evropská norma platí pro hydroxid-oxid železitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti hydroxid-oxidu železitého a stanoví požadavky n
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12901 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice 
Katalogové číslo:  85073
ČSN EN 12901 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pomocné anorganické a filtrační materiály - Definice
ČSN EN 12901ČSN EN 12901 Tato norma je použitelná pro všechny pomocné anorganické materiály a filtrační materiály (ISFM), používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Definuje termíny týkají
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16070 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit 
Katalogové číslo:  95956
ČSN EN 16070 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Přírodní zeolit
ČSN EN 16070ČSN EN 16070 Tuto evropskou normu lze použít pro přírodní zeolity používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti přírodních zeolitů a stanovuje požadavky a odpo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13752 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý 
Katalogové číslo:  92423
ČSN EN 13752 - Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý
ČSN EN 13752ČSN EN 13752 Tuto normu lze použít pro oxid manganičitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti oxidu manganičitého, stanoví požadavky na tento výrobek a
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12913 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina 
Katalogové číslo:  92969
ČSN EN 12913 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina
ČSN EN 12913ČSN EN 12913 Tato evropská norma platí pro práškovou křemelinu používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12903 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí 
Katalogové číslo:  83949
ČSN EN 12903 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí
ČSN EN 12903ČSN EN 12903 Tuto evropskou normu lze použít pro práškové aktivní uhlí používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje jeho vlastnosti a stanoví požadavky a odpovídající me
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12915-2 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí 
Katalogové číslo:  83946
ČSN EN 12915-2 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí
ČSN EN 12915-2ČSN EN 12915-2 Tato část EN 12915 platí pro regenerované granulované aktivní uhlí používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti regenerovaného granulovaného
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12909 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit 
Katalogové číslo:  92968
ČSN EN 12909 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit
ČSN EN 12909ČSN EN 12909 Tato evropská norma platí pro antracit používaný k úpravě vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti antracitu a stanoví požadavky na antracit a odpovídající metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12912 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt 
Katalogové číslo:  92967
ČSN EN 12912 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt
ČSN EN 12912ČSN EN 12912 Tato evropská norma platí pro baryt používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti, stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro baryt. P
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14368 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým 
Katalogové číslo:  97927
ČSN EN 14368 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápenec potažený oxidem manganičitým
ČSN EN 14368ČSN EN 14368 This European Standard is applicable to manganese dioxide coated limestone used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics of m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12911 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek 
Katalogové číslo:  94135
ČSN EN 12911 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganový písek
ČSN EN 12911ČSN EN 12911 Tato norma platí pro manganový písek používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti manganového písku a stanoví požadavky a odpovídající metody zko
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12907 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál 
Katalogové číslo:  83948
ČSN EN 12907 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál
ČSN EN 12907ČSN EN 12907 Tato norma platí pro pyrolyzovaný uhelný materiál používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti pyrolyzovaného uhelného materiálu a stanoví požada
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12915-1 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí 
Katalogové číslo:  83947
ČSN EN 12915-1 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí
ČSN EN 12915-1ČSN EN 12915-1 Tato část EN 12915 platí pro čerstvé granulované aktivní uhlí používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti čerstvého granulovaného aktivního
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12914 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit 
Katalogové číslo:  92716
ČSN EN 12914 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit
ČSN EN 12914ČSN EN 12914 Tato evropská norma stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro práškový perlit používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě a podává informace o jeho použit
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12910 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek 
Katalogové číslo:  92965
ČSN EN 12910 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek
ČSN EN 12910ČSN EN 12910 Tato norma platí pro granátový písek používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti granátového písku a stanoví požadavky a odpovídající metody zko
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14369 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým 
Katalogové číslo:  97932
ČSN EN 14369 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý potažený hydroxidem železitým
ČSN EN 14369ČSN EN 14369 This European Standard is applicable to iron-coated granular activated alumina used for treatment of water intended for human consumption. It describes the characteristics
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12906 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza 
Katalogové číslo:  92718
ČSN EN 12906 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza
ČSN EN 12906ČSN EN 12906 Tato norma platí pro pemzu používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti pemzy a stanoví požadavky a odpovídající metody zkoušení pro pemzu. Podá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14456 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí 
Katalogové číslo:  71743
ČSN EN 14456 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kostní uhlí
ČSN EN 14456ČSN EN 14456 Tuto evropskou normu lze použít pro kostní uhlí používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kostního uhlí, stanoví požadavky na tento výrobek
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13753 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý 
Katalogové číslo:  83943
ČSN EN 13753 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý
ČSN EN 13753ČSN EN 13753 Tuto normu lze použít pro granulovaný aktivovaný oxid hlinitý používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti granulovaného aktivovaného oxidu hlini
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12904 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk 
Katalogové číslo:  74199
ČSN EN 12904 - Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk
ČSN EN 12904ČSN EN 12904 Tato evropská norma platí pro křemenný písek a křemenný štěrkopísek používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti křemenného písku a křemenného
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat