Sponzorovaný odkaz

7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 7837 - Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách 
Katalogové číslo:  85345
ČSN 75 7837 - Jakost vod - Stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách
ČSN 75 7837ČSN 75 7837 Tato norma určuje metodu stanovení koliformních bakterií v nedesinfikovaných vodách (povrchová, podzemní, odpadní voda, apod.). Metoda je určena zejména pro povrchovou vodu.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9308-1 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry 
Katalogové číslo:  97053
ČSN EN ISO 9308-1 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 1: Metoda membránových filtrů pro vody s nízkým obsahem doprovodné mikroflóry
ČSN EN ISO 9308-1ČSN EN ISO 9308-1 Tato část ISO 9308 specifikuje metodu pro stanovení Escherichia coli (E. coli) a koliformních bakterií ve vodě. Metoda je založena na membránové filtraci, následn
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16266 - Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů 
Katalogové číslo:  81943
ČSN EN ISO 16266 - Jakost vod - Stanovení Pseudomonas aeruginosa - Metoda membránových filtrů
ČSN EN ISO 16266ČSN EN ISO 16266 Tato norma určuje metodu pro izolaci a stanovení počtu Pseudomonas aeruginosa ve vzorcích balené vody metodou membránových filtrů. Metodu lze použít také pro jiné d
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7704 - Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení 
Katalogové číslo:  15874
ČSN ISO 7704 - Jakost vod. Hodnocení použitelnosti membránových filtrů pro mikrobiologická stanovení
ČSN ISO 7704ČSN ISO 7704 Norma obsahuje ISO 7704:1985. Určuje metodu pro používání a srovnávání membránových filtrů pro rozbor vody zaměřený na stanovení specifických organismů nebo smíšené mikr
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 26461-2 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986) 
Katalogové číslo:  17378
ČSN EN 26461-2 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 2: Metoda membránových filtrů (ISO 6461-2:1986)
ČSN EN 26461-2ČSN EN 26461-2 Norma je identická s EN 26461-2:1993. Tato druhá část ISO 6461 určuje metodu na průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (k
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14189 - Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů 
Katalogové číslo:  501886
ČSN EN ISO 14189 - Kvalita vod - Stanovení Clostridium perfringens - Metoda membránových filtrů
ČSN EN ISO 14189ČSN EN ISO 14189 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vegetativních buněk a spor Clostridium perfringens metodou membránových filtrů ve vzorcích vody určené k lidské spotřebě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10705-2 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů 
Katalogové číslo:  64219
ČSN EN ISO 10705-2 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 2: Kvantitativní stanovení somatických kolifágů
ČSN EN ISO 10705-2ČSN EN ISO 10705-2 Tato část ISO 10705 určuje metodu pro průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení somatických kolifágů pomocí inkubace vzorku s příslušným hostitelským kmene
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 6222 - Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média 
Katalogové číslo:  57887
ČSN EN ISO 6222 - Jakost vod - Stanovení kultivovatelných mikroorganismů - Stanovení počtu kolonií očkováním do živného agarového kultivačního média
ČSN EN ISO 6222ČSN EN ISO 6222 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6222:1999. Evropská norma EN ISO 6222:1999 má status české technické normy. Tato norma určuje metodu pro kvantitat
Cena:  95,- Kč
ČSN 75 7841 - Jakost vod - Stanovení mezofilních bakterií 
Katalogové číslo:  55553
ČSN 75 7841 - Jakost vod - Stanovení mezofilních bakterií
ČSN 75 7841ČSN 75 7841 Norma určuje metodu pro stanovení indikátorů celkového mikrobiálního znečištění s optimem růstu při 37 °C (mezofilních bakterií). Podstata zkoušky: Zkoušený podíl vzorku n
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 19250 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella 
Katalogové číslo:  87873
ČSN ISO 19250 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella
ČSN ISO 19250ČSN ISO 19250 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu průkazu přítomnosti (detekce) bakterií rodu Salmonella (presumptivních nebo potvrzených) ve vzorcích vody. Je možné, že pro epid
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 19458 - Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu 
Katalogové číslo:  78258
ČSN EN ISO 19458 - Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu
ČSN EN ISO 19458ČSN EN ISO 19458 Tato norma poskytuje návod pro plánování režimu odběru vzorků vody, pro odběr vzorků vody pro mikrobiologickou analýzu a pro jejich dopravu, manipulaci a uchování v
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7842 - Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií 
Katalogové číslo:  55552
ČSN 75 7842 - Jakost vod - Stanovení psychrofilních bakterií
ČSN 75 7842ČSN 75 7842 Norma určuje metodu pro stanovení indikátorů celkového mikrobiálního znečištění s optimem růstu při 20 °C (psychrofilních bakterií). Podstata zkoušky: Zkoušený podíl vzork
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 7899-2 - Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů 
Katalogové číslo:  61287
ČSN EN ISO 7899-2 - Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů
ČSN EN ISO 7899-2ČSN EN ISO 7899-2 Tato část ISO 7899 určuje metodu stanovení intestinálních enterokoků ve vodě metodou membránových filtrů. Tato část ISO 7899 je určena hlavně pro rozbor pitnýc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14486 - Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků 
Katalogové číslo:  74357
ČSN EN 14486 - Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků
ČSN EN 14486ČSN EN 14486 Tato evropská norma popisuje metodu stanovení těch sérotypů enterovirů, které se množí a tvoří plaky v buňkách BGM pod agarem. Značnou měrou se jedná o polioviry a séroty
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 8199 - Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami 
Katalogové číslo:  507696
ČSN EN ISO 8199 - Kvalita vod - Obecné požadavky a návod pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami
ČSN EN ISO 8199ČSN EN ISO 8199 Tento dokument specifikuje požadavky a popisuje návody na pracovní postupy společné pro všechny metody mikrobiologických vyšetření vody, zejména pro přípravu vzorků
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 10705-1 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů 
Katalogové číslo:  20977
ČSN ISO 10705-1 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 1: Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů
ČSN ISO 10705-1ČSN ISO 10705-1 Norma obsahuje ISO 10705-1:1995. Skládá se z dvou částí: 1 - Kvantitativní stanovení F-specifických RNA bakteriofágů, 2 - Kvantitativní stanovení somatických kolif
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 7899-1 - Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN) 
Katalogové číslo:  57616
ČSN EN ISO 7899-1 - Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)
ČSN EN ISO 7899-1ČSN EN ISO 7899-1 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 7899-1:1998. Evropská norma EN ISO 7899-1:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11731 - Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella 
Katalogové číslo:  504174
ČSN EN ISO 11731 - Kvalita vod - Stanovení bakterií rodu Legionella
ČSN EN ISO 11731ČSN EN ISO 11731 Tento dokument popisuje kultivační metody pro izolaci bakterií rodu Legionella a jejich kvantitativní stanovení ve vzorcích vody. Tyto metody jsou použitelné pro vš
Cena:  446,- Kč
ČSN 75 7835 - Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli 
Katalogové číslo:  82921
ČSN 75 7835 - Jakost vod - Stanovení termotolerantních koliformních bakterií a Escherichia coli
ČSN 75 7835ČSN 75 7835 Tato norma určuje metodu pro stanovení termotolerantních (fekálních) koliformních bakterií a Escherichia coli. Metoda může být použita pro stanovení termotolerantních (fekáln
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 19250 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella 
Katalogové číslo:  93088
ČSN ISO 19250 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella
ČSN ISO 19250 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 17995 - Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter 
Katalogové číslo:  87350
ČSN ISO 17995 - Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter
ČSN ISO 17995ČSN ISO 17995 Tato norma specifikuje metodu detekce a semikvantativního stanovení počtu termotolerantních bakterií rodu Campylobacter. Tato metoda může být použita pro všechny druhy fi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9308-2 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu 
Katalogové číslo:  96142
ČSN EN ISO 9308-2 - Kvalita vod - Stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií - Část 2: Metoda nejpravděpodobnějšího počtu
ČSN EN ISO 9308-2ČSN EN ISO 9308-2 Tato část ISO 9308 specifikuje metodu pro stanovení Escherichia coli a koliformních bakterií ve vodě. Metoda je založena na růstu cílových organismů v tekutém méd
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 26461-1 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986) 
Katalogové číslo:  17377
ČSN EN 26461-1 - Jakost vod. Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií). Část 1: Metoda pomnožení v tekutém médiu (ISO 6461-1:1986)
ČSN EN 26461-1ČSN EN 26461-1 Norma je identická s EN 26461-1:1993. Spory siřičitany redukujících anaerobů (klostridií) jsou široce rozšířeny v prostředí. Jsou přítomné v lidských i živočišných e
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 9308-3 - Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN) 
Katalogové číslo:  57615
ČSN EN ISO 9308-3 - Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)
ČSN EN ISO 9308-3ČSN EN ISO 9308-3 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9308-3:1998. Evropská norma EN ISO 9308-3:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mez
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat