Sponzorovaný odkaz

7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 13076 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A 
Katalogové číslo:  68751
ČSN EN 13076 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Neomezený volný výtok - Skupina A - Druh A
ČSN EN 13076ČSN EN 13076 Tato evropská norma stanoví vlastnosti a požadavky na neomezený volný výtok skupiny A - druh A, určený na ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14452 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B 
Katalogové číslo:  73942
ČSN EN 14452 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B
ČSN EN 14452ČSN EN 14452 Tato norma stanovuje pro přerušovače průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem jmenovitých světlostí DN 10 až DN 20 včetně (Skupiny D - Druhu B): oblast po
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 5455 ZMĚNA Z1 - Výpočet vnitřních vodovodů 
Katalogové číslo:  506421
ČSN 75 5455 ZMĚNA Z1 - Výpočet vnitřních vodovodů
ČSN 75 5455 ZMĚNA Z1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 806-5 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba 
Katalogové číslo:  91012
ČSN EN 806-5 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba
ČSN EN 806-5ČSN EN 806-5 Tato evropská norma stanovuje požadavky a uvádí doporučení pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů a potrubí vně budov v rozsahu, odpovídajícím EN 806-1. Vodovody musí být
Cena:  358,- Kč
TNI CEN/TR 16364 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování 
Katalogové číslo:  93923
TNI CEN/TR 16364 - Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování
TNI CEN/TR 16364TNI CEN/TR 16364 Tato technická normalizační informace popisuje postup založený na difuzním modelu, který se používá pro hodnocení specifické migrace látek z organických materiálů,
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13434 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B 
Katalogové číslo:  76819
ČSN EN 13434 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky - Skupina G, Druh B
ČSN EN 13434ČSN EN 13434 Tato evropská norma stanovuje rozměrové, fyzikálně-chemické, konstrukční, hydraulické, mechanické, a akustické vlastnosti mechanického hydraulicky ovládaného přerušovače
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15219+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení 
Katalogové číslo:  81047
ČSN EN 15219+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení na odstraňování dusičnanů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 15219+A1ČSN EN 15219+A1 Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na konstrukci, montáž, provoz, údržbu a příslušné zkušební postupy pro automatická, solí regenerovatelná zařízení pr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14622 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F 
Katalogové číslo:  74964
ČSN EN 14622 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s kruhovým přepadem (omezený) - Skupina A - Druh F
ČSN EN 14622ČSN EN 14622 Tato norma stanovuje vlastnosti volných výtoků s kruhovým přepadem (omezených) skupiny A, druhu F pro jmenovitou průtočnou rychlost nepřekračující 3 m/s a požadavky na ty
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14367 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A 
Katalogové číslo:  74963
ČSN EN 14367 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A
ČSN EN 14367ČSN EN 14367 Tato norma stanovuje: - oblast použití; - rozměrové, fyzikálně chemické, návrhové, hydraulické, mechanické a akustické vlastnosti zábrany proti zpětnému průtoku s různý
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 5490 - Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod 
Katalogové číslo:  62439
ČSN 75 5490 - Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod
ČSN 75 5490ČSN 75 5490 Norma ČSN 75 5490 stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz vnitřních stájových vodovodů staveb pro hospodářská zvířata připojených na veřejný vodov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
Katalogové číslo:  63947
ČSN EN 1717 - Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
ČSN EN 1717ČSN EN 1717 Norma stanoví minimální požadavky na normy výrobků pro ochranná zařízení, která se používají na ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a uvádí všeobec
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 13078 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C 
Katalogové číslo:  71615
ČSN EN 13078 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnující přívod vzduchu a přepad - Skupina A - Druh C
ČSN EN 13078ČSN EN 13078 Tato evropská norma stanoví vlastnosti a požadavky na volný výtok s ponořeným přítokem, zahrnujícím přívod vzduchu a přepad, skupiny A druhu C. Volné výtoky jsou zařízení
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14453 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C 
Katalogové číslo:  74026
ČSN EN 14453 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C
ČSN EN 14453ČSN EN 14453 Tato norma stanovuje pro přerušovače průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně ( Skupiny D - Druhu A ): oblast použití, požadavky, rozměrové a fyziká
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1444 - Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi 
Katalogové číslo:  65461
ČSN EN 1444 - Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi
ČSN EN 1444ČSN EN 1444 Norma stanovuje požadavky na podzemní i nadzemní pokládku vláknocementových trub a ostatní stavební práce v návaznosti na ČSN EN 805 (75 5011).
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13443-1+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení 
Katalogové číslo:  80321
ČSN EN 13443-1+A1 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 1: Velikost částic od 80 µm do 150 µm - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 13443-1+A1ČSN EN 13443-1+A1 Tato část evropské normy se používá pro mechanické filtry pro zařízení osazované v rozvodech pitné vody vnitřních vodovodů o jmenovité světlosti od DN 15 do DN 10
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15848 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení 
Katalogové číslo:  86665
ČSN EN 15848 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Nastavitelné dávkovací systémy pro chemikálie - Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení
ČSN EN 15848ČSN EN 15848 Tato evropská norma určuje definice, principy konstrukce (nikoliv však rozměry) a návrhu, funkční a provozní požadavky a rovněž metody zkoušení funkčnosti nastavitelných dá
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12729 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A 
Katalogové číslo:  67733
ČSN EN 12729 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem - Skupina B - Druh A
ČSN EN 12729ČSN EN 12729 Norma stanovuje rozsah použití, rozměrové a fyzikálně-chemické požadavky, požadavky na konstrukci, hydraulické, mechanické a akustické požadavky na zábranu proti zpětnému
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 16058 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda 
Katalogové číslo:  91777
ČSN EN 16058 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro ohodnocení povlaků s niklovými vrstvami - Dlouhodobá zkušební metoda
ČSN EN 16058ČSN EN 16058 Tato evropská norma popisuje zkušební postup pro určení uvolňování niklu z povrchových niklových vrstev nebo povlaků nikl obsahujících z vnitřních povrchů výrobků, určených
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14718 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup 
Katalogové číslo:  97428
ČSN EN 14718 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Určení spotřeby volného chloru - Zkušební postup
ČSN EN 14718ČSN EN 14718 Tato evropská norma stanovuje postup pro určení spotřeby volného chloru organickými materiály, určenými pro kontakt s pitnou vodou. Tato evropská norma platí pouze pro pr
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15161 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy 
Katalogové číslo:  78615
ČSN EN 15161 - Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Montáž, provoz, údržba a opravy
ČSN EN 15161ČSN EN 15161 Tato evropská norma stanovuje všeobecné požadavky na montáž zařízení (včetně zařízení pomocných), způsoby kontroly jejich činnosti během normálního provozu a požadavky na ú
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14623 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G 
Katalogové číslo:  74965
ČSN EN 14623 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s minimálním kruhovým přepadem (ověřený zkouškou nebo měřením) - Skupina A - Druh G
ČSN EN 14623ČSN EN 14623 Tato norma stanovuje vlastnosti volných výtoků s přepadem skupiny A, druhu G pro jmenovitou průtočnou rychlost nepřekračující 3 m/s a požadavky na tyto výtoky. Volné výto
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13433 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A 
Katalogové číslo:  76623
ČSN EN 13433 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A
ČSN EN 13433ČSN EN 13433 Tato evropská norma stanovuje rozměrové, fyzikálně-chemické, konstrukční, hydraulické, mechanické, a akustické vlastnosti mechanického přímočinného přerušovače průtoku Skup
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování 
Katalogové číslo:  74307
ČSN EN 806-2 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování
ČSN EN 806-2ČSN EN 806-2 Norma doporučuje a specifikuje požadavky na návrh vodovodů pitné vody uvnitř budov a potrubí vně budov v rámci nemovitosti, např. areálu, podle ČSN EN 806-1 pro nové vnit
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14454 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A 
Katalogové číslo:  74027
ČSN EN 14454 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A
ČSN EN 14454ČSN EN 14454 Tato norma stanovuje pro hadicovou spojku se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně ( Skupiny H, Druhu A): oblast použití, požadavky, rozměrové a fyzikálně
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15096 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace 
Katalogové číslo:  81520
ČSN EN 15096 - Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicové spojky se zavzdušňovací armaturou - DN 15 do DN 25 včetně - Skupina H, druhy B a D - Všeobecné technické specifikace
ČSN EN 15096ČSN EN 15096 Tato evropská norma stanovuje oblast použití a rozměrové, fyzikálně-chemické, konstrukční, hydraulické, mechanické, a akustické vlastnosti zavzdušňovacích armatur v hadicov
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 15664-2 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody 
Katalogové číslo:  86664
ČSN EN 15664-2 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební průtočná metoda pro posuzování uvolňování kovů - Část 2: Zkušební vody
ČSN EN 15664-2ČSN EN 15664-2 Tato evropská norma stanoví požadavky na zkušební vody používané ve zkušební průtočné metodě definované v EN 15664-1. Tento dokument určuje zkušební vodu(y) pro z
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 16057 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení 
Katalogové číslo:  91778
ČSN EN 16057 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení koncentrace zbytkového olova (Pb) - Způsob stanovení
ČSN EN 16057ČSN EN 16057 Tato evropská norma popisuje zkušební metodu pro určení množství olova na povrchu zkušebních vzorků, vyrobených ze slitin mědi obsahujících olovo. Tenké vrstvy olova na v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16056 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí 
Katalogové číslo:  92048
ČSN EN 16056 - Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí
ČSN EN 16056ČSN EN 16056 Tato evropská norma určuje postup pro hodnocení pasivního vlivu korozivzdorných ocelí, používaných ve stavebních výrobcích určených ke styku s pitnou vodou. Důsledkem je
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 
Katalogové číslo:  92273
ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody
ČSN 75 5409ČSN 75 5409 Tato norma platí pro projektování (navrhování), montáž, zkoušení, provoz a údržbu vnitřních vodovodů připojených na vodovodní přípojku z vodovodu pro veřejnou potřebu nebo na
Cena:  446,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat