Sponzorovaný odkaz

7570 Jakost vod. Odběr vzorků

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN ISO 5667-22 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody 
Katalogové číslo:  502581
ČSN ISO 5667-22 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 22: Návod pro navrhování a instalaci objektů pro monitoring podzemní vody
ČSN ISO 5667-22ČSN ISO 5667-22 This part of ISO 5667 gives guidelines for the design, construction and installation of groundwater quality monitoring points to help ensure that representative sam
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 11352 - Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality 
Katalogové číslo:  505789
ČSN ISO 11352 - Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality
ČSN ISO 11352ČSN ISO 11352 Tato norma specifikuje metody pro odhad nejistoty měření chemických a fyzikálně-chemických metod v jednotlivých laboratořích na základě validačních údajů a výsledků z říz
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 5667-21 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí 
Katalogové číslo:  88737
ČSN ISO 5667-21 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí
ČSN ISO 5667-21ČSN ISO 5667-21 Tato část ISO 5667 určuje zásady, kterými je potřeba se řídit při postupech odběru vzorků vody určené k pití a pro výrobu potravin a nápojů. Návod uvedený v této část
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5667-23 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách 
Katalogové číslo:  89164
ČSN EN ISO 5667-23 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 23: Návod pro pasivní odběr vzorků v povrchových vodách
ČSN EN ISO 5667-23ČSN EN ISO 5667-23 Tato část ISO 5667 specifikuje postupy pro stanovení časově vážených průměrných koncentrací a rovnovážných koncentrací volně rozpuštěných podílů organických a o
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek 
Katalogové číslo:  18888
ČSN ISO 5667-8 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 8: Pokyny pro odběr vzorků srážek
ČSN ISO 5667-8ČSN ISO 5667-8 Norma obsahuje ISO 5667-8:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách 
Katalogové číslo:  18864
ČSN ISO 5667-7 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 7: Pokyny pro odběr vzorků vody a páry v kotelnách
ČSN ISO 5667-7ČSN ISO 5667-7 Norma obsahuje ISO 5667-7:1993. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzorků.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16493 - Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů 
Katalogové číslo:  97008
ČSN EN 16493 - Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů
ČSN EN 16493ČSN EN 16493 Tato norma popisuje nejdůležitější pravidla Botanického a Zoologického kódu, která jsou potřebná pro jednoznačné zaznamenávání údajů o biodiverzitě ve vodním prostředí. Ved
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16101 - Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení 
Katalogové číslo:  92680
ČSN EN 16101 - Kvalita vod - Návod pro mezilaboratorní porovnávání pro ekologická hodnocení
ČSN EN 16101ČSN EN 16101 Tato evropská norma poskytuje návod pro mezilaboratorní porovnání zaměřený speciálně na biologické metody. Návrh metod a postupů uvedený v této normě má zajistit, že výsled
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 16164 - Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů 
Katalogové číslo:  93373
ČSN EN 16164 - Kvalita vod - Návod pro navrhování a výběr určovacích klíčů
ČSN EN 16164ČSN EN 16164 Tato norma definuje obecné principy pro navrhování určovacích klíčů, aby bylo zajištěno správné používání nomenklatorických pravidel a reprodukovatelné a dohledatelné určov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5667-15 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu 
Katalogové číslo:  85348
ČSN EN ISO 5667-15 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 15: Pokyny pro konzervaci a manipulaci se vzorky kalu a sedimentu
ČSN EN ISO 5667-15ČSN EN ISO 5667-15 Tato část ISO 5667 poskytuje návod na postupy konzervace, manipulace a uchovávání vzorků čistírenského a vodárenského kalu, plavenin, mořských a říčních sedimen
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5667-10 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod 
Katalogové číslo:  18859
ČSN ISO 5667-10 - Jakost vod. Odběr vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod
ČSN ISO 5667-10ČSN ISO 5667-10 Norma obsahuje ISO 5667-10:1992. ISO 5667 sestává z níže uvedených částí souhrnného názvu Jakost vody - Odběr vzorků: Část 1: Pokyny pro návrh programu odběru vzor
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5667-5 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí 
Katalogové číslo:  80984
ČSN ISO 5667-5 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 5: Návod pro odběr vzorků pitné vody z úpraven vody a z vodovodních sítí
ČSN ISO 5667-5ČSN ISO 5667-5 Tato část ISO 5667 určuje zásady, kterými je potřeba se řídit při postupech odběru vzorků vody určené k lidské spotřebě. Pro účely této části ISO 5667 voda určená k lid
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5667-6 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků 
Katalogové číslo:  501957
ČSN EN ISO 5667-6 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 6: Návod pro odběr vzorků z řek a potoků
ČSN EN ISO 5667-6ČSN EN ISO 5667-6 Tato část ISO 5667 určuje zásady, kterými je nutné se řídit při navrhování programů odběru vzorků, způsobů odběru vzorků a manipulace se vzorky vody z řek a potok
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5667-16 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků 
Katalogové číslo:  503653
ČSN EN ISO 5667-16 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 16: Návod pro biologické zkoušení vzorků
ČSN EN ISO 5667-16ČSN EN ISO 5667-16 Tento dokument obsahuje praktický návod pro odběr vzorků a jejich úpravu, pro provádění zkoušek a hodnocení environmentálních vzorků na podkladě biologických zk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 17075 - Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení 
Katalogové číslo:  507431
ČSN EN 17075 - Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení
ČSN EN 17075ČSN EN 17075 This document specifies general requirements and performance test procedures for portable and fixed position measuring devices that are used in an in-line or online opera
Cena:  655,- Kč
ČSN EN ISO 5667-13 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů 
Katalogové číslo:  89523
ČSN EN ISO 5667-13 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 13: Návod pro odběr vzorků kalů
ČSN EN ISO 5667-13ČSN EN ISO 5667-13 V této části ISO 5667 je uveden návod pro odběr vzorků čistírenských a vodárenských kalů i kalů pocházejících z průmyslových procesů. Návod lze aplikovat na vše
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14996 - Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí 
Katalogové číslo:  77548
ČSN EN 14996 - Jakost vod - Návod k prokazování kvality biologického a ekologického hodnocení vodního prostředí
ČSN EN 14996ČSN EN 14996 Tato norma definuje činnosti vhodné pro zajištění toho, že kvalita ekologických hodnocení povrchových vod (včetně řek, jezer, brakických a pobřežních vod a otevřeného moře)
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 8466-2 - Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně 
Katalogové číslo:  66170
ČSN ISO 8466-2 - Jakost vod - Kalibrace a hodnocení analytických metod a odhad jejich charakteristik - Část 2: Kalibrační strategie v případě nelineárních kalibračních funkcí druhého stupně
ČSN ISO 8466-2ČSN ISO 8466-2 Vztah mezi množinou kalibračních bodů není vždy možné, byť jen v pracovním rozsahu, přesně popsat lineární funkcí. Místo lineární regresní analýzy se aplikuje metoda
Cena:  232,- Kč
TNI 75 7021 - Kvalita vod - Metoda přídavků standardu 
Katalogové číslo:  94652
TNI 75 7021 - Kvalita vod - Metoda přídavků standardu
TNI 75 7021TNI 75 7021 Účelem této technické normalizační informace (TNI) je doplnit kalibrační postupy uvedené v ČSN ISO 8466-1 a ČSN ISO 8466-2 o metodu přídavků standardu, která byla navržena ja
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 5667-14 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi 
Katalogové číslo:  501955
ČSN EN ISO 5667-14 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 14: Návod pro prokazování a řízení kvality odběru vzorků vod a manipulace s nimi
ČSN EN ISO 5667-14ČSN EN ISO 5667-14 Tato část ISO 5667 uvádí pokyny pro výběr a použití různých způsobů prokazování a řízení kvality při manuálním vzorkování povrchových, pitných, odpadních, mořsk
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 5667-20 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace 
Katalogové číslo:  506312
ČSN ISO 5667-20 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace
ČSN ISO 5667-20ČSN ISO 5667-20 Tato část ISO 5667 stanovuje zásady, základní požadavky a názorné metody, které jsou vhodné pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování. Použití údajů
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 17994 - Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami 
Katalogové číslo:  95785
ČSN EN ISO 17994 - Kvalita vod - Požadavky na porovnání relativní výtěžnosti mikroorganismů stanovených dvěma kvantitativními metodami
ČSN EN ISO 17994ČSN EN ISO 17994 Tato norma definuje postup vyhodnocení, který slouží k porovnání dvou metod určených ke kvantifikaci stejné sledované skupiny nebo druhu mikroorganismů, jejichž cha
Cena:  347,- Kč
ČSN P ISO/TS 20281 - Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů 
Katalogové číslo:  81179
ČSN P ISO/TS 20281 - Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů
ČSN P ISO/TS 20281ČSN P ISO/TS 20281 Tato technická specifikace nabízí návod pro statistické metody používané k analýze údajů z normalizovaných ekotoxikologických zkoušek. Je zaměřena na statistick
Cena:  1 540,- Kč
ČSN P ISO/TS 13530 - Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod 
Katalogové číslo:  85126
ČSN P ISO/TS 13530 - Jakost vod - Návod na řízení kvality chemického a fyzikálně-chemického rozboru vod
ČSN P ISO/TS 13530ČSN P ISO/TS 13530 Tato technická specifikace poskytuje komplexní návod na řízení kvality uvnitř laboratoře a mezi laboratořemi, který slouží k zajištění produkce výsledků analýzy
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 5667-1 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků 
Katalogové číslo:  79208
ČSN EN ISO 5667-1 - Jakost vod - Odběr vzorků - Část 1: Návod pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků
ČSN EN ISO 5667-1ČSN EN ISO 5667-1 Tato část ISO 5667 určuje obecné zásady a poskytuje návod pro sestavování programů vzorkování a pro způsoby odběru vzorků pro všechny aspekty odběru vzorků vod (v
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 5667-3 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi 
Katalogové číslo:  506752
ČSN EN ISO 5667-3 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi
ČSN EN ISO 5667-3ČSN EN ISO 5667-3 Tento dokument určuje obecné požadavky na odběr, konzervaci, manipulaci, dopravu a uchovávání všech typů vzorků vod, včetně vzorků pro biologické rozbory. Není po
Cena:  545,- Kč
ČSN ISO 5667-12 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek 
Katalogové číslo:  505607
ČSN ISO 5667-12 - Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 12: Návod pro odběr vzorků dnových sedimentů z řek, jezer a z oblastí ústí řek
ČSN ISO 5667-12ČSN ISO 5667-12 Tento dokument poskytuje návod pro odběr vzorků nezpevněných sedimentů pro stanovení jejich geologických, fyzikálních a chemických vlastností, i pro stanovení biologi
Cena:  545,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat