Sponzorovaný odkaz

7501 Vodní hospodářství. Názvosloví

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 0101 - Vodní hospodářství - Základní terminologie 
Katalogové číslo:  66845
ČSN 75 0101 - Vodní hospodářství - Základní terminologie
ČSN 75 0101ČSN 75 0101 Norma stanoví základní termíny a jejich definice ve vodním hospodářství včetně cizojazyčných termínů v angličtině, francouzštině a němčině.
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice 
Katalogové číslo:  61483
ČSN 75 0102 - Vodní hospodářství - Terminologie v hydromechanice
ČSN 75 0102
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6107-1 - Jakost vod - Slovník - Část 1 
Katalogové číslo:  86225
ČSN ISO 6107-1 - Jakost vod - Slovník - Část 1
ČSN ISO 6107-1ČSN ISO 6107-1 Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod.
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie 
Katalogové číslo:  85352
ČSN 75 0110 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrologie a hydrogeologie
ČSN 75 0110ČSN 75 0110 Tato norma uvádí základní termíny a jejich definice užívané v hydrologii a hydrogeologii. Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oboru hydrologie a hydrogeolo
Cena:  803,- Kč
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3 
Katalogové číslo:  19002
ČSN ISO 6107-3 - Jakost vod. Slovník. Část 3
ČSN ISO 6107-3ČSN ISO 6107-3 Norma obsahuje ISO 6107-3:1993. Definuje termíny používané ve třetím seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazyc
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8 
Katalogové číslo:  19007
ČSN ISO 6107-8 - Jakost vod. Slovník. Část 8
ČSN ISO 6107-8ČSN ISO 6107-8 Norma obsahuje ISO 6107-8:1993. Definuje termíny používané v osmé části seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních ja
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 6107-6 - Jakost vod - Slovník - Část 6 
Katalogové číslo:  85127
ČSN ISO 6107-6 - Jakost vod - Slovník - Část 6
ČSN ISO 6107-6ČSN ISO 6107-6 Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod.
Cena:  358,- Kč
ČSN ISO 6107-3 ZMĚNA Amd.1 - Jakost vod. Slovník. Část 3 
Katalogové číslo:  85241
ČSN ISO 6107-3 ZMĚNA Amd.1 - Jakost vod. Slovník. Část 3
ČSN ISO 6107-3 ZMĚNA Amd.1
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 0161 - Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod 
Katalogové číslo:  81756
ČSN 75 0161 - Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
ČSN 75 0161ČSN 75 0161 Norma stanovuje základní termíny v oboru inženýrství odpadních vod (kanalizace) vztažené na plánování, navrhování, provádění, obsluhu, údržbu a sanaci stokových systémů, potr
Cena:  655,- Kč
ČSN 75 0101 ZMĚNA Z1 - Vodní hospodářství - Základní terminologie 
Katalogové číslo:  82818
ČSN 75 0101 ZMĚNA Z1 - Vodní hospodářství - Základní terminologie
ČSN 75 0101 ZMĚNA Z1
Cena:  73,- Kč
ČSN ISO 6107-9 - Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík 
Katalogové číslo:  54041
ČSN ISO 6107-9 - Jakost vod - Slovník - Část 9: Abecední seznam a věcný rejstřík
ČSN ISO 6107-9ČSN ISO 6107-9 Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6107-9:1997. Mezinárodní norma ISO 6107-9:1997 má status české technické normy. Tato devátá část (ČSN) ISO 6107 obsahuje
Cena:  446,- Kč
ČSN 75 0130 - Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod 
Katalogové číslo:  31244
ČSN 75 0130 - Vodní hospodářství. Názvosloví ochrany vod a procesů změn jakosti vod
ČSN 75 0130ČSN 75 0130 Norma určuje základní termíny a jejich definice v odvětví ochrany vod a procesů změn jakosti vod. Všechny termíny uvedené v této normě je třeba chápat v souladu s jejím ná
Cena:  1 155,- Kč
ČSN ISO 6107-4 - Jakost vod. Slovník. Část 4 
Katalogové číslo:  19003
ČSN ISO 6107-4 - Jakost vod. Slovník. Část 4
ČSN ISO 6107-4ČSN ISO 6107-4 Norma obsahuje ISO 6107-4:1993. Definuje termíny používané ve čtvrtém seznamu k vyjádření jakosti vod. Poznámka: Mimo názvosloví a definice ve třech oficiálních jazy
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 16323 - Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod 
Katalogové číslo:  505232
ČSN EN 16323 - Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
ČSN EN 16323ČSN EN 16323 Tato norma harmonizuje a definuje obecné termíny v oblasti odvádění, dopravy, čištění, vypouštění (a opětovného využití) odpadních vod a v oblasti úpravy, využití a odstraň
Cena:  803,- Kč
ČSN 75 0146 - Lesnickotechnické meliorace - Terminologie 
Katalogové číslo:  58914
ČSN 75 0146 - Lesnickotechnické meliorace - Terminologie
ČSN 75 0146ČSN 75 0146 Norma definuje termíny včetně doplnění cizojazyčných termínů v angličtině, francouzštině a němčině z oblasti lesnickotechnických meliorací, hrazení bystřin a strží, protil
Cena:  655,- Kč
ČSN 75 0145 - Meliorace. Terminologie v pedologii 
Katalogové číslo:  16797
ČSN 75 0145 - Meliorace. Terminologie v pedologii
ČSN 75 0145ČSN 75 0145 Norma určuje termíny a jejich definice pro pedologické průzkumy pro meliorační opatření. Termíny jsou rozděleny do jednotlivých kapitol podle věcné příslušnosti. Česky je
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6107-2 - Jakost vod - Slovník - Část 2 
Katalogové číslo:  82898
ČSN ISO 6107-2 - Jakost vod - Slovník - Část 2
ČSN ISO 6107-2ČSN ISO 6107-2 Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod. Kromě termínů a definic ve třech úředních jazycích ISO (anglickém, francouzsk
Cena:  446,- Kč
ČSN 75 0142 - Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy 
Katalogové číslo:  31246
ČSN 75 0142 - Vodní hospodářství. Názvosloví protierozní ochrany půdy
ČSN 75 0142ČSN 75 0142 Norma určuje základní názvy a jejich definice v ochraně zemědělské půdy před erozí. Všechny názvy v této normě je třeba chápat v souladu s názvem normy jako termíny protie
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 0140 - Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy 
Katalogové číslo:  99977
ČSN 75 0140 - Meliorace - Terminologie eroze, hydromeliorace a rekultivace půdy
ČSN 75 0140ČSN 75 0140 Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oborů zemědělských hydromeliorací a lesnickotechických meliorací a protierozních opatření1). Norma byla doplněna o term
Cena:  1 155,- Kč
ČSN 75 0176 - Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody 
Katalogové číslo:  96516
ČSN 75 0176 - Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody
ČSN 75 0176ČSN 75 0176 Tato norma uvádí termíny používané v mikrobiologii vody a jejich definice.
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN 1085 - Čištění odpadních vod - Slovník 
Katalogové číslo:  79065
ČSN EN 1085 - Čištění odpadních vod - Slovník
ČSN EN 1085ČSN EN 1085 Norma definuje termíny v oboru odvádění a čištění odpadních vod s cílem vytvoření jednotné normalizační terminologie tohoto oboru v češtině a ve třech oficiálních jazycích CE
Cena:  605,- Kč
ČSN ISO 6107-7 - Jakost vod - Slovník - Část 7 
Katalogové číslo:  88029
ČSN ISO 6107-7 - Jakost vod - Slovník - Část 7
ČSN ISO 6107-7ČSN ISO 6107-7 Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod.
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 0170 - Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod 
Katalogové číslo:  31247
ČSN 75 0170 - Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod
ČSN 75 0170ČSN 75 0170 V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5184-85 a 3544-82. Údaje shodné s normami RVHP jsou po straně označeny svislou čarou. Česky, slovensky a rusky jsou normalizován
Cena:  655,- Kč
ČSN 75 0120 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky 
Katalogové číslo:  82819
ČSN 75 0120 - Vodní hospodářství - Terminologie hydrotechniky
ČSN 75 0120ČSN 75 0120 Tato norma určuje základní termíny a jejich definice v hydrotechnice. Norma vznikla sloučením platných názvoslovných norem z oboru hydrotechniky. Všechny termíny v této nor
Cena:  1 320,- Kč
ČSN 75 0150 - Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství 
Katalogové číslo:  80793
ČSN 75 0150 - Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
ČSN 75 0150ČSN 75 0150 Norma stanovuje základní termíny a jejich definice ve vodárenství. Termíny jsou věcně rozděleny do jednotlivých oddílů a kapitol. Všechny termíny uvedené v této normě se pova
Cena:  446,- Kč
ČSN 75 0145 ZMĚNA Z1 - Meliorace. Terminologie v pedologii 
Katalogové číslo:  94718
ČSN 75 0145 ZMĚNA Z1 - Meliorace. Terminologie v pedologii
ČSN 75 0145 ZMĚNA Z1
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6107-8 ZMĚNA Amd.1 - Jakost vod. Slovník. Část 8 
Katalogové číslo:  85240
ČSN ISO 6107-8 ZMĚNA Amd.1 - Jakost vod. Slovník. Část 8
ČSN ISO 6107-8 ZMĚNA Amd.1
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 0150 ZMĚNA Z1 - Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství 
Katalogové číslo:  92177
ČSN 75 0150 ZMĚNA Z1 - Vodní hospodářství - Terminologie vodárenství
ČSN 75 0150 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN 75 0161 ZMĚNA Z1 - Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod 
Katalogové číslo:  92176
ČSN 75 0161 ZMĚNA Z1 - Vodní hospodářství - Terminologie v inženýrství odpadních vod
ČSN 75 0161 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 6107-5 - Jakost vody - Slovník - Část 5 
Katalogové číslo:  85128
ČSN ISO 6107-5 - Jakost vody - Slovník - Část 5
ČSN ISO 6107-5ČSN ISO 6107-5 Tato část ISO 6107 definuje termíny používané v různých oblastech k vyjádření jakosti vod.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat