Sponzorovaný odkaz

7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 6415 - Plynové hospodářství čistíren odpadních vod 
Katalogové číslo:  62454
ČSN 75 6415 - Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
ČSN 75 6415ČSN 75 6415 Norma stanovuje zásady pro navrhování, výstavbu, zkoušení a provozování objektů plynového hospodářství všech druhů čistíren odpadních vod, pokud mají plynové hospodářství.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12255-11 - Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje 
Katalogové číslo:  63571
ČSN EN 12255-11 - Čistírny odpadních vod - Část 11: Všeobecné návrhové údaje
ČSN EN 12255-11ČSN EN 12255-11 Norma uvádí údaje, které jsou nezbytné pro navrhování, projektování, nabídkovou soutěž, garantování účinnosti, výstavbu, uvádění do provozu a kontrolu souladu s pře
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12255-1 - Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady 
Katalogové číslo:  66015
ČSN EN 12255-1 - Čistírny odpadních vod - Část 1: Všeobecné konstrukční zásady
ČSN EN 12255-1ČSN EN 12255-1 Norma stanoví všeobecné požadavky na stavební objekty a technologická zařízení čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500 
Katalogové číslo:  96111
ČSN 75 6401 - Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
ČSN 75 6401ČSN 75 6401 Tato norma platí pro navrhování čistíren odpadních vod (dále jen "čistíren") z malých sídlišť, čistíren městských odpadních vod a odpadních vod obdobného charakteru, kde veli
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12566-4 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě 
Katalogové číslo:  502844
ČSN EN 12566-4 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě
ČSN EN 12566-4 ed. 2ČSN EN 12566-4 ed. 2 Tato norma stanovuje požadavky na septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě a příslušenství, používané pro venkovní částečné čištění splaškových (d
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12566-7 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění 
Katalogové číslo:  503157
ČSN EN 12566-7 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění
ČSN EN 12566-7 ed. 2ČSN EN 12566-7 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované čistírny odpadních vod pro třetí
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12255-12 - Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení 
Katalogové číslo:  70691
ČSN EN 12255-12 - Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení
ČSN EN 12255-12ČSN EN 12255-12 Tato norma stanovuje požadavky na automatizované systémy řízení (ASŘ) čistíren odpadních vod pro více než 50 EO. V případě potřeby je systém navržen tak, aby umožňo
Cena:  232,- Kč
ČSN CEN/TR 12566-2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy 
Katalogové číslo:  75549
ČSN CEN/TR 12566-2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 2: Zemní infiltrační systémy
ČSN CEN/TR 12566-2ČSN CEN/TR 12566-2 Tato norma doporučuje požadavky pro zemní infiltrační systémy (infiltrací (vsakováním) do horninového prostředí), které lze použít společně se systémy malých
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 12255-5 - Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích 
Katalogové číslo:  59123
ČSN EN 12255-5 - Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
ČSN EN 12255-5ČSN EN 12255-5 Norma stanovuje funkční požadavky na provádění biologických nádrží. Vztahuje se na biologické nádrže pro čištění komunálních ( městských ) odpadních vod ze stokové s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12255-16 - Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod 
Katalogové číslo:  76033
ČSN EN 12255-16 - Čistírny odpadních vod - Část 16: Filtrace odpadních vod
ČSN EN 12255-16ČSN EN 12255-16 Tato norma stanovuje zásady navrhování a funkční požadavky pro mechanickou filtraci odpadních vod jako třetí stupeň čištění (z odtoku od druhého stupně čištění) na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12255-15 - Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži 
Katalogové číslo:  71271
ČSN EN 12255-15 - Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
ČSN EN 12255-15ČSN EN 12255-15 Tato norma stanovuje požadavky na měření standardní oxygenační kapacity a celkové účinnosti dodávky kyslíku aeračními (provzdušňovacími) zařízeními v aktivačních ná
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12255-4 - Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění 
Katalogové číslo:  66016
ČSN EN 12255-4 - Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění
ČSN EN 12255-4ČSN EN 12255-4 Norma stanoví požadavky pro navrhování objektů primárního čištění odpadních vod čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12255-7 - Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory 
Katalogové číslo:  66401
ČSN EN 12255-7 - Čistírny odpadních vod - Část 7: Biofilmové reaktory
ČSN EN 12255-7ČSN EN 12255-7 Norma stanoví zásady navrhování a požadavky na provádění druhého stupně čištění biofilmovými reaktory čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12566-1 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky 
Katalogové číslo:  502846
ČSN EN 12566-1 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
ČSN EN 12566-1 ed. 2ČSN EN 12566-1 ed. 2 Tato část normy stanovuje požadavky na prefabrikované septiky včetně příslušného vybavení, používané k částečnému čištění splaškových (domovních) odpadníc
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12566-3 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod 
Katalogové číslo:  503203
ČSN EN 12566-3 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
ČSN EN 12566-3ČSN EN 12566-3 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební metody, označování a hodnocení shody pro balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (včetně čistí
Cena:  545,- Kč
TNI CEN/TR 15897 - Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR) 
Katalogové číslo:  509607
TNI CEN/TR 15897 - Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)
TNI CEN/TR 15897TNI CEN/TR 15897 Tato technická zpráva definuje termíny, které se běžně používají v oblasti technologie membránových bioreaktorů. Tento dokument je zaměřen na ponořené systémy MBR p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 12255-13 - Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením 
Katalogové číslo:  67956
ČSN EN 12255-13 - Čistírny odpadních vod - Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením
ČSN EN 12255-13ČSN EN 12255-13 Tato norma stanoví požadavky na chemické čištění odpadních vod chemickým srážením/flokulací za účelem odstraňování fosforu a nerozpuštěných látek, s výjimkou použit
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12255-3 - Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění 
Katalogové číslo:  62545
ČSN EN 12255-3 - Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
ČSN EN 12255-3ČSN EN 12255-3 Norma stanovuje požadavky na předčištění obvykle domovních a komunálních odpadních vod v čistírnách odpadních vod pro více než 50 EO (česle nebo síta, lapáky písku, l
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12255-6 - Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace 
Katalogové číslo:  66017
ČSN EN 12255-6 - Čistírny odpadních vod - Část 6: Aktivace
ČSN EN 12255-6ČSN EN 12255-6 Norma stanoví funkční požadavky na čištění odpadních vod aktivačními procesy čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12255-9 - Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání 
Katalogové číslo:  66400
ČSN EN 12255-9 - Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání
ČSN EN 12255-9ČSN EN 12255-9 Norma stanoví zásady navrhování a požadavky na provádění kontroly pachů a s tím spojeného odvětrávání čistíren odpadních vod
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 6402 - Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel 
Katalogové číslo:  503158
ČSN 75 6402 - Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
ČSN 75 6402ČSN 75 6402 Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz malých mechanicko-biologických čistíren odpadních vod z jednotlivých objektů nebo jejich skupin, malých sídlišť nebo částí
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12255-8 - Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství 
Katalogové číslo:  64148
ČSN EN 12255-8 - Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
ČSN EN 12255-8ČSN EN 12255-8 Norma stanovuje zásady pro navrhování a výstavbu zařízení kalového hospodářství městských čistíren odpadních vod pro více než 50 EO.
Cena:  232,- Kč
ČSN CEN/TR 12566-5 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody 
Katalogové číslo:  84006
ČSN CEN/TR 12566-5 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 5: Filtrační systémy pro předčištěné odpadní vody
ČSN CEN/TR 12566-5ČSN CEN/TR 12566-5 Tato technická zpráva uvádí detaily filtračních systémů v rozsahu použití pro obytné domy do 50 ekvivalentních obyvatel (EO). Filtrační systémy přijímají splašk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12255-10 - Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti 
Katalogové číslo:  62546
ČSN EN 12255-10 - Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
ČSN EN 12255-10ČSN EN 12255-10 Norma slouží k ochraně zaměstnanců a určuje bezpečnostní požadavky pro budované a rekonstruované čistírny odpadních vod
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12566-6 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků 
Katalogové číslo:  503156
ČSN EN 12566-6 ed. 2 - Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků
ČSN EN 12566-6 ed. 2ČSN EN 12566-6 ed. 2 Tato evropská norma stanovuje požadavky, zkušební postupy, hodnocení shody a označování pro prefabrikované čistírny odpadních vod, používané jako druhý stup
Cena:  446,- Kč
ČSN 75 6406 - Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu 
Katalogové číslo:  509454
ČSN 75 6406 - Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu
ČSN 75 6406ČSN 75 6406 Tato norma platí pro nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která produkují odpadní vody se zvýšeným obsahem rizikových chemi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12255-14 - Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce 
Katalogové číslo:  71892
ČSN EN 12255-14 - Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce
ČSN EN 12255-14ČSN EN 12255-14 Norma stanovuje funkční požadavky na dezinfekci odtoku z čistíren odpadních vod. Přednostně se používá v čistírnách pro více než 50 EO, navrhované pro čištění komun
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat