Sponzorovaný odkaz

7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 7611 - Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa 
Katalogové číslo:  72710
ČSN 75 7611 - Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa
ČSN 75 7611ČSN 75 7611 Tato norma uvádí dvě metody stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách: 1. měření směsi odparku vzorku vody se scintilátorem ZnS (Ag): Stanovení je založeno na mě
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  98825
ČSN EN ISO 13162 - Kvalita vod - Stanovení aktivity uhlíku 14 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 13162ČSN EN ISO 13162 This International Standard specifies the conditions for the determination of 14C activity concentration in samples of environmental water or of 14C-containing wate
Cena:  358,- Kč
ČSN 75 7626 - Jakost vod - Stanovení polonia 210 
Katalogové číslo:  78262
ČSN 75 7626 - Jakost vod - Stanovení polonia 210
ČSN 75 7626ČSN 75 7626 Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity polonia 210 (210Po) ve vodách sorpční metodou. Metoda je určena ke stanovení objemové aktivity 210Po ve vzorcích s velmi nízk
Cena:  95,- Kč
ČSN 75 7600 - Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení 
Katalogové číslo:  93122
ČSN 75 7600 - Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení
ČSN 75 7600ČSN 75 7600 Tato norma určuje obecná ustanovení platná pro běžná stanovení celkových objemových aktivit, objemových aktivit jednotlivých radionuklidů a hmotnostních aktivit jednotlivých
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7627 - Kvalita vod - Stanovení olova 210 
Katalogové číslo:  98623
ČSN 75 7627 - Kvalita vod - Stanovení olova 210
ČSN 75 7627ČSN 75 7627 Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity olova 210 (210Pb) ve vodách sorpční metodou. Metoda je určena ke stanovení objemové aktivity 210Pb ve vzorcích s velmi nízkou
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7625 - Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou 
Katalogové číslo:  85343
ČSN 75 7625 - Jakost vod - Stanovení radonu 222 kapalinovou scintilační měřicí metodou
ČSN 75 7625ČSN 75 7625 Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity radonu (222Rn) kapalinovou scintilační měřicí metodou. Metoda je určena ke stanovení objemové aktivity 222Rn ve vzorcích čirý
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7622 - Kvalita vod - Stanovení radia 226 
Katalogové číslo:  504186
ČSN 75 7622 - Kvalita vod - Stanovení radia 226
ČSN 75 7622ČSN 75 7622 Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity 226Ra ve vodách scintilačně emanometrickou metodou.
Cena:  232,- Kč
ČSN 75 7624 - Kvalita vod - Stanovení radonu 222 
Katalogové číslo:  506753
ČSN 75 7624 - Kvalita vod - Stanovení radonu 222
ČSN 75 7624ČSN 75 7624 Tato norma uvádí tři metody stanovení objemové aktivity radonu 222 (222Rn) ve vodách: a) emanometrické stanovení ve vzorcích vody převedením 222Rn do scintilační komory
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13160 - Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání 
Katalogové číslo:  99108
ČSN EN ISO 13160 - Kvalita vod - Stroncium 90 a stroncium 89 - Kapalinová scintilační metoda nebo metoda proporcionálního počítání
ČSN EN ISO 13160ČSN EN ISO 13160 This International Standard specifies the test methods and their associated principles for the measurement of the activity of 90Sr in equilibrium with 90Y, and 8
Cena:  545,- Kč
ČSN 75 7610 - Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou 
Katalogové číslo:  80780
ČSN 75 7610 - Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou
ČSN 75 7610ČSN 75 7610 Tato norma je použitelná pro stanovení celkové objemové aktivity alfa srážecí metodou ve vodách s koncentrací veškerých látek větší než 500 mg.l-1, např. ve vzorcích mineráln
Cena:  95,- Kč
ČSN 75 7614 - Jakost vod - Stanovení uranu 
Katalogové číslo:  52098
ČSN 75 7614 - Jakost vod - Stanovení uranu
ČSN 75 7614
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 13163 - Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  508436
ČSN EN ISO 13163 - Kvalita vod - Olovo 210 - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 13163ČSN EN ISO 13163 ISO 13163 specifies the determination of lead-210 (210Pb) activity concentration in samples of all types of water using liquid scintillation counting (LSC). For r
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 22125-1 - Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  509740
ČSN EN ISO 22125-1 - Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 22125-1ČSN EN ISO 22125-1 This document specifies a method for the measurement of 99Tc in all types of waters by liquid scintillation counting (LSC). The method is applicable to tes
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 13161 - Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa 
Katalogové číslo:  99109
ČSN EN ISO 13161 - Kvalita vod - Měření objemové aktivity polonia 210 ve vodě spektrometrií záření alfa
ČSN EN ISO 13161ČSN EN ISO 13161 This International Standard specifies the measurement of 210Po activity concentration by alpha spectrometry in all kinds of natural waters. The detection limit
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7623 - Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování 
Katalogové číslo:  82923
ČSN 75 7623 - Jakost vod - Stanovení radia 226 emanometricky bez koncentrování
ČSN 75 7623ČSN 75 7623 Tato norma platí pro stanovení objemové aktivity radia 226 (226Ra) ve vodách scintilačně emanometrickou metodou bez koncentrování 226Ra srážením. Metoda je určena ke stanoven
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7613 - Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta 
Katalogové číslo:  95958
ČSN 75 7613 - Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity beta
ČSN 75 7613ČSN 75 7613 Tato norma platí pro rychlé stanovení celkové objemové aktivity beta ve vodách. Metoda je určena především pro použití za mimořádné radiační situace.
Cena:  95,- Kč
ČSN 75 7615 - Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa 
Katalogové číslo:  501636
ČSN 75 7615 - Kvalita vod - Rychlá metoda stanovení celkové objemové aktivity alfa
ČSN 75 7615ČSN 75 7615 Tato norma platí pro rychlé stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách. Metoda je určena především pro havarijní monitorování. Při zpracování 3 ml vzorku a době měřen
Cena:  95,- Kč
ČSN 75 7612 - Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta 
Katalogové číslo:  509396
ČSN 75 7612 - Kvalita vod - Stanovení celkové objemové aktivity beta
ČSN 75 7612ČSN 75 7612 Tato norma platí pro stanovení hodnoty celkové objemové aktivity beta ve vodách.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 9698 - Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  509062
ČSN EN ISO 9698 - Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 9698ČSN EN ISO 9698 Tento dokument specifikuje kapalinovou scintilační metodu pro stanovení objemové aktivity tritia ve vzorcích mořských, povrchových, podzemních a srážkových vod a pi
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10704 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy 
Katalogové číslo:  507911
ČSN EN ISO 10704 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy
ČSN EN ISO 10704ČSN EN ISO 10704 This document specifies a method for the determination of gross alpha and gross beta activity concentration for alpha- and beta-emitting radionuclides. Gross alpha
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 22125-2 - Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) 
Katalogové číslo:  509741
ČSN EN ISO 22125-2 - Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
ČSN EN ISO 22125-2ČSN EN ISO 22125-2 This document specifies a method for the measurement of 99Tc in all types of water by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The method is
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 10703 - Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením 
Katalogové číslo:  81965
ČSN EN ISO 10703 - Kvalita vod - Stanovení objemové aktivity radionuklidů - Metoda spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením
ČSN EN ISO 10703ČSN ISO 10703 Tato norma popisuje metodu pro současné stanovení objemové aktivity různých radionuklidů emitujících záření gama s energiemi 40 keV < E < 2 MeV ve vzorcích vod spektro
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7614 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Stanovení uranu 
Katalogové číslo:  73191
ČSN 75 7614 ZMĚNA Z1 - Jakost vod - Stanovení uranu
ČSN 75 7614 ZMĚNA Z1
Cena:  34,- Kč
ČSN EN ISO 9696 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy 
Katalogové číslo:  504550
ČSN EN ISO 9696 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa - Metoda tlusté vrstvy
ČSN EN ISO 9696ČSN EN ISO 9696 This document specifies a method for the determination of gross alpha activity in non-saline waters for alpha-emitting radionuclides which are not volatile up to 350
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 11704 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda 
Katalogové číslo:  507433
ČSN EN ISO 11704 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda
ČSN EN ISO 11704ČSN EN ISO 11704 This document specifies a method for the determination of gross alpha and gross beta activity concentration for alpha- and beta-emitting radionuclides using liquid
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 9697 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy 
Katalogové číslo:  508437
ČSN EN ISO 9697 - Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity beta - Metoda tlusté vrstvy
ČSN EN ISO 9697ČSN EN ISO 9697 This document specifies a test method for the determination of gross beta activity concentration in non-saline waters. The method covers non-volatile radionuclides wi
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat