Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN ISO 9698 - Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda
Vydáno: 01.12.2019
ČSN EN ISO 9698 - Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda

ČSN EN ISO 9698

Kvalita vod - Tritium - Kapalinová scintilační měřicí metoda

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:ČSN EN ISO 9698
Třídící znak:757635
Počet stran:28
Vydáno:01.12.2019
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:509062
Popis

ČSN EN ISO 9698

Tento dokument specifikuje kapalinovou scintilační metodu pro stanovení objemové aktivity tritia ve vzorcích mořských, povrchových, podzemních a srážkových vod a pitné vody nebo tritiované vody ( 3H H2O) v odtocích. Tuto metodu není možné přímo použít k analýze organicky vázaného tritia; k jeho stanovení je nutná další chemická úprava (jako je chemická oxidace nebo spalování). Při vhodných technických podmínkách může být mez detekce nízká, až 1 Bq.l-1. Objemové aktivity tritia nižší než 106 Bq.l-1 mohou být stanoveny bez ředění vzorku.