Sponzorovaný odkaz

7580 Jakost vod. Rozbor kalů

Seřadit podle: 
Počet: 
TNI CEN/TR 16788 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy 
Katalogové číslo:  98080
TNI CEN/TR 16788 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro termické procesy
TNI CEN/TR 16788TNI CEN/TR 16788 Tato technická zpráva popisuje správnou praxi pro spalování a další zpracování organického materiálu termickými procesy. Nezahrnuje termické sušení, termickou kondi
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14742 - Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy 
Katalogové číslo:  98118
ČSN EN 14742 - Charakterizace kalů - Laboratorní postup chemické úpravy
ČSN EN 14742ČSN EN 14742 The laboratory assessment of sludge dewaterability is sensitive to the operating procedure adopted for the conditioning step. No generalized ranking of products in order
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15473 - Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů 
Katalogové číslo:  85132
TNI CEN/TR 15473 - Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů
TNI CEN/TR 15473TNI CEN/TR 15473 Tato technická zpráva popisuje správnou praxi při sušení kalů a je jednou z řady alternativ zacházení s kaly. Poskytuje přehled postupů sušení kalů z městských či
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 14701-3 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti 
Katalogové číslo:  77779
ČSN EN 14701-3 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti
ČSN EN 14701-3ČSN EN 14701-3 Tento dokument specifikuje metodu stanovení stlačitelnosti kalů, upravených i neupravených. Tento dokument je použitelný pro kaly a kalové suspenze z: - úpravy příva
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14701-1 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST) 
Katalogové číslo:  77254
ČSN EN 14701-1 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST)
ČSN EN 14701-1ČSN EN 14701-1 Tento dokument specifikuje metodu stanovení času kapilárního sání. Tento dokument je použitelný pro kaly a kalové suspenze z: - úpravy přívalových dešťových vod; -
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla 
Katalogové číslo:  62318
ČSN EN 13342 - Charakterizace kalů - Stanovení dusíku podle Kjeldahla
ČSN EN 13342ČSN EN 13342 Tato norma popisuje postup stanovení "dusíku podle Kjeldahla" v kalech a kalových produktech. Při mineralizaci se používá jako katalyzátor selen nebo měď, teplota prostř
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14701-2 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu 
Katalogové číslo:  94222
ČSN EN 14701-2 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 2: Stanovení specifického filtračního odporu
ČSN EN 14701-2ČSN EN 14701-2 Tato norma specifikuje metodu stanovení specifického filtračního odporu upravených a neupravených kalů za předpokladu, že během filtrace nedochází k sedimentaci. Tato n
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 17183 - Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů 
Katalogové číslo:  507794
ČSN EN 17183 - Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů
ČSN EN 17183ČSN EN 17183 Tento dokument specifikuje metodu stanovení hustoty kalů. Postup stanovení hustoty kapalné a pevné frakce suspenze je popsán v příloze C. Tento dokument je použitelný pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14701-4 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů 
Katalogové číslo:  507430
ČSN EN 14701-4 - Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů
ČSN EN 14701-4ČSN EN 14701-4 This document specifies a method for the determination of drainability of flocculated sludge. It is applicable to sludge and sludge suspensions from: - storm water
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 8084 - Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů 
Katalogové číslo:  69551
ČSN 75 8084 - Pokyny k udržení a rozšíření způsobů využití a zneškodňování kalů
ČSN 75 8084ČSN 75 8084 Tato zpráva byla připravena v rámci činnosti CEN/TC 308 "Charakterizace kalů". Oblast zahrnuje kaly ze zpracování městských, průmyslových a potravinářských odpadních vod, k
Cena:  803,- Kč
ČSN EN 15170 - Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti 
Katalogové číslo:  83298
ČSN EN 15170 - Charakterizace kalů - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti
ČSN EN 15170ČSN EN 15170 Tato norma specifikuje metodu stanovení spalného tepla kalu při konstantním objemu a referenční teplotě 25 C v bombovém kalorimetru, kalibrovaném spalováním certifikované k
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 22032 - Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci 
Katalogové číslo:  83975
ČSN EN ISO 22032 - Jakost vod - Stanovení vybraných bromovaných difenyletherů v sedimentech a čistírenských kalech - Metoda plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie po extrakci
ČSN EN ISO 22032ČSN EN ISO 22032 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vybraných polybromovaných difenyletherů (PBDE) v sedimentech a kalech plynovou chromatografií s hmotnostně spektrometr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 14702-3 - Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV) 
Katalogové číslo:  508168
ČSN EN 14702-3 - Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV)
ČSN EN 14702-3ČSN EN 14702-3 Tento dokument specifikuje metodu stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV) a bodu komprese. Tento dokument je použitelný pro kaly a kalové suspenze z manipulace s pří
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 15126 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů 
Katalogové číslo:  80779
TNI CEN/TR 15126 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů
TNI CEN/TR 15126TNI CEN/TR 15126 Tato technická zpráva uvádí jednu z řady možností nakládání s kaly a popisuje správnou praxi skládkování kalů a zbytků po úpravě kalů, pokud to národní předpisy pov
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 8085 - Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy 
Katalogové číslo:  69552
ČSN 75 8085 - Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy
ČSN 75 8085ČSN 75 8085 Tato technická zpráva naznačuje využití kalů v programech rekultivací porušené půdy. Tato technická zpráva je použitelná pro kaly popsané v přehledu CEN/TC 308; na příklad
Cena:  347,- Kč
TNI CEN/TR 16456 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů 
Katalogové číslo:  95714
TNI CEN/TR 16456 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů
TNI CEN/TR 16456TNI CEN/TR 16456 Tato technická zpráva popisuje správnou praxi pro odvodňování kalů a patří do řady zpráv, které se zabývají možnostmi kalového hospodářství. Poskytuje návod týkajíc
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 14672 - Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu 
Katalogové číslo:  75573
ČSN EN 14672 - Charakterizace kalů - Stanovení celkového fosforu
ČSN EN 14672ČSN EN 14672 Tato norma popisuje postup úplného rozkladu surového/stabilizovaného kalu, vhodný pro následné stanovení fosforu. Rozsah metody je do 50 g/kg P za předpokladu vhodného ředě
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14702-1 - Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu) 
Katalogové číslo:  77262
ČSN EN 14702-1 - Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu)
ČSN EN 14702-1ČSN EN 14702-1 Tento dokument specifikuje metodu stanovení usaditelnosti kalových suspenzí. Tento dokument je použitelný pro kalové suspenze z: - úpravy přívalových dešťových vod;
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 13097 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství 
Katalogové číslo:  87259
TNI CEN/TR 13097 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství
TNI CEN/TR 13097TNI CEN/TR 13097 Tato technická zpráva předpokládá, že již bylo provedeno vyhodnocení a bylo přijato rozhodnutí, že aplikace kalu na půdu je tou nejlepší volbou způsobu využití kalu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 16720-1 - Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí 
Katalogové číslo:  500618
ČSN EN 16720-1 - Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí
ČSN EN 16720-1ČSN EN 16720-1 This part of the European Standard specifies a method for determining the flowability, as defined in CEN/TR 15463, of sludge by means of the extrusion tube apparatus.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12880 - Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody 
Katalogové číslo:  62573
ČSN EN 12880 - Charakterizace kalů - Stanovení veškerých látek a obsahu vody
ČSN EN 12880ČSN EN 12880 Tato norma specifikuje postup stanovení veškerých látek (koncentrace sušiny) a obsahu vody v kalech a kalových produktech. Vzorky kalu se vysuší do konstantní hmotnosti
Cena:  171,- Kč
TNI CEN/TR 15252 - Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů 
Katalogové číslo:  79118
TNI CEN/TR 15252 - Charakterizace kalů - Protokol pro validaci metod stanovení fyzikálních vlastností kalů
TNI CEN/TR 15252TNI CEN/TR 15252 Tato technická zpráva stanoví postupy validace metod pro charakterizaci fyzikálních vlastností kalů. Tato technická zpráva je použitelná pro kaly a kalové suspe
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14702-2 - Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti 
Katalogové číslo:  77263
ČSN EN 14702-2 - Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti
ČSN EN 14702-2ČSN EN 14702-2 Tento dokument specifikuje metodu stanovení zahustitelnosti kalových suspenzí. Tento dokument je použitelný pro kalové suspenze z: - úpravy přívalových dešťových vod
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14671 - Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného 
Katalogové číslo:  77780
ČSN EN 14671 - Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného
ČSN EN 14671ČSN EN 14671 Tato evropská norma specifikuje postup stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného v surových a anaerobně stabilizovaných kalech.
Cena:  171,- Kč
ČSN P CEN/TS 13714 - Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování 
Katalogové číslo:  95124
ČSN P CEN/TS 13714 - Charakterizace kalů - Nakládání s kaly ve vztahu k jejich využití nebo odstraňování
ČSN P CEN/TS 13714ČSN P CEN/TS 13714 Tato technická specifikace se zabývá produkcí a kontrolou kalu ve vztahu ke vstupům a úpravě kalu a uvádí strategické hodnocení možností opětovného využití, rec
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat