Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI CEN/TR 13097 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství
Vydáno: 01.12.2010
TNI CEN/TR 13097 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

TNI CEN/TR 13097

Charakterizace kalů - Správná praxe pro využití kalů v zemědělství

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
315 Kč
Označení normy:TNI CEN/TR 13097
Třídící znak:758083
Počet stran:24
Vydáno:01.12.2010
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:87259
Popis

TNI CEN/TR 13097

Tato technická zpráva předpokládá, že již bylo provedeno vyhodnocení a bylo přijato rozhodnutí, že aplikace kalu na půdu je tou nejlepší volbou způsobu využití kalu. Popisuje správnou praxi při využívání kalů v zemědělství jako zdroje živin pro rostliny a/nebo jako prostředku na zkvalitnění půdy. Tuto zprávu lze použít pro kaly z manipulace s přívalovými dešťovými vodami; z fekálií; z městských stokových sítí; z čistíren městských odpadních vod; z čištění průmyslových odpadních vod obdobným způsobem jako v případě městských odpadních vod a z úpraven vody, s výjimkou nebezpečných kalů z průmyslu.