Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>TNI CEN/TR 16456 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů
Vydáno: 01.08.2014
TNI CEN/TR 16456 - Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

TNI CEN/TR 16456

Charakterizace kalů - Správná praxe pro odvodňování kalů

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
495 Kč
Označení normy:TNI CEN/TR 16456
Třídící znak:758087
Počet stran:60
Vydáno:01.08.2014
Harmonizace:Norma není harmonizována
Katalogové číslo:95714
Popis

TNI CEN/TR 16456

Tato technická zpráva popisuje správnou praxi pro odvodňování kalů a patří do řady zpráv, které se zabývají možnostmi kalového hospodářství. Poskytuje návod týkající se technických a provozních aspektů procesů kondicionování, zahušťování a odvodňování. Sušení není předmětem tohoto dokumentu. Tato technická zpráva je použitelná pro kaly z městských čistíren odpadních vod, z čistíren průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám a z úpraven vod. Tento dokument může být použit pro kaly jiného původu.