Sponzorovaný odkaz

7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 75 7481 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným 
Katalogové číslo:  87804
ČSN 75 7481 - Jakost vod - Stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným
ČSN 75 7481ČSN 75 7481 Tato norma specifikuje fotometrické stanovení rozpuštěného reaktivního křemíku molybdenanem amonným. Zkouška je použitelná při rozboru povrchové, podzemní a pitné vody a vody
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14403-2 - Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA) 
Katalogové číslo:  92414
ČSN EN ISO 14403-2 - Kvalita vod - Stanovení celkových kyanidů a volných kyanidů průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
ČSN EN ISO 14403-2ČSN EN ISO 14403-2 Tato část ISO 14403 určuje metody stanovení kyanidů v různých druzích vod (např. v podzemní, pitné a povrchové vodě, v průsakových a odpadních vodách) v koncent
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 7393-1 - Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem 
Katalogové číslo:  16988
ČSN ISO 7393-1 - Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
ČSN ISO 7393-1ČSN ISO 7393-1 Norma obsahuje ISO 7393-1:1985. ISO 7393 sestává z následujících částí: Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem; Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6778 - Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  16332
ČSN ISO 6778 - Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Potenciometrická metoda
ČSN ISO 6778ČSN ISO 6778 Norma obsahuje ISO 6778:1984. Specifikuje potenciometrickou metodu stanovení amonných iontů v surové a odpadní vodě včetně splašků, s pomocí membránové amoniakové elektr
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody 
Katalogové číslo:  18955
ČSN ISO 10359-1 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody
ČSN ISO 10359-1ČSN ISO 10359-1 Norma obsahuje ISO 10359-1:1992. ISO 10359 se skládá ze dvou částí s obecným názvem Jakost vod. Stanovení fluoridů: Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA 
Katalogové číslo:  18885
ČSN ISO 6058 - Jakost vod. Stanovení vápníku. Odměrná metoda s EDTA
ČSN ISO 6058ČSN ISO 6058 Norma obsahuje ISO 6058:1984. Specifikuje odměrnou metodu s použitím kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) ke stanovení koncentrace vápníku v podzemní, povrchové a pi
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1233 - Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  26511
ČSN EN 1233 - Jakost vod - Stanovení chromu - Metody atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN 1233ČSN EN 1233 Tato evropská norma určuje dvě metody stanovení chromu ve vodě atomovou absorpční spektrometrií. Tyto dvě metody jsou zpracovány v dále uvedených samostatných kapitolách:
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15682 - Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí 
Katalogové číslo:  64218
ČSN EN ISO 15682 - Jakost vod - Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou nebo potenciometrickou detekcí
ČSN EN ISO 15682ČSN EN ISO 15682 Tato norma určuje dvě metody stanovení chloridů průtokovou analýzou - stanovení chloridů průtokovou analýzou se spektrofotometrickou detekcí a stanovení chloridů
Cena:  347,- Kč
ČSN ISO 6703-2 - Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů 
Katalogové číslo:  17259
ČSN ISO 6703-2 - Jakost vod. Stanovení kyanidů. Část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanidů
ČSN ISO 6703-2ČSN ISO 6703-2 Norma obsahuje ISO 6703-2:1984. Tato norma se skládá ze čtyř dále uvedených částí: část 1: Stanovení veškerých kyanidů; část 2: Stanovení snadno uvolnitelných kyanid
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 7150-1 - Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda 
Katalogové číslo:  16333
ČSN ISO 7150-1 - Jakost vod. Stanovení amonných iontů. Část 1: Manuální spektrometrická metoda
ČSN ISO 7150-1ČSN ISO 7150-1 Norma obsahuje ISO 7150-1:1984. Specifikuje manuální spektrometrickou metodu stanovení amonných iontů ve vodě. Poznámka: Automatizovaná spektrometrická metoda stano
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 9390 - Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H 
Katalogové číslo:  18972
ČSN ISO 9390 - Jakost vod. Stanovení boritanů. Spektrofotometrické stanovení s azomethinem-H
ČSN ISO 9390ČSN ISO 9390 Norma obsahuje ISO 9390:1990. Specifikuje spektrometrické stanovení boritanů ve vodě. Lze jí použít ke stanovení boritanů od 0,01 mg do 1 mg boru v litru. Pracovní rozsa
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6333 - Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem 
Katalogové číslo:  18954
ČSN ISO 6333 - Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem
ČSN ISO 6333ČSN ISO 6333 Norma obsahuje ISO 6333:1986. Specifikuje spektrofotometrickou metodu s formaldoximem pro stanovení veškerého manganu (rozpuštěného, nerozpuštěného a organicky vázaného)
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10359-2 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci 
Katalogové číslo:  19347
ČSN ISO 10359-2 - Jakost vod. Stanovení fluoridů. Část 2: Stanovení anorganicky vázaných celkových fluoridů po rozkladu a destilaci
ČSN ISO 10359-2ČSN ISO 10359-2 Norma obsahuje ISO 10359-2:1994. ISO 10359 se skládá ze dvou částí s obecným názvem Jakost vod. Stanovení fluoridů: Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 26777 - Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984) 
Katalogové číslo:  18027
ČSN EN 26777 - Jakost vod. Stanovení dusitanů. Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda (ISO 6777:1984)
ČSN EN 26777ČSN EN 26777 Norma je identická s EN 26777:1993. Specifikuje molekulární absorpční spektrofotometrickou metodu stanovení dusitanů v pitné, surové a odpadní vodě. Norma popisuje podst
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 10566 - Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí 
Katalogové číslo:  21002
ČSN ISO 10566 - Jakost vod - Stanovení hliníku - Spektrofotometrická metoda s pyrokatecholovou violetí
ČSN ISO 10566ČSN ISO 10566 Norma obsahuje ISO 10566:1994. Metoda je použitelná pro analýzu pitné vody, podzemních a málo znečištěných povrchových vod. Metodou se stanoví filtrovatelný (rozpuštěn
Cena:  171,- Kč
ČSN 75 7400 - Jakost vod - Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  50588
ČSN 75 7400 - Jakost vod - Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie
ČSN 75 7400ČSN 75 7400 Tato norma určuje dvě metody pro stanovení stříbra: a) plamenovou atomovou absorpční spektrometrií (pl. AAS) ve dvou modifikacích - s přímým nástřikem předběžně upraveného
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 13358 - Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů 
Katalogové číslo:  70420
ČSN ISO 13358 - Jakost vod - Stanovení snadno uvolnitelných sulfidů
ČSN ISO 13358ČSN ISO 13358 Tato norma specifikuje metodu stanovení snadno uvolnitelných sulfidů ve vodě a odpadních vodách v hmotnostních koncentracích od 0,04 mg/l do 1,5 mg/l. Vyšší hmotnostní
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 12020 - Jakost vod - Stanovení hliníku - Metoda atomové absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  60498
ČSN EN ISO 12020 - Jakost vod - Stanovení hliníku - Metoda atomové absorpční spektrometrie
ČSN EN ISO 12020ČSN EN ISO 12020 V normě jsou popsány dvě metody stanovení hliníku ve vodě atomovou absorpční spektrometrií (AAS). Metodu plamenové AAS lze použít ke stanovení hliníku ve vod
Cena:  232,- Kč
ČSN P ISO/TS 17379-2 - Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS) 
Katalogové číslo:  97961
ČSN P ISO/TS 17379-2 - Kvalita vod - Stanovení selenu - Část 2: Metoda atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HG-AAS)
ČSN P ISO/TS 17379-2ČSN P ISO/TS 17379-2 Tato část ISO/TS 17379 specifikuje metodu pro stanovení selenu. Tato metoda je použitelná pro pitnou, povrchovou, podzemní, dešťovou a odpadní vodu. Rozsa
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7422 - Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách 
Katalogové číslo:  96694
ČSN 75 7422 - Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách
ČSN 75 7422ČSN 75 7422 Tato norma určuje absorpční fotometrickou metodu stanovení chloridů ve zkumavkách. Zkouška je použitelná k rozboru všech druhů vod, pokud neobsahují rušivé vlivy nebo jsou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19340 - Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC) 
Katalogové číslo:  505458
ČSN EN ISO 19340 - Kvalita vod - Stanovení chloristanů - Metoda iontové chromatografie (IC)
ČSN EN ISO 19340ČSN EN ISO 19340 Tento dokument specifikuje metodu stanovení rozpuštěných chloristanů ve vodě (např. v pitné vodě, v minerální vodě, v surové vodě, v povrchové vodě, v částečně
Cena:  347,- Kč
ČSN 75 7455 - Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách 
Katalogové číslo:  82920
ČSN 75 7455 - Jakost vod - Stanovení dusičnanů - Fotometrická metoda s 2,6-dimethylfenolem - Metoda ve zkumavkách
ČSN 75 7455ČSN 75 7455 Tato norma specifikuje absorpční fotometrickou metodu stanovení dusičnanů ve zkumavkách. Zkouška je použitelná k rozboru pitné nebo surové vody. Dále je vhodná jako metoda st
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 17289 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem 
Katalogové číslo:  97959
ČSN ISO 17289 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Metoda s optickým senzorem
ČSN ISO 17289ČSN ISO 17289 Tato norma specifikuje optickou metodu pro stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě s použitím senzoru založeného na zhášení fluorescence. Je možné měřit buď koncentraci ky
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5814 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou 
Katalogové číslo:  92721
ČSN EN ISO 5814 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou
ČSN EN ISO 5814ČSN EN ISO 5814 Tato norma specifikuje elektrochemickou metodu stanovení rozpuštěného kyslíku ve vodě pomocí elektrochemického článku, který je oddělen od vzorku membránou propustnou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 11206 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR) 
Katalogové číslo:  93839
ČSN EN ISO 11206 - Kvalita vod - Stanovení rozpuštěných bromičnanů - Metoda chromatografie iontů (IC) a post-kolonové reakce (PCR)
ČSN EN ISO 11206ČSN EN ISO 11206 Tato norma specifikuje metodu stanovení rozpuštěných bromičnanů ve vodě (např. v pitné vodě, v minerální vodě, v surové vodě, v povrchové vodě, v částečně vyči
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
7500 Vodní hospodářství. Základní normy7501 Vodní hospodářství. Názvosloví7502 Vodní hospodářství. Výpočty7504 Hydromeliorace7507 Kanalizace. Vybavení šachet7509 Vodní hospodářství. Provoz vodohospodářských děl7514 Hydrologické údaje povrchových vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7515 Hydrologické údaje podzemních vod7520 Hydrotechnika7521 Úpravy vodních toků7523 Vodní toky a hráze7524 Nádrže a zdrže7526 Stavby pro využití vodní energie7526 Stavby pro využití vodní energie7529 Hydrotechnika. Přejímání, zkoušení a provoz7531 Ochrana vodních zdrojů7533 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7534 Ochrana vod při manipulaci se závadnými látkami a jejich skladování7540 Hydromeliorace. Všeobecné normy7541 Hydromeliorace. Průzkumné práce7542 Hydromeliorace. Odvodňování7543 Hydromeliorace. Závlahy7545 Protierozní ochrana zemědělské půdy7550 Vodárenství. Všeobecné normy7551 Vodárenství. Odběr a jímání vody7552 Vodárenství. Úprava vody7553 Vodárenství. Úprava čerpání vody7554 Vodárenství. Vodovodní potrubí7555 Trubní materiály7556 Vodárenství. Objekty na vodovodních řadech7557 Výrobky pro úpravu vody7558 Chemické výrobky pro úpravu vody7559 Vodárenství. Přejímání, zkoušení, provoz7560 Kanalizace. Všeobecné normy7561 Kanalizace. Stokové sítě7562 Kanalizace. Objekty na stokových sítích7563 Kanalizace. Trubní materiály7564 Kanalizace. Čištění odpadních vod7565 Kanalizace. Čištění odpadních vod7566 Kanalizace. Technologická zařízení7567 Kanalizace. Vnitřní kanalizace7569 Kanalizace. Přejímání, zkoušení a provoz7570 Jakost vod. Odběr vzorků7571 Jakost vod. Požadavky na jakost vod7572 Jakost vod. Sledování a hodnocení jakosti vod a kalů7573 Jakost vod. Fyzikální rozbor vod7574 Jakost vod. Chemický rozbor vod7575 Jakost vod. Chemický rozbor vod7576 Jakost vod. Radiologický rozbor vod7577 Jakost vod. Biologický rozbor vod7578 Jakost vod. Mikrobiologický rozbor vod7579 Jakost vod. Rozbor kalů7580 Jakost vod. Rozbor kalů7581 Jakost vod. Úprava kalů.7590 Služby pro dodávku pitné vody a zneškodňování odpadních vod7515 Hydrological data of groundwater7590 Activities relating to drinking water and wastewater services
76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat