Sponzorovaný odkaz

32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 92-401 +A1 - Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení 
Katalogové číslo:  21261
ČSN IEC 92-401 +A1 - Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení
ČSN IEC 92-401 +A1ČSN IEC 92-401 +A1 Tato norma platí pro instalace elektrických zařízení užívaných na lodích a pro zkoušení kompletní elektrické instalace.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 14945 OPRAVA 1 - Malá plavidla - Štítek plavidla 
Katalogové číslo:  75619
ČSN EN ISO 14945 OPRAVA 1 - Malá plavidla - Štítek plavidla
ČSN EN ISO 14945 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 5620-2 - Stavba lodi a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 2: Součásti 
Katalogové číslo:  50832
ČSN EN ISO 5620-2 - Stavba lodi a námořní technika - Připojení pro plnění nádrží na pitnou vodu - Část 2: Součásti
ČSN EN ISO 5620-2ČSN EN ISO 5620-2 Tato norma ISO 5620 stanoví požadavky na lodní palubní přípojky pro pitnou vodu na potrubí z jiné lodi nebo z pozemní rozvodné soustavy. Tato část normy ISO 562
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12339 - Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše 
Katalogové číslo:  53528
ČSN EN 12339 - Plavidla vnitrozemské plavby - Lanové koše
ČSN EN 12339ČSN EN 12339 Tato evropská norma stanoví hlavní rozměry, konstrukci a požadavky na lanové koše. Lanové koše se používají na vnitrozemských plavidlech k ukládání ocelových drátěných la
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 14145 - Upevňovací držáky záchranných kruhů 
Katalogové číslo:  67879
ČSN EN 14145 - Upevňovací držáky záchranných kruhů
ČSN EN 14145
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13281 - Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů 
Katalogové číslo:  63818
ČSN EN 13281 - Plavidla vnitrozemské plavby - Požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů
ČSN EN 13281ČSN EN 13281 Tato evropská norma specifikuje požadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů umístěných na plavidlech vnitrozemské plavby v místech používaných pro provoz. Průc
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14965 - Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata 
Katalogové číslo:  75415
ČSN EN 14965 - Plavidla vnitrozemské plavby - Plochá pacholata
ČSN EN 14965
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4001 - Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky 
Katalogové číslo:  16768
ČSN ISO 4001 - Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky
ČSN ISO 4001ČSN ISO 4001 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na
Cena:  95,- Kč
ČSN 32 8620 - Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  17436
ČSN 32 8620 - Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 32 8620ČSN 32 8620 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na z
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 14945 - Malá plavidla - Štítek plavidla 
Katalogové číslo:  71164
ČSN EN ISO 14945 - Malá plavidla - Štítek plavidla
ČSN EN ISO 14945ČSN EN ISO 14945 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na jednotné zobrazení informací uváděných na štítku malých plavidel s délkou trupu LH do 24 m. Norma stanovuje požadavk
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 15748-1 - Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce 
Katalogové číslo:  71269
ČSN EN ISO 15748-1 - Lodě a lodní technika - Dodávka pitné vody pro lodě a plovoucí zařízení - Část 1: Navrhování a konstrukce
ČSN EN ISO 15748-1ČSN EN ISO 15748-1 Tato část normy EN ISO 15748 platí pro navrhování, konstrukci a provedení rozvodné soustavy pitné vody na lodích, stacionárních nebo plovoucích zařízeních a p
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 8861 - Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty 
Katalogové číslo:  67914
ČSN EN ISO 8861 - Stavba lodí - Větrání strojovny na lodích s dieselmotorovým pohonem - Konstrukční požadavky a základní výpočty
ČSN EN ISO 8861ČSN EN ISO 8861 Tato norma stanovuje požadavky na konstrukci a vhodné výpočtové metody pro větrání strojoven lodí s dieselmotorovým pohonem za normálních podmínek ve všech vodách. No
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9875 - Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry 
Katalogové číslo:  64659
ČSN EN ISO 9875 - Lodě a lodní technika - Lodní ozvěnové hloubkoměry
ČSN EN ISO 9875
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 8847 - Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy 
Katalogové číslo:  504275
ČSN EN ISO 8847 - Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Lanové a kladkové systémy
ČSN EN ISO 8847ČSN EN ISO 8847 Tato mezinárodní norma stanovuje základní požadavky na činnost, konstrukci a instalaci kormidelních zařízení s lany a kladkami na plachetnicích o délce trupu až do 24
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10088 - Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy 
Katalogové číslo:  504173
ČSN EN ISO 10088 - Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy
ČSN EN ISO 10088ČSN EN ISO 10088 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro návrh, materiály, konstrukci, instalaci a zkoušení trvale instalovaných palivových soustav určených pro spalovací mot
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 9097 - Malá plavidla - Elektrické ventilátory 
Katalogové číslo:  504274
ČSN EN ISO 9097 - Malá plavidla - Elektrické ventilátory
ČSN EN ISO 9097ČSN EN ISO 9097 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky a popisuje zkušební metody měření objemu průtoku vzduchu ventilátory určenými pro provoz ve strojovnách, kuchyních a dalších
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8099-1 - Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod 
Katalogové číslo:  505429
ČSN EN ISO 8099-1 - Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod
ČSN EN ISO 8099-1ČSN EN ISO 8099-1 Tento dokument stanovuje požadavky pro návrh, konstrukci a instalaci soustav pro dočasnou retenci kalů a jejich následnou likvidaci. Platí pro malá plavidla o dél
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1305 - Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí 
Katalogové číslo:  505661
ČSN EN 1305 - Plavidla vnitrozemské plavby - Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí
ČSN EN 1305ČSN EN 1305 Tato evropská norma specifikuje konstrukci, rozměry, technické požadavky a zkoušení přípojek pro vyčerpávání olejových směsí produkovaných plavidly vnitrozemské plavby.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 16315 - Malá plavidla - Elektrické hnací systémy 
Katalogové číslo:  500416
ČSN EN ISO 16315 - Malá plavidla - Elektrické hnací systémy
ČSN EN ISO 16315ČSN EN ISO 16315 This International Standard addresses the design and installation of alternating current (AC) and direct current (DC) electrical systems used for the purpose of e
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 12215-5 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů 
Katalogové číslo:  506619
ČSN EN ISO 12215-5 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů
ČSN EN ISO 12215-5ČSN EN ISO 12215-5 This part of ISO 12215 applies to the determination of design pressures and stresses, and to the determination of the scantlings, including internal structura
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 11547 - Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru 
Katalogové číslo:  506623
ČSN EN ISO 11547 - Malá plavidla - Ochrana startu zatíženého motoru
ČSN EN ISO 11547ČSN EN ISO 11547 This International Standard specifies requirements to prevent an outboard motor from being started in gear, when installed on small traft of up to 24 m length of hu
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy3201 Lodní těleso3202 Směrnice pro konstrukci plavidel3208 Parametry plavidel. Malá plavidla3210 Lodní těleso. Všeobecně3211 Konstrukce lodního trupu3212 Konstrukce lodních nástaveb3218 Kotevní řetězy3222 Lodní dveře3223 Lodní zábradlí3224 Lodní průlezy, poklopy a víka3226 Lodní pevná výstroj3227 Lodní pevná výstroj3230 Lodní palubní a hospodářská zařízení3231 Lodní palubní a hospodářská zařízení3232 Lodní palubní a hospodářská zařízení3233 Uvazovací a manipulační zařízení3234 Lodní palubní a hospodářská zařízení3235 Lodní palubní stěžňová zařízení3239 Lodní hospodářská a technologická zařízení3240 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3241 Hlavní stroje a motory3242 Dálkové ovládání pomocného zařízení3245 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3250 Lodní potrubní soustavy3251 Lodní potrubní soustavy3252 Lodní potrubní soustavy3254 Lodní potrubní soustavy3255 Lodní potrubní soustavy3256 Lodní potrubní soustavy3257 Lodní potrubní soustavy3259 Větrací a klimatizační soustavy3260 Lodní elektrozařízení3263 Zdroje elektrické energie3266 Elektroinstalace na lodích3267 Lodní elektrozařízení3268 Slaboproudé rozvody a zařízení3280 Lodní inventář3282 Kotevní inventář3283 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj3284 Lodní inventář3285 Navigační inventář3286 Záchranné prostředky3289 Inventář dílen, strojoven a místností3295 Příchytky, konzoly, držáky
33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat