Sponzorovaný odkaz

3266 Elektroinstalace na lodích

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN IEC 92-401 +A1 - Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení 
Katalogové číslo:  21261
ČSN IEC 92-401 +A1 - Elektrické instalace na lodích - Část 401: Instalace a zkoušky kompletních zařízení
ČSN IEC 92-401 +A1ČSN IEC 92-401 +A1 Tato norma platí pro instalace elektrických zařízení užívaných na lodích a pro zkoušení kompletní elektrické instalace.
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 60092-202 - Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana 
Katalogové číslo:  502586
ČSN IEC 60092-202 - Elektrická instalace na lodích - Část 202: Návrh systému - Ochrana
ČSN IEC 60092-202ČSN IEC 60092-202 Soubor IEC 60092 je soubor mezinárodních norem pro elektrickou instalaci na námořních lodích, zahrnující osvědčené postupy a koordinující, pokud je to možné, stáv
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 16315 - Malá plavidla - Elektrické hnací systémy 
Katalogové číslo:  500416
ČSN EN ISO 16315 - Malá plavidla - Elektrické hnací systémy
ČSN EN ISO 16315ČSN EN ISO 16315 This International Standard addresses the design and installation of alternating current (AC) and direct current (DC) electrical systems used for the purpose of e
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60092-101 - Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky 
Katalogové číslo:  508724
ČSN IEC 60092-101 - Elektrická instalace na lodích - Část 101: Definice a obecné požadavky
ČSN IEC 60092-101ČSN IEC 60092-101 Soubor IEC 60092 zahrnuje mezinárodní normy pro elektrické instalace v námořních lodích, zahrnující osvědčené postupy a koordinuje, pokud je to možné, existující pra
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60092-507 ed. 2 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla 
Katalogové číslo:  98271
ČSN EN 60092-507 ed. 2 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla
ČSN EN 60092-507 ed. 2ČSN EN 60092-507 ed. 2 Tato norma specifikuje požadavky pro navrhování, konstrukci a montáž elektrických rozvodů v malých plavidlech o délce do 50 m nebo o výtlaku nepřevyšují
Cena:  605,- Kč
ČSN IEC 92-304 - Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče 
Katalogové číslo:  28853
ČSN IEC 92-304 - Elektroinštalácia na lodiach. Časť 304: Vybavenie. Polovodičové meniče
ČSN IEC 92-304ČSN IEC 92-304 Táto norma platí pre statické meniče, ktoré používajú polovodičové usmerňovacie prvky, ako sú diódy, tyristory a pod., používané na lodiach. Premena môže byť zo strie
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 60092-360 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních 
Katalogové číslo:  97390
ČSN IEC 60092-360 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních
ČSN IEC 60092-360ČSN IEC 60092-360 Tato norma specifikuje požadavky na elektrické, mechanické a zvláštní vlastnosti izolačních a plášťových materiálů napájecích, regulačních, měřících a telekomunik
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 92-305 - Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie. Akumulátorové batérie 
Katalogové číslo:  28760
ČSN IEC 92-305 - Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie. Akumulátorové batérie
ČSN IEC 92-305ČSN IEC 92-305 Táto norma je určená pre akumulátorové batérie, ktoré sú pevne zabudované na lodiach. Norma nie je určená pre prenosné batérie.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 60092-507 ed. 2 OPRAVA 1 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla 
Katalogové číslo:  500296
ČSN EN 60092-507 ed. 2 OPRAVA 1 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 507: Malá plavidla
ČSN EN 60092-507 ed. 2 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN IEC 60092-376 - Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V) 
Katalogové číslo:  504784
ČSN IEC 60092-376 - Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)
ČSN IEC 60092-376ČSN IEC 60092-376 Tato část souboru IEC 60092 platí pro stíněné a nestíněné kabely pro řídicí a přístrojové obvody lodí a pobřežních zařízení. Kabely mají extrudovanou pevnou izolaci
Cena:  347,- Kč
ČSN IEC 92-303 - Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody 
Katalogové číslo:  21262
ČSN IEC 92-303 - Elektrické instalace na lodích - Část 303: Zařízení - Transformátory pro silové a světelné obvody
ČSN IEC 92-303ČSN IEC 92-303 Tato norma platí pro všechny transformátory určené pro silové, světelné a statické měniče, rovněž tak pro spouštěcí transformátory, statické kompenzátory, sycené tlum
Cena:  95,- Kč
ČSN IEC 60092-501 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení 
Katalogové číslo:  97584
ČSN IEC 60092-501 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 501: Zvláštní zařízení - Elektrická hnací zařízení
ČSN IEC 60092-501ČSN IEC 60092-501 Tato norma specifikuje požadavky na všechna elektrická hnací zařízení a dává specifikace, návrhy systému, instalace a zkoušení přinejmenším pro generátory a jejic
Cena:  446,- Kč
ČSN IEC 60092-504 - Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení 
Katalogové číslo:  502618
ČSN IEC 60092-504 - Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení
ČSN IEC 60092-504ČSN IEC 60092-504 Tato část souboru IEC 60092 specifikuje elektrická, elektronická a programovatelná zařízení určená pro automatizační, řídicí, monitorovací, výstražné a bezpečnost
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 13297 - Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu 
Katalogové číslo:  506628
ČSN EN ISO 13297 - Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu
ČSN EN ISO 13297ČSN EN ISO 13297 This International Standard specifies the requirements for the design, construction and installation of low-voltage alternating current electrical systems which ope
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 25197 - Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu 
Katalogové číslo:  506614
ČSN EN ISO 25197 - Malá plavidla - Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu
ČSN EN ISO 25197ČSN EN ISO 25197 This International Standard establishes the requirements for design, construction and testing of electrical/electronic steering, shift and throttle and dynamic posi
Cena:  358,- Kč
ČSN IEC 60092-350 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití 
Katalogové číslo:  97579
ČSN IEC 60092-350 - Elektrická instalace na plavidlech - Část 350: Obecné konstrukční požadavky a zkušební metody napájecích, ovládacích a přístrojových kabelů pro lodní a pobřežní použití
ČSN IEC 60092-350ČSN IEC 60092-350 Tato norma IEC 60092 stanoví obecné konstrukční požadavky a zkušební metody pro použití při výrobě silových, ovládacích a měřicích kabelů s měděnými jádry, určený
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 10133 - Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí 
Katalogové číslo:  504276
ČSN EN ISO 10133 - Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
ČSN EN ISO 10133ČSN EN ISO 10133 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na návrh, konstrukci a instalaci systémů elektrického stejnosměrného proudu malého napětí, které pracují při jmenovitém n
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy3201 Lodní těleso3202 Směrnice pro konstrukci plavidel3208 Parametry plavidel. Malá plavidla3210 Lodní těleso. Všeobecně3211 Konstrukce lodního trupu3212 Konstrukce lodních nástaveb3218 Kotevní řetězy3222 Lodní dveře3223 Lodní zábradlí3224 Lodní průlezy, poklopy a víka3226 Lodní pevná výstroj3227 Lodní pevná výstroj3230 Lodní palubní a hospodářská zařízení3231 Lodní palubní a hospodářská zařízení3232 Lodní palubní a hospodářská zařízení3233 Uvazovací a manipulační zařízení3234 Lodní palubní a hospodářská zařízení3235 Lodní palubní stěžňová zařízení3239 Lodní hospodářská a technologická zařízení3240 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3241 Hlavní stroje a motory3242 Dálkové ovládání pomocného zařízení3245 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3250 Lodní potrubní soustavy3251 Lodní potrubní soustavy3252 Lodní potrubní soustavy3254 Lodní potrubní soustavy3255 Lodní potrubní soustavy3256 Lodní potrubní soustavy3257 Lodní potrubní soustavy3259 Větrací a klimatizační soustavy3260 Lodní elektrozařízení3263 Zdroje elektrické energie3266 Elektroinstalace na lodích3267 Lodní elektrozařízení3268 Slaboproudé rozvody a zařízení3280 Lodní inventář3282 Kotevní inventář3283 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj3284 Lodní inventář3285 Navigační inventář3286 Záchranné prostředky3289 Inventář dílen, strojoven a místností3295 Příchytky, konzoly, držáky
33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat