Sponzorovaný odkaz

3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 16747 - Námořní a přístavní bezpečnostní služby 
Katalogové číslo:  99015
ČSN EN 16747 - Námořní a přístavní bezpečnostní služby
ČSN EN 16747ČSN EN 16747 This European Standard is a service standard that specifies requirements for quality in organization, processes, staff and management of a security services provider and/or
Cena:  358,- Kč
ČSN 32 0000 - Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby 
Katalogové číslo:  23325
ČSN 32 0000 - Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel a plavby
ČSN 32 0000ČSN 32 0000 Norma stanoví české a slovenské názvy a definice základních pojmů pro vnitrozemská námořní plavidla a plavbu. Ve 23 částech je česky definováno několik set hesel (norma má
Cena:  3 080,- Kč
ČSN EN ISO 10240 ZMĚNA A1 - Malá plavidla - Příručka uživatele 
Katalogové číslo:  98046
ČSN EN ISO 10240 ZMĚNA A1 - Malá plavidla - Příručka uživatele
ČSN EN ISO 10240 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 10240 - Malá plavidla - Příručka uživatele 
Katalogové číslo:  72350
ČSN EN ISO 10240 - Malá plavidla - Příručka uživatele
ČSN EN ISO 10240ČSN EN ISO 10240 Tato mezinárodní norma stanoví požadavky na obsah příručky uživatele. Účelem příručky je poskytování důležitých informací uživateli. Tato mezinárodní norma určuje
Cena:  232,- Kč
TNI 32 0000 - Terminologie plavidel a plavby 
Katalogové číslo:  92193
TNI 32 0000 - Terminologie plavidel a plavby
TNI 32 0000TNI 32 0000 Tato technická normalizační informace TNI 32 0000 uvádí termíny a definice základních pojmů pro vnitrozemská a námořní plavidla a plavbu. V tomto slovníku je v případě potřeb
Cena:  2 530,- Kč
ČSN ISO 20283-2 - Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací 
Katalogové číslo:  84154
ČSN ISO 20283-2 - Vibrace - Měření vibrací na lodích - Část 2: Měření konstrukčních vibrací
ČSN ISO 20283-2ČSN ISO 20283-2 Tato část ISO 20283 poskytuje návody, určuje požadavky a postupy pro měření, diagnostické vyhodnocení a protokol o konstrukčních vibracích lodí, způsobovaných pohonný
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14946 - Malá plavidla - Maximální nosnost 
Katalogové číslo:  72211
ČSN EN ISO 14946 - Malá plavidla - Maximální nosnost
ČSN EN ISO 14946ČSN EN ISO 14946 Tato mezinárodní norma vyjmenovává položky, které mají být zahrnuty do maximálního zatížení malého plavidla bez překročení mezí určených jinými normami ISO týkaj
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 14946 OPRAVA 1 - Malá plavidla - Maximální nosnost 
Katalogové číslo:  75620
ČSN EN ISO 14946 OPRAVA 1 - Malá plavidla - Maximální nosnost
ČSN EN ISO 14946 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN ISO 8385 - Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace 
Katalogové číslo:  505529
ČSN EN ISO 8385 - Lodě a lodní technika - Bagry - Klasifikace
ČSN EN ISO 8385ČSN EN ISO 8385 This document provides a single classification for all types of dredgers designed for loosening, raising, transporting and disposing of dredged material.
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy3201 Lodní těleso3202 Směrnice pro konstrukci plavidel3208 Parametry plavidel. Malá plavidla3210 Lodní těleso. Všeobecně3211 Konstrukce lodního trupu3212 Konstrukce lodních nástaveb3218 Kotevní řetězy3222 Lodní dveře3223 Lodní zábradlí3224 Lodní průlezy, poklopy a víka3226 Lodní pevná výstroj3227 Lodní pevná výstroj3230 Lodní palubní a hospodářská zařízení3231 Lodní palubní a hospodářská zařízení3232 Lodní palubní a hospodářská zařízení3233 Uvazovací a manipulační zařízení3234 Lodní palubní a hospodářská zařízení3235 Lodní palubní stěžňová zařízení3239 Lodní hospodářská a technologická zařízení3240 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3241 Hlavní stroje a motory3242 Dálkové ovládání pomocného zařízení3245 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3250 Lodní potrubní soustavy3251 Lodní potrubní soustavy3252 Lodní potrubní soustavy3254 Lodní potrubní soustavy3255 Lodní potrubní soustavy3256 Lodní potrubní soustavy3257 Lodní potrubní soustavy3259 Větrací a klimatizační soustavy3260 Lodní elektrozařízení3263 Zdroje elektrické energie3266 Elektroinstalace na lodích3267 Lodní elektrozařízení3268 Slaboproudé rozvody a zařízení3280 Lodní inventář3282 Kotevní inventář3283 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj3284 Lodní inventář3285 Navigační inventář3286 Záchranné prostředky3289 Inventář dílen, strojoven a místností3295 Příchytky, konzoly, držáky
33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat