Sponzorovaný odkaz

3286 Záchranné prostředky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 14145 - Upevňovací držáky záchranných kruhů 
Katalogové číslo:  67879
ČSN EN 14145 - Upevňovací držáky záchranných kruhů
ČSN EN 14145
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 4001 - Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky 
Katalogové číslo:  16768
ČSN ISO 4001 - Lodě a plovoucí zařízení. Vorové záchranné těleso. Záchranné prostředky
ČSN ISO 4001ČSN ISO 4001 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na
Cena:  95,- Kč
ČSN 32 8620 - Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  17436
ČSN 32 8620 - Záchranné prostředky. Záchranné vesty. Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 32 8620ČSN 32 8620 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na z
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 12401 - Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody 
Katalogové číslo:  84920
ČSN EN ISO 12401 - Malá plavidla - Palubní bezpečnostní postroje a zajišťovací lana - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody
ČSN EN ISO 12401ČSN EN ISO 12401 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na provedení, velikost, označení a zkušební metody bezpečnostních postrojů a zajišťovacích lan na rekreačních plavidlech,
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 10862 - Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů 
Katalogové číslo:  85058
ČSN EN ISO 10862 - Malá plavidla - Rychloodpínací zařízení závěsných postrojů
ČSN EN ISO 10862ČSN EN ISO 10862 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a zkušební metody týkající se rychloodpínacích zařízení jako součásti závěsných systémů malých plachetnic, používaných bě
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15085 - Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu 
Katalogové číslo:  69701
ČSN EN ISO 15085 - Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu
ČSN EN ISO 15085ČSN EN ISO 15085 Tato evropská norma stanoví požadavky na konstrukci bezpečnostních zařízení, prostředků ochrany proti pádu přes palubu a prostředků pro zpětné vstoupení na palubu
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 18422 - Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby 
Katalogové číslo:  503839
ČSN EN ISO 18422 - Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby
ČSN EN ISO 18422ČSN EN ISO 18422 This International Standard specifies a plate with instructions for rescue, resuscitation and first aid of drowning persons. This plate is intended for use - on
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 14144 - Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení 
Katalogové číslo:  67866
ČSN EN 14144 - Záchranné kruhy - Požadavky, zkoušení
ČSN EN 14144
Cena:  232,- Kč
ČSN 32 8622 - Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  17437
ČSN 32 8622 - Záchranné prostředky. Záchranné kruhy. Technické požadavky a zkušební metody
ČSN 32 8622ČSN 32 8622 Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR, na z
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy3201 Lodní těleso3202 Směrnice pro konstrukci plavidel3208 Parametry plavidel. Malá plavidla3210 Lodní těleso. Všeobecně3211 Konstrukce lodního trupu3212 Konstrukce lodních nástaveb3218 Kotevní řetězy3222 Lodní dveře3223 Lodní zábradlí3224 Lodní průlezy, poklopy a víka3226 Lodní pevná výstroj3227 Lodní pevná výstroj3230 Lodní palubní a hospodářská zařízení3231 Lodní palubní a hospodářská zařízení3232 Lodní palubní a hospodářská zařízení3233 Uvazovací a manipulační zařízení3234 Lodní palubní a hospodářská zařízení3235 Lodní palubní stěžňová zařízení3239 Lodní hospodářská a technologická zařízení3240 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3241 Hlavní stroje a motory3242 Dálkové ovládání pomocného zařízení3245 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3250 Lodní potrubní soustavy3251 Lodní potrubní soustavy3252 Lodní potrubní soustavy3254 Lodní potrubní soustavy3255 Lodní potrubní soustavy3256 Lodní potrubní soustavy3257 Lodní potrubní soustavy3259 Větrací a klimatizační soustavy3260 Lodní elektrozařízení3263 Zdroje elektrické energie3266 Elektroinstalace na lodích3267 Lodní elektrozařízení3268 Slaboproudé rozvody a zařízení3280 Lodní inventář3282 Kotevní inventář3283 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj3284 Lodní inventář3285 Navigační inventář3286 Záchranné prostředky3289 Inventář dílen, strojoven a místností3295 Příchytky, konzoly, držáky
33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat