Sponzorovaný odkaz

3211 Konstrukce lodního trupu

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 12215-5 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů 
Katalogové číslo:  506619
ČSN EN ISO 12215-5 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů
ČSN EN ISO 12215-5ČSN EN ISO 12215-5 This part of ISO 12215 applies to the determination of design pressures and stresses, and to the determination of the scantlings, including internal structura
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 12215-6 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily 
Katalogové číslo:  506632
ČSN EN ISO 12215-6 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 6: Konstrukční uspořádání a detaily
ČSN EN ISO 12215-6ČSN EN ISO 12215-6 This part of ISO 12215 concerns structural details and structural components not explicitly included in ISO 12215-5, ISO 12215-7, ISO 12215-8 and ISO 12215-9.
Cena:  605,- Kč
ČSN EN ISO 12215-1 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát 
Katalogové číslo:  506633
ČSN EN ISO 12215-1 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 1: Materiály: termosetové pryskyřice, výztuže ze skelného vlákna, referenční laminát
ČSN EN ISO 12215-1ČSN EN ISO 12215-1 This part of ISO 12215 is applicable to thermosetting resins and glass-fibre reinforcement used in the construction of small craft with a length of the hull o
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 12215-8 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla 
Katalogové číslo:  506631
ČSN EN ISO 12215-8 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla
ČSN EN ISO 12215-8ČSN EN ISO 12215-8 This part of ISO 12215 gives requirements on the scantlings of rudders fitted to small craft with a length of hull, LH, of up to 24 m, measured according to I
Cena:  545,- Kč
ČSN EN ISO 12215-5 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Tlaková zatížení a napětí pro stanovení rozměrů konstrukce monotrupů 
Katalogové číslo:  508379
ČSN EN ISO 12215-5 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Tlaková zatížení a napětí pro stanovení rozměrů konstrukce monotrupů
ČSN EN ISO 12215-5ČSN EN ISO 12215-5 This document defines the dimensions, design local pressures, mechanical properties and design stresses for the scantlings determination of monohull small craft
Cena:  1 155,- Kč
ČSN EN ISO 12215-3 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály 
Katalogové číslo:  506621
ČSN EN ISO 12215-3 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 3: Materiály: ocel, hliníkové slitiny, dřevo a jiné materiály
ČSN EN ISO 12215-3ČSN EN ISO 12215-3 This part of ISO 12215 specifies requirements for materials intended for use in the construction of the hull, superstructure and appendages, in particular:
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12215-9 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic 
Katalogové číslo:  506630
ČSN EN ISO 12215-9 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 9: Přívěsky trupu plachetnic
ČSN EN ISO 12215-9ČSN EN ISO 12215-9 This part of ISO 12215 defines the loads and specifies the scantlings of sailing craft appendages on monohull sailing craft with a length of hull, LH, of up t
Cena:  803,- Kč
ČSN EN ISO 12215-4 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba 
Katalogové číslo:  506620
ČSN EN ISO 12215-4 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 4: Dílna a výroba
ČSN EN ISO 12215-4ČSN EN ISO 12215-4 This part of ISO 12215 specifies workshop conditions, material storage and handling, and require-ments for the manufacturing of the craft. It applies, to smal
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 12215-2 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály 
Katalogové číslo:  506604
ČSN EN ISO 12215-2 - Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 2: Materiály - Jádra sendvičových konstrukcí, vložkové materiály
ČSN EN ISO 12215-2ČSN EN ISO 12215-2 This part of ISO 12215 specifies requirements for core materials for structural use and materials that are embedded in sandwich construction. It is applicable
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy3201 Lodní těleso3202 Směrnice pro konstrukci plavidel3208 Parametry plavidel. Malá plavidla3210 Lodní těleso. Všeobecně3211 Konstrukce lodního trupu3212 Konstrukce lodních nástaveb3218 Kotevní řetězy3222 Lodní dveře3223 Lodní zábradlí3224 Lodní průlezy, poklopy a víka3226 Lodní pevná výstroj3227 Lodní pevná výstroj3230 Lodní palubní a hospodářská zařízení3231 Lodní palubní a hospodářská zařízení3232 Lodní palubní a hospodářská zařízení3233 Uvazovací a manipulační zařízení3234 Lodní palubní a hospodářská zařízení3235 Lodní palubní stěžňová zařízení3239 Lodní hospodářská a technologická zařízení3240 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3241 Hlavní stroje a motory3242 Dálkové ovládání pomocného zařízení3245 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3250 Lodní potrubní soustavy3251 Lodní potrubní soustavy3252 Lodní potrubní soustavy3254 Lodní potrubní soustavy3255 Lodní potrubní soustavy3256 Lodní potrubní soustavy3257 Lodní potrubní soustavy3259 Větrací a klimatizační soustavy3260 Lodní elektrozařízení3263 Zdroje elektrické energie3266 Elektroinstalace na lodích3267 Lodní elektrozařízení3268 Slaboproudé rozvody a zařízení3280 Lodní inventář3282 Kotevní inventář3283 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj3284 Lodní inventář3285 Navigační inventář3286 Záchranné prostředky3289 Inventář dílen, strojoven a místností3295 Příchytky, konzoly, držáky
33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat