Sponzorovaný odkaz

3208 Parametry plavidel. Malá plavidla

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1914 - Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny 
Katalogové číslo:  502318
ČSN EN 1914 - Plavidla vnitrozemské plavby - Pracovní čluny, lodní čluny a záchranné čluny
ČSN EN 1914ČSN EN 1914 Tato evropská norma platí pro: - lodní čluny podle přílohy II směrnice 2006/87/ES na plavidlech vnitrozemské plavby; - záchranné čluny v případě, že není specifikováno
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 13590 - Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů 
Katalogové číslo:  506618
ČSN EN ISO 13590 - Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů
ČSN EN ISO 13590ČSN EN ISO 13590 This International Standard applies to personal watercraft as defined in 3.1, for the construction and installation of builder's plate, permanently installed petr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 6185-2 - Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW 
Katalogové číslo:  506609
ČSN EN ISO 6185-2 - Nafukovací čluny - Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do 15 kW
ČSN EN ISO 6185-2ČSN EN ISO 6185-2 This part of ISO 6185 specifies the minimum safety characteristics required for the design, materials to use, manufacture and testing of inflatable boats (inclu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 6185-1 - Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW 
Katalogové číslo:  506624
ČSN EN ISO 6185-1 - Nafukovací čluny - Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW
ČSN EN ISO 6185-1ČSN EN ISO 6185-1 This part of ISO 6185 specifies the minimum safety characteristics required for the design, materials to use, manufacture and testing of inflatable boats (inclu
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 11192 - Malá plavidla - Grafické značky 
Katalogové číslo:  506634
ČSN EN ISO 11192 - Malá plavidla - Grafické značky
ČSN EN ISO 11192ČSN EN ISO 11192 This International Standard specifies graphical symbols for operator controls, gauges, tell-tales, indicators, instructions and warnings against risks in small craf
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 6185-3 - Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším 
Katalogové číslo:  506613
ČSN EN ISO 6185-3 - Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
ČSN EN ISO 6185-3ČSN EN ISO 6185-3 This part of ISO 6185 specifies the minimum safety characteristics required for the design, materials to use, manufacture and testing of inflatable boats and ri
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 8666 - Malá plavidla - Základní údaje 
Katalogové číslo:  506607
ČSN EN ISO 8666 - Malá plavidla - Základní údaje
ČSN EN ISO 8666ČSN EN ISO 8666 This International Standard establishes definitions of main dimensions and related data and of mass specifications and loading conditions. It applies to small craft h
Cena:  446,- Kč
ČSN EN ISO 6185-4 - Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším 
Katalogové číslo:  506612
ČSN EN ISO 6185-4 - Nafukovací čluny - Část 4: Čluny o délce trupu od 8 m do 24 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším
ČSN EN ISO 6185-4ČSN EN ISO 6185-4 This part of ISO 6185 specifies the minimum safety characteristics required for the design, materials, manufacture and testing of rigid inflatable boats (RIBs)
Cena:  446,- Kč
ČSN ISO 9650-3 - Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály 
Katalogové číslo:  85680
ČSN ISO 9650-3 - Malá plavidla - Nafukovací záchranné vory - Část 3: Materiály
ČSN ISO 9650-3ČSN ISO 9650-3 Tato část normy ISO 9650 stanoví požadavky a metody zkoušení materiálů používaných pro konstrukce nafukovacích záchranných vorů specifikovaných v ISO 9650-1 Typ I a I
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ
3200 Lodě a plovoucí zařízení. Všeobecné normy3201 Lodní těleso3202 Směrnice pro konstrukci plavidel3208 Parametry plavidel. Malá plavidla3210 Lodní těleso. Všeobecně3211 Konstrukce lodního trupu3212 Konstrukce lodních nástaveb3218 Kotevní řetězy3222 Lodní dveře3223 Lodní zábradlí3224 Lodní průlezy, poklopy a víka3226 Lodní pevná výstroj3227 Lodní pevná výstroj3230 Lodní palubní a hospodářská zařízení3231 Lodní palubní a hospodářská zařízení3232 Lodní palubní a hospodářská zařízení3233 Uvazovací a manipulační zařízení3234 Lodní palubní a hospodářská zařízení3235 Lodní palubní stěžňová zařízení3239 Lodní hospodářská a technologická zařízení3240 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3241 Hlavní stroje a motory3242 Dálkové ovládání pomocného zařízení3245 Lodní propulzní, pomocná a speciální zařízení3250 Lodní potrubní soustavy3251 Lodní potrubní soustavy3252 Lodní potrubní soustavy3254 Lodní potrubní soustavy3255 Lodní potrubní soustavy3256 Lodní potrubní soustavy3257 Lodní potrubní soustavy3259 Větrací a klimatizační soustavy3260 Lodní elektrozařízení3263 Zdroje elektrické energie3266 Elektroinstalace na lodích3267 Lodní elektrozařízení3268 Slaboproudé rozvody a zařízení3280 Lodní inventář3282 Kotevní inventář3283 Uvazovací a vlečný inventář a výstroj3284 Lodní inventář3285 Navigační inventář3286 Záchranné prostředky3289 Inventář dílen, strojoven a místností3295 Příchytky, konzoly, držáky
33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat