Sponzorovaný odkaz

13 ARMATURY A POTRUBÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 13 4309-4 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky 
Katalogové číslo:  16135
ČSN 13 4309-4 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
ČSN 13 4309-4ČSN 13 4309-4 Tato norma obsahuje metodiku a rozsah typových zkoušek pojistných ventilů přímočinných pro páry, plyny a kapaliny pro otevírací tlaky po >= 0,07 MPa a pro průtočné prům
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 27841 - Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody 
Katalogové číslo:  16283
ČSN EN 27841 - Samočinné odvaděče kondenzátu. Stanovení ztrát páry. Zkušební metody
ČSN EN 27841ČSN EN 27841 Tato mezinárodní norma stanoví dvě zkušební metody pro určení ztrát páry u odvaděčů podle ISO 6552. Předmětem těchto zkoušek je určení množství ostré páry, které se ztrác
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 10242 ZMĚNA A2 - Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity 
Katalogové číslo:  69052
ČSN EN 10242 ZMĚNA A2 - Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity
ČSN EN 10242 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1487 - Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  99309
ČSN EN 1487 - Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1487ČSN EN 1487 Tato norma stanovuje rozměry, materiály a funkční požadavky (včetně zkušebních postupů) na hydraulické pojistné skupiny o jmenovitých světlostech (jmenovitých průměrech) DN 1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 4126-5 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) 
Katalogové číslo:  96346
ČSN EN ISO 4126-5 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)
ČSN EN ISO 4126-5ČSN EN ISO 4126-4 Tato norma stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily s řídicí jednotkou, bez ohledu na médium, pro které jsou navrženy. Ve všech případech se funkce aktivuje
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1591-1 - Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet 
Katalogové číslo:  97212
ČSN EN 1591-1 - Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet
ČSN EN 1591-1ČSN EN 1591-1 Tato evropská norma stanovuje metodu výpočtu pro přírubové spoje s kruhovými přírubami, šrouby a těsněním. Jejím účelem je zajistit celistvost konstrukce a kontrolovat (r
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 13547 - Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi 
Katalogové číslo:  95499
ČSN EN 13547 - Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi
ČSN EN 13547ČSN EN 13547 Tato evropská norma platí pro kulové kohouty ze slitin mědi pro obecné použití, které mají přírubové, závitové, pájecí a svorkové konce nebo konce těles s volnou/převlečnou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1254-6 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci 
Katalogové číslo:  92976
ČSN EN 1254-6 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci
ČSN EN 1254-6ČSN EN 1254-6 Tato část EN 1254 stanoví požadavky na násuvné konce s galvanickou nebo jinou povrchovou úpravou, nebo bez povrchové úpravy, s jmenovitými světlostmi od 6 mm do 54 mm,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily 
Katalogové číslo:  90714
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 Tato část souboru norem obsahuje metodu pro měření hladiny akustického tlaku vznikajícího při průchodu regulačními ventily a metodu pro určení vlastnost
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky 
Katalogové číslo:  91623
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 12266-1ČSN EN 12266-1 Tato norma specifikuje požadavky na zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria na výrobní zkoušení průmyslových armatur vyrobených z kovových materiálů. Specifi
Cena:  232,- Kč
ČSN 13 7130 - Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery 
Katalogové číslo:  25156
ČSN 13 7130 - Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery
ČSN 13 7130
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7410 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč 
Katalogové číslo:  06451
ČSN 13 7410 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč
ČSN 13 7410ČSN 13 7410 Typická předmětová technická norma s nákresem a tabulkou parametrů, především údajů o světlosti. Platí pro topné plyny a ve smyslu "změny a)" pro pracovní přetlak 20 kPa.
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7412 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou 
Katalogové číslo:  06453
ČSN 13 7412 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou
ČSN 13 7412ČSN 13 7412 Typická předmětová technická norma s nákresem a tabulkou parametrů, především údajů o světlosti. Platí pro topné plyny a ve smyslu "změny a)" pro nejvyšší dovolený přetlak
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7607 - Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy 
Katalogové číslo:  25185
ČSN 13 7607 - Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy
ČSN 13 7607
Cena:  171,- Kč
ČSN 13 7732 - Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T 
Katalogové číslo:  06433
ČSN 13 7732 - Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T
ČSN 13 7732
Cena:  34,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat