Sponzorovaný odkaz

13 ARMATURY A POTRUBÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 28233 - Termoplastové armatury - Krouticí moment - Zkušební metody 
Katalogové číslo:  21371
ČSN EN 28233 - Termoplastové armatury - Krouticí moment - Zkušební metody
ČSN EN 28233ČSN EN 28233 Tato mezinárodní norma stanoví metody zkoušky pro určení krouticího momentu pro otevírání a uzavírání termoplastových armatur.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1254-2 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením 
Katalogové číslo:  56838
ČSN EN 1254-2 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením
ČSN EN 1254-2ČSN EN 1254-2 Tato evropská norma stanoví materiály, montážní rozměry, mezní úchylky a požadavky na zkoušku tvarovek z mědi a jejích slitin s pokovením nebo bez něho nebo s nátěrem.
Cena:  347,- Kč
ČSN 13 7412 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou 
Katalogové číslo:  06453
ČSN 13 7412 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou
ČSN 13 7412ČSN 13 7412 Typická předmětová technická norma s nákresem a tabulkou parametrů, především údajů o světlosti. Platí pro topné plyny a ve smyslu "změny a)" pro nejvyšší dovolený přetlak
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7607 - Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy 
Katalogové číslo:  25185
ČSN 13 7607 - Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy
ČSN 13 7607
Cena:  171,- Kč
ČSN 13 7732 - Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T 
Katalogové číslo:  06433
ČSN 13 7732 - Strojírenská šroubení nepájená. Trubkové spojky T
ČSN 13 7732
Cena:  34,- Kč
ČSN 13 7856 - Zvlášť lehká šroubení pájená. Závitové příruby 
Katalogové číslo:  06464
ČSN 13 7856 - Zvlášť lehká šroubení pájená. Závitové příruby
ČSN 13 7856
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7890 - Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek T 
Katalogové číslo:  06436
ČSN 13 7890 - Strojírenská šroubení nepájená. Hrdla trubkových spojek T
ČSN 13 7890
Cena:  34,- Kč
ČSN 13 7944 - Zvlášť lehká šroubení pájená. Uzavírací kužele 
Katalogové číslo:  06478
ČSN 13 7944 - Zvlášť lehká šroubení pájená. Uzavírací kužele
ČSN 13 7944
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7993 - Zvlášť lehká šroubení pájená. Šrouby pro přípojky 
Katalogové číslo:  06487
ČSN 13 7993 - Zvlášť lehká šroubení pájená. Šrouby pro přípojky
ČSN 13 7993
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
Katalogové číslo:  32603
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
ČSN 13 0072ČSN 13 0072 Norma platí pro označování potrubí podle provozní tekutiny ve všech odvětvích národního hospodářství a je závazná pro projekci a novou výstavbu, zahajovanou po dni nabytí
Cena:  171,- Kč
ČSN 13 0100 - Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie 
Katalogové číslo:  25025
ČSN 13 0100 - Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu. Klasifikace - Kategorie
ČSN 13 0100ČSN 13 0100 Touto normou se zavádí ST SEV 2069-79 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP doplňuje o dva články, které nemají přímý vztah k ochraně zdra
Cena:  95,- Kč
ČSN 13 0420 - Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování 
Katalogové číslo:  25029
ČSN 13 0420 - Potrubí. Povrchová ochrana potrubí pro přepravu a skladování
ČSN 13 0420
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat