Sponzorovaný odkaz

13 ARMATURY A POTRUBÍ

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1487 - Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  99309
ČSN EN 1487 - Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1487ČSN EN 1487 Tato norma stanovuje rozměry, materiály a funkční požadavky (včetně zkušebních postupů) na hydraulické pojistné skupiny o jmenovitých světlostech (jmenovitých průměrech) DN 1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13547 - Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi 
Katalogové číslo:  95499
ČSN EN 13547 - Průmyslové armatury - Kulové kohouty ze slitin mědi
ČSN EN 13547ČSN EN 13547 Tato evropská norma platí pro kulové kohouty ze slitin mědi pro obecné použití, které mají přírubové, závitové, pájecí a svorkové konce nebo konce těles s volnou/převlečnou
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1591-1 - Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet 
Katalogové číslo:  97212
ČSN EN 1591-1 - Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet
ČSN EN 1591-1ČSN EN 1591-1 Tato evropská norma stanovuje metodu výpočtu pro přírubové spoje s kruhovými přírubami, šrouby a těsněním. Jejím účelem je zajistit celistvost konstrukce a kontrolovat (r
Cena:  605,- Kč
ČSN EN 1349 - Regulační armatury pro průmyslové procesy 
Katalogové číslo:  86434
ČSN EN 1349 - Regulační armatury pro průmyslové procesy
ČSN EN 1349ČSN EN 1349 Tato evropská norma platí pro všechny průmyslové regulační armatury (dále označované jako regulační armatury). Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a prov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13789 - Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily 
Katalogové číslo:  87277
ČSN EN 13789 - Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily
ČSN EN 13789ČSN EN 13 789 Tato evropská norma stanovuje požadavky na litinové uzavírací ventily v přímém úhlovém a šikmém provedení s přírubovými nebo závitovými připojovacími konci. Norma je pou
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10497 - Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti 
Katalogové číslo:  87511
ČSN EN ISO 10497 - Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
ČSN EN ISO 10497ČSN EN ISO 10497 Tato evropská norma specifikuje požadavky na typové zkoušení zápalnosti a uvádí metody zkoušení zápalnosti. Norma stanovuje požadavky na zkušební podmínky, metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 19879 - Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice 
Katalogové číslo:  87810
ČSN EN ISO 19879 - Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice
ČSN EN ISO 19879ČSN EN ISO 19879 Tato mezinárodní norma specifikuje jednotné metody pro zkoušení a hodnocení spojů kovových potrubí, koncovky se závitovým dříkem pro výstupní otvory a přírubového s
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1112 - Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  82018
ČSN EN 1112 - Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky
ČSN EN 1112ČSN EN 1112 Tato evropská norma stanovuje rozměrové, těsnostní, mechanické, hydraulické a akustické požadavky na sprchové hlavice a ruční sprchy z jakéhokoliv materiálu užívané k osobní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 15069 - Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva 
Katalogové číslo:  82226
ČSN EN 15069 - Bezpečnostní armatury na plyn připojované na sestavy kovových hadic pro domácí spotřebiče na plynná paliva
ČSN EN 15069ČSN EN 15069 Armatury podle této normy jsou vhodné pro připojování k pevným přívodům plynových domácích spotřebičů uvnitř nebo vně budov při použití plynu druhé nebo třetí třídy plynů a
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15092 - Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  82757
ČSN EN 15092 - Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení
ČSN EN 15092ČSN EN 15092 Tato evropská norma stanoví rozměrové, materiálové a výkonnostní požadavky (včetně způsobů zkoušení) pro termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody, určené pro vnit
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 60534-2-4 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah 
Katalogové číslo:  84953
ČSN EN 60534-2-4 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah
ČSN EN 60534-2-4ČSN EN 60534-2-4 Tato část souboru norem se vztahuje na všechny typy průmyslových ventilů. Definuje jak stanovit typické základní vlastnosti toku řídicích ventilů a základní regulač
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1254-6 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci 
Katalogové číslo:  92976
ČSN EN 1254-6 - Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci
ČSN EN 1254-6ČSN EN 1254-6 Tato část EN 1254 stanoví požadavky na násuvné konce s galvanickou nebo jinou povrchovou úpravou, nebo bez povrchové úpravy, s jmenovitými světlostmi od 6 mm do 54 mm,
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily 
Katalogové číslo:  90714
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 Tato část souboru norem obsahuje metodu pro měření hladiny akustického tlaku vznikajícího při průchodu regulačními ventily a metodu pro určení vlastnost
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky 
Katalogové číslo:  91623
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 12266-1ČSN EN 12266-1 Tato norma specifikuje požadavky na zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria na výrobní zkoušení průmyslových armatur vyrobených z kovových materiálů. Specifi
Cena:  232,- Kč
ČSN 13 2111 - Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame 
Katalogové číslo:  25064
ČSN 13 2111 - Liatinové odpadové rúry a tvarovky. Rúry priame
ČSN 13 2111
Cena:  34,- Kč
ČSN 13 2305 - Potrubí. Trubková hrdla přivařovací PN 40 až PN 250 
Katalogové číslo:  25082
ČSN 13 2305 - Potrubí. Trubková hrdla přivařovací PN 40 až PN 250
ČSN 13 2305
Cena:  95,- Kč
ČSN 13 3060-2 - Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur 
Katalogové číslo:  00894
ČSN 13 3060-2 - Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
ČSN 13 3060-2ČSN 13 3060-2 Norma stanoví základní způsoby prověřování armatur. Stanovuje zkušební tekutiny, zkušební přetlaky, teploty a doby. Stanovuje podmínky výrobních a přejímacích zkoušek
Cena:  171,- Kč
ČSN 13 7130 - Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery 
Katalogové číslo:  25156
ČSN 13 7130 - Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery
ČSN 13 7130
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7410 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč 
Katalogové číslo:  06451
ČSN 13 7410 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové so štvorhranom pre kľúč
ČSN 13 7410ČSN 13 7410 Typická předmětová technická norma s nákresem a tabulkou parametrů, především údajů o světlosti. Platí pro topné plyny a ve smyslu "změny a)" pro pracovní přetlak 20 kPa.
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7412 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou 
Katalogové číslo:  06453
ČSN 13 7412 - Drobná armatúra plynovodná. Plynové kohúty nátrubkové s rukoväťou
ČSN 13 7412ČSN 13 7412 Typická předmětová technická norma s nákresem a tabulkou parametrů, především údajů o světlosti. Platí pro topné plyny a ve smyslu "změny a)" pro nejvyšší dovolený přetlak
Cena:  73,- Kč
ČSN 13 7607 - Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy 
Katalogové číslo:  25185
ČSN 13 7607 - Strojárske skutkovanie. Tolerancie tvaru a polohy
ČSN 13 7607
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat