Sponzorovaný odkaz

1358 Armatury budov

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 1487 - Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  99309
ČSN EN 1487 - Armatury budov - Hydraulické pojistné skupiny - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1487ČSN EN 1487 Tato norma stanovuje rozměry, materiály a funkční požadavky (včetně zkušebních postupů) na hydraulické pojistné skupiny o jmenovitých světlostech (jmenovitých průměrech) DN 1
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15092 - Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  82757
ČSN EN 15092 - Armatury pro vnitřní vodovody - Termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody - Požadavky a zkoušení
ČSN EN 15092ČSN EN 15092 Tato evropská norma stanoví rozměrové, materiálové a výkonnostní požadavky (včetně způsobů zkoušení) pro termostatické směšovací armatury pro ohřívače vody, určené pro vnit
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1489 - Armatury budov - Pojistné ventily - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  60132
ČSN EN 1489 - Armatury budov - Pojistné ventily - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1489
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1567 - Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky 
Katalogové číslo:  61066
ČSN EN 1567 - Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky
ČSN EN 1567ČSN EN 1567 Tato norma stanoví požadavky na rozměry, materiál a provedení (včetně zkušebních postupů) pro redukční ventily a kombinované redukční ventily o jmenovitých světlostech od
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1491 - Armatury budov - Expansní ventily - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  60130
ČSN EN 1491 - Armatury budov - Expansní ventily - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1491
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1213 - Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  61065
ČSN EN 1213 - Armatury budov - Uzavírací ventily ze slitin mědi pro rozvody pitné vody v budovách - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1213ČSN EN 1213 Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CEN/TC 164. Jejím účelem je stanovit požadavky na materiály a konstrukci uzavíracích ventilů ze slitin mědi, požadavk
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1490 - Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  99308
ČSN EN 1490 - Armatury budov - Kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1490ČSN EN 1490 Tato norma stanovuje rozměry, materiály a požadavky na výkon (včetně zkušebních postupů) pro kombinované teplotní a tlakové pojistné armatury o jmenovitých světlostech (jmeno
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 817 - Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  82756
ČSN EN 817 - Zdravotnětechnické armatury - Mechanické směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické požadavky
ČSN EN 817ČSN EN 817 Tato evropská norma stanovuje požadavky na životnost, rozměrové, těsnostní, tlakové, hydraulické, mechanické a akustické parametry, které musí mechanické směšovací baterie splň
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13828 - Armatury budov - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách - Požadavky a zkoušení 
Katalogové číslo:  71239
ČSN EN 13828 - Armatury budov - Ručně ovládané kulové kohouty ze slitin mědi a z korozivzdorné oceli k rozvodu pitné vody v budovách - Požadavky a zkoušení
ČSN EN 13828ČSN EN 13828 Tato evropská norma platí především pro kulové kohouty ze slitin mědi, o jmenovitých světlostech DN 8 až DN 100, k zásobování pitnou vodou v budovách s vnitřním vodovode
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1488 - Armatury budov - Expansní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky 
Katalogové číslo:  60134
ČSN EN 1488 - Armatury budov - Expansní skupiny armatur - Zkoušky a požadavky
ČSN EN 1488
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat