Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1567 - Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky
Vydáno: 01.05.2001
ČSN EN 1567 - Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 1567

Armatury budov - Redukční ventily a kombinované redukční ventily pro vodu - Požadavky a zkoušky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 1567
Třídící znak:135826
Počet stran:20
Vydáno:01.05.2001
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:61066
Popis

ČSN EN 1567

Tato norma stanoví požadavky na rozměry, materiál a provedení (včetně zkušebních postupů) pro redukční ventily a kombinované redukční ventily o jmenovitých světlostech od DN 8 do DN 100, u kterých vstupní přetlak nepřekročí 1,6 MPa (16 bar) a teplota nepřekročí 30 °C u provedení pro studenou vodu a 80 °C u provedení pro horkou vodu. Pokud není výrobcem stanoveno jinak, mohou být ventily montovány v jakékoliv poloze. Použití zařízení specifikovaného v této normě nezbavuje nutnosti použít hydraulická bezpečnostní zařízení k zabránění překročení přetlaku. Vzhledem k možnému nepříznivému vlivu na jakost pitné vody, způsobenému výrobky podle této normy: 1) Tato norma neposkytuje žádné informace, pokud jde o to, které výrobky mohou být bez omezení používány v členských státech EU nebo EFTA. Je třeba podotknout že do doby, než budou přijata ověřovací evropská kritéria, zůstávají v platnosti stávající národní předpisy, týkající se používání a charakteristik těchto výrobků.