Sponzorovaný odkaz

1330 Armatury průmyslové, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 13 3060-2 - Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur 
Katalogové číslo:  00894
ČSN 13 3060-2 - Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Prověřování armatur
ČSN 13 3060-2ČSN 13 3060-2 Norma stanoví základní způsoby prověřování armatur. Stanovuje zkušební tekutiny, zkušební přetlaky, teploty a doby. Stanovuje podmínky výrobních a přejímacích zkoušek
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky 
Katalogové číslo:  91623
ČSN EN 12266-1 - Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky
ČSN EN 12266-1ČSN EN 12266-1 Tato norma specifikuje požadavky na zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria na výrobní zkoušení průmyslových armatur vyrobených z kovových materiálů. Specifi
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 10497 - Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti 
Katalogové číslo:  87511
ČSN EN ISO 10497 - Zkoušení armatur - Požadavky na typové zkoušení zápalnosti
ČSN EN ISO 10497ČSN EN ISO 10497 Tato evropská norma specifikuje požadavky na typové zkoušení zápalnosti a uvádí metody zkoušení zápalnosti. Norma stanovuje požadavky na zkušební podmínky, metody
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12627 - Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem 
Katalogové číslo:  504479
ČSN EN 12627 - Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem
ČSN EN 12627ČSN EN 12627 This European Standard specifies the dimensions of butt welding ends of steel valves DN 8 to DN 1 400 designed to be butt welded to standardized pipes.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5210 - Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám 
Katalogové číslo:  503088
ČSN EN ISO 5210 - Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám
ČSN EN ISO 5210ČSN EN ISO 5210 This document specifies the requirements for the attachment of multi-turn actuators to valves. Throughout this document, "actuator" may be understood as "actuato
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 12516-1+A1 - Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur 
Katalogové číslo:  506346
ČSN EN 12516-1+A1 - Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 1: Tabulková metoda pro ocelové pláště armatur
ČSN EN 12516-1+A1ČSN EN 12516-1+A1 This European Standard specifies the tabulation method for determining the wall thickness of valve bodies, bonnets and covers with essentially circular cross-sect
Cena:  1 540,- Kč
ČSN EN 1503-1 - Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách 
Katalogové číslo:  62984
ČSN EN 1503-1 - Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách
ČSN EN 1503-1ČSN EN 1503-1 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Tato evropská norma byla vypracována na základě ma
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13397 - Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů 
Katalogové číslo:  65272
ČSN EN 13397 - Průmyslové armatury - Membránové armatury z kovových materiálů
ČSN EN 13397ČSN EN 13397 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tato evropská norma byla vypracována na základě
Cena:  232,- Kč
ČSN 13 3060-3 - Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy 
Katalogové číslo:  00895
ČSN 13 3060-3 - Armatury. Armatury průmyslové. Technické předpisy. Balení, doprava, skladování, montáž a opravy
ČSN 13 3060-3ČSN 13 3060-3 Norma platí pro balení, dopravu a skladování průmyslových armatur a dále uvádí pokyny pro montáž, údržbu a opravy. Z hlediska bezpečnosti práce stojí za pozornost před
Cena:  95,- Kč
ČSN 13 3005-1 - Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  16322
ČSN 13 3005-1 - Průmyslové armatury. Značení. Část 1: Všeobecné technické požadavky
ČSN 13 3005-1ČSN 13 3005-1 Čl.3..2, 3.3, 3.4, 6.1 a 6.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsa
Cena:  232,- Kč
ČSN 13 3060-4 - Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur 
Katalogové číslo:  28808
ČSN 13 3060-4 - Průmyslové armatury. Technické předpisy. Část 4: Dokumentace armatur
ČSN 13 3060-4ČSN 13 3060-4 Norma stanoví požadavky na dokumentaci předávanou s dodávkou armatur. Stanoví druh i rozsah dodávaných dokumentů a jednotný postup jejich vyhotovení s příslušnými vzo
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13709 - Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily 
Katalogové číslo:  87279
ČSN EN 13709 - Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily
ČSN EN 13709ČSN EN 13 709 Tato evropská norma stanovuje požadavky na uzavírací ventily v přímém ,úhlovém a šikmém provedení s přírubovými nebo závitovými připojovacími konci. Norma je použitel
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 736-1 - Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur 
Katalogové číslo:  505778
ČSN EN 736-1 - Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur
ČSN EN 736-1ČSN EN 736-1 Tato evropská norma stanovuje roztřídění armatur, aby bylo poskytnuto jednotné a systematické názvosloví pro všechny typy armatur.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 558 - Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class 
Katalogové číslo:  502515
ČSN EN 558 - Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class
ČSN EN 558ČSN EN 558 This European Standard specifies the "face-to-face" (FTF) and "centre-to-face" (CTF) dimensions for PN and Class designated metal valves used in flanged pipe systems. This
Cena:  358,- Kč
ČSN EN ISO 28921-2 - Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu 
Katalogové číslo:  502513
ČSN EN ISO 28921-2 - Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 2: Zkoušení typu
ČSN EN ISO 28921-2ČSN EN ISO 28921-2 This part of ISO 28921 specifies requirements for the type testing of isolating valves for low-temperature applications to verify the performance of valves at
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 15714-1 - Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  86111
ČSN EN 15714-1 - Průmyslové armatury - Pohony - Část 1: Termíny a definice
ČSN EN 15714-1ČSN EN 15714-1 Tato evropská norma stanovuje specifické termíny a definice používané pro elektrické, pneumatické a hydraulické pohony armatur, které nejsou obsaženy v EN 736 2 a EN 73
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 736-3 - Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů 
Katalogové číslo:  81893
ČSN EN 736-3 - Armatury - Terminologie - Část 3: Definice termínů
ČSN EN 736-3ČSN EN 736-3 Tato evropská norma stanovuje termíny a jejich definice (nebo zdroj, pokud jsou definice již v jiných evropských normách) používané pro různé typy armatur nebo různé oblast
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1503-2 - Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách 
Katalogové číslo:  62983
ČSN EN 1503-2 - Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách
ČSN EN 1503-2ČSN EN 1503-2 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Tato evropská norma byla vypracována na základě ma
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 15848-2 - Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur 
Katalogové číslo:  98401
ČSN EN ISO 15848-2 - Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 2: Výrobní přejímací zkouška armatur
ČSN EN ISO 15848-2ČSN EN ISO 15848-2 This part of ISO 15848 specifies test procedures for the evaluation of external leakage of valve stems or shafts and body joints of isolating valves and control
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12760 - Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur 
Katalogové číslo:  501068
ČSN EN 12760 - Armatury - Přivařovací hrdla ocelových armatur
ČSN EN 12760ČSN EN EN 12760 This European Standard specifies the dimensions of socket welding ends of steel valves designed to be socket welded to standardised pipes in the size range DN 6 to DN 65
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 28921-1 - Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky 
Katalogové číslo:  502514
ČSN EN ISO 28921-1 - Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky
ČSN EN ISO 28921-1ČSN EN ISO 28921-1 This part of ISO 28921 specifies requirements for design, dimensions, material, fabrication and production testing of isolation valves for low-temperature appli
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat