Sponzorovaný odkaz

1345 Ventily regulační

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily 
Katalogové číslo:  90714
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-2: Hluk - Obecné podmínky - Laboratorní měření hluku vybuzeného prouděním kapalin řídicími ventily
ČSN EN 60534-8-2 ed. 2ČSN EN 60534-8-2 ed. 2 Tato část souboru norem obsahuje metodu pro měření hladiny akustického tlaku vznikajícího při průchodu regulačními ventily a metodu pro určení vlastnost
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60534-2-4 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah 
Katalogové číslo:  84953
ČSN EN 60534-2-4 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-4: Poměrné průtočné charakteristiky a regulační rozsah
ČSN EN 60534-2-4ČSN EN 60534-2-4 Tato část souboru norem se vztahuje na všechny typy průmyslových ventilů. Definuje jak stanovit typické základní vlastnosti toku řídicích ventilů a základní regulač
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1349 - Regulační armatury pro průmyslové procesy 
Katalogové číslo:  86434
ČSN EN 1349 - Regulační armatury pro průmyslové procesy
ČSN EN 1349ČSN EN 1349 Tato evropská norma platí pro všechny průmyslové regulační armatury (dále označované jako regulační armatury). Tato evropská norma stanovuje požadavky na konstrukci a prov
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou 
Katalogové číslo:  99572
ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 8-4: Hluk - Obecné podmínky - Předběžný výpočet hluku vybuzeného průtokem kapalin regulační armaturou
ČSN EN 60534-8-4 ed. 2ČSN EN 60534-8-4 ed. 2 This part of IEC 60534 establishes a method to predict the noise generated in a control valve by liquid flow and the resulting noise level measured down
Cena:  446,- Kč
ČSN 13 4509-2 - Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin 
Katalogové číslo:  25122
ČSN 13 4509-2 - Průmyslové armatury. Metodika měření regulačních ventilů. Výpočtové vztahy pro průtok nestlačitelných tekutin
ČSN 13 4509-2ČSN 13 4509-2 Vztahy uvedené v této normě jsou odvozeny z Beznoulliho rovnice pro newtonské nestlačitelné tekutiny. ČSN 13 4509-2 byla schválena 4.7.1985 a nabyla účinnosti od 1.7.1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60534-6-1 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k armaturám - Oddíl 1: Montáž polohovacích regulátorů na pohony zdvihu 
Katalogové číslo:  55002
ČSN EN 60534-6-1 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 6: Montážní dílce pro připojování polohovacích regulátorů k armaturám - Oddíl 1: Montáž polohovacích regulátorů na pohony zdvihu
ČSN EN 60534-6-1ČSN EN 60534-6-1 Záměrem tohoto oddílu IEC 60534-6 je umožnit použití různých polohovacích zařízení, odpovídajících lineárnímu chodu, k montáži na pohony regulačních armatur, a to
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60534-1 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  74847
ČSN EN 60534-1 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky
ČSN EN 60534-1ČSN EN 60534-1 Text dokumentu 65B/543/FDIS je třetím vydáním normy IEC 60534-1, který byl připraven SC 65B Zařízení - technickou komisí IEC TC 65 "Měření a regulace průmyslových pro
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 60534-5 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení 
Katalogové číslo:  70461
ČSN EN 60534-5 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení
ČSN EN 60534-5
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy 
Katalogové číslo:  500723
ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-3: Průtok - Zkušební postupy
ČSN EN 60534-2-3 ed. 2ČSN EN 60534-2-3 ed. 2 (13 4510) Tato část souboru norem je použitelná pro regulační armatury pro průmyslové procesy a zajišťuje zkušební postupy pro průtok pro určení proměnn
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách 
Katalogové číslo:  89732
ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách
ČSN EN 60534-2-1 ed. 2ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 Tato část souboru norem specifikuje technologii jazyka popisu elektronického zařízení (EDDL), který umožňuje integraci podrobností reálných výrobků použ
Cena:  605,- Kč
ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury 
Katalogové číslo:  507818
ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 - Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-1: Rozměry - Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury
ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2 This part of IEC 60534 specifies face-to-face (FTF) and centre-to-face (CTF) dimensions for given nominal sizes and pressure ratings of flanged,
Cena:  347,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat