Sponzorovaný odkaz

1343 Pojistné ventily

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 4126-5 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS) 
Katalogové číslo:  96346
ČSN EN ISO 4126-5 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)
ČSN EN ISO 4126-5ČSN EN ISO 4126-4 Tato norma stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily s řídicí jednotkou, bez ohledu na médium, pro které jsou navrženy. Ve všech případech se funkce aktivuje
Cena:  347,- Kč
ČSN 13 4309-4 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky 
Katalogové číslo:  16135
ČSN 13 4309-4 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 4: Typové zkoušky
ČSN 13 4309-4ČSN 13 4309-4 Tato norma obsahuje metodiku a rozsah typových zkoušek pojistných ventilů přímočinných pro páry, plyny a kapaliny pro otevírací tlaky po >= 0,07 MPa a pro průtočné prům
Cena:  95,- Kč
ČSN 13 4309-2 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky 
Katalogové číslo:  16085
ČSN 13 4309-2 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 2: Technické požadavky
ČSN 13 4309-2ČSN 13 4309-2 Tato norma uvádí základní technické požadavky kladené na pojistné přímočinné ventily a hlavní požadavky na pojistné ventily s přídavným zatížením a pojistné ventily imp
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4126-1 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily 
Katalogové číslo:  96349
ČSN EN ISO 4126-1 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily
ČSN EN ISO 4126-1ČSN EN ISO 4126-1 Tato norma stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily bez ohledu na médium, pro které jsou navrženy. Norma platí pro pojistné ventily s průtočným průměrem nej
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4126-4 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou 
Katalogové číslo:  96347
ČSN EN ISO 4126-4 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou
ČSN EN ISO 4126-4ČSN EN ISO 4126-4 Tato norma stanovuje obecné požadavky na pojistné ventily s řídicí jednotkou, bez ohledu na médium, pro které jsou navrženy. Ve všech případech se funkce aktivuje
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4126-3 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou 
Katalogové číslo:  77099
ČSN EN ISO 4126-3 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou
ČSN EN ISO 4126-3ČSN EN ISO 4126-3 Tento dokument (EN ISO 4126-3:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR ve spolupráci s ISO/TC 1
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4126-6 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou 
Katalogové číslo:  95963
ČSN EN ISO 4126-6 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou
ČSN EN ISO 4126-6ČSN EN ISO 4126-6 This International standard gives guidance on the application, selection and installation of bursting disc safety devices used to protect pressure equipment from
Cena:  545,- Kč
ČSN 13 4309-3 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků 
Katalogové číslo:  15917
ČSN 13 4309-3 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 3: Výpočet výtoků
ČSN 13 4309-3ČSN 13 4309-3 Tato norma uvádí metodiku výpočtu zaručených výtoků Qz pojistných ventilů přímočinných, pojistných ventilů s přídavným zatížením a pojistných ventilů impulsních a to pr
Cena:  232,- Kč
ČSN 13 4309-1 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice 
Katalogové číslo:  32634
ČSN 13 4309-1 - Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice
ČSN 13 4309-1ČSN 13 4309-1 ČSN 13 4309 se vztahuje na pojistné ventily a skládá se ze samostatných následujících částí se společným názvem Průmyslové armatury. Pojistné ventily: Část 1: Termíny
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 4126-2 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou 
Katalogové číslo:  509428
ČSN EN ISO 4126-2 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou
ČSN EN ISO 4126-2ČSN ISO EN 4126-2 Tato část této evropské normy stanoví požadavky na bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou. Obsahuje požadavky na konstrukci, výrobu, kontrolu, zkoušení, cert
Cena:  347,- Kč
ČSN EN ISO 4126-7 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje 
Katalogové číslo:  96707
ČSN EN ISO 4126-7 - Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje
ČSN EN ISO 4126-7ČSN EN ISO 4126-7 Tato část ISO 4126 stanovuje požadavky na pojistné ventily. Aby se předešlo zbytečnému opakování, tato norma obsahuje údaje, které jsou společné pro ISO 4126-1 až
Cena:  358,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat