Sponzorovaný odkaz

1300 Potrubí, všeobecně

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
Katalogové číslo:  32603
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
ČSN 13 0072ČSN 13 0072 Norma platí pro označování potrubí podle provozní tekutiny ve všech odvětvích národního hospodářství a je závazná pro projekci a novou výstavbu, zahajovanou po dni nabytí
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13480-5 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  504893
ČSN EN 13480-5 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN EN 13480-5ČSN EN 13480-5 Tato část této evropské normy určuje požadavky na provádění kontroly a zkoušení jednotlivých montážních celků nebo potrubních systémů včetně podpěr průmyslového potr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13480-5 OPRAVA 1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  506734
ČSN EN 13480-5 OPRAVA 1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN EN 13480-5 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507357
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A1
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13480-5 ZMĚNA A1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení 
Katalogové číslo:  508481
ČSN EN 13480-5 ZMĚNA A1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení
ČSN EN 13480-5 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A7 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  511174
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A7 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A7
Cena:  95,- Kč
ČSN EN ISO 6708 - Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN 
Katalogové číslo:  20376
ČSN EN ISO 6708 - Potrubní části. Definice a výběr jmenovitých světlostí. DN
ČSN EN ISO 6708ČSN EN ISO 6708 Tato norma stanoví definici jmenovité světlosti - DN pro potrubní části uváděné v normách používajících systém označování DN. POZNÁMKA 1 - Mohou být použity i j
Cena:  95,- Kč
ČSN 13 0010 - Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 
Katalogové číslo:  25021
ČSN 13 0010 - Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky
ČSN 13 0010ČSN 13 0010 Norma platí pro stanovení nejvyšších pracovních přetlaků, přiřazených k vybraným jmenovitým tlakům PN z ČSN 13 0009 v závislosti na pracovní teplotě a jakosti materiálu pr
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13480-1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  504894
ČSN EN 13480-1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
ČSN EN 13480-1ČSN EN 13480-1 Tato evropská norma určuje požadavky pro průmyslové potrubní systémy a podpěry, včetně bezpečnostních systémů z kovových materiálů s ohledem na zajištění bezpečného
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A3 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507359
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A3 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A3
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13480-4 - Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž 
Katalogové číslo:  505669
ČSN EN 13480-4 - Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž
ČSN EN 13480-4ČSN EN 13480-4 Tato část této evropské normy určuje požadavky na výrobu a montáž potrubních systémů, včetně podpěr, navrhovaných v souladu s EN 13480-3:2017.
Cena:  446,- Kč
ČSN 13 0020 - Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody 
Katalogové číslo:  73091
ČSN 13 0020 - Kovová průmyslová potrubí - Část 7: Návod na používání postupů posuzování shody
ČSN 13 0020ČSN 13 0020 Tento dokument ČSN 13 0020(idt CEN/TR 13480-7:2002) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 267 "Průmyslová potrubí", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tato evropská norma
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13480-3 - Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  505671
ČSN EN 13480-3 - Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13480-3ČSN EN 13480-3 Tato část této evropské normy stanoví požadavky na konstrukci a výpočet průmyslových kovových potrubních systémů, včetně podpěr obsažených v EN 13480.
Cena:  2 640,- Kč
ČSN EN 13480-2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  504890
ČSN EN 13480-2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480-2ČSN EN 13480-2 Tato část evropské normy stanovuje požadavky na materiály (včetně kovem plátovaných materiálů), pro průmyslová potrubí a podpěr zahrnutých v EN 13480-1, které jsou v
Cena:  655,- Kč
ČSN EN 13480-6 - Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi 
Katalogové číslo:  504892
ČSN EN 13480-6 - Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
ČSN EN 13480-6ČSN EN 13480-6 Tato evropská norma stanovuje požadavky na průmyslová potrubí buď zcela uložená v zemi, nebo umístěná v zemi částečně a částečně zapouzdřená nebo podobně chráněná. T
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13480-1 ZMĚNA A1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně 
Katalogové číslo:  508728
ČSN EN 13480-1 ZMĚNA A1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Obecně
ČSN EN 13480-1 ZMĚNA A1
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 1333 - Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN 
Katalogové číslo:  76727
ČSN EN 1333 - Příruby a přírubové spoje - Potrubní součásti - Definice a volba PN
ČSN EN 1333ČSN EN 1333 Tento dokument (EN 1333:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 74 "Příruby a přírubové spoje", jejíž sekretariát zajišťuje DIN. Tento dokument nahrazuje EN 1333:1996.
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály 
Katalogové číslo:  507358
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2 - Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály
ČSN EN 13480-2 ZMĚNA A2
Cena:  95,- Kč
ČSN EN 13480-8 - Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin 
Katalogové číslo:  504891
ČSN EN 13480-8 - Kovová průmyslová potrubí - Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
ČSN EN 13480-8ČSN EN 13480-8 Tato část EN 13480 stanovuje požadavky na systémy průmyslových potrubí vyrobených z hliníku a hliníkových slitin v návaznosti na všeobecné požadavky na průmyslová po
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 13480-3 OPRAVA 1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet 
Katalogové číslo:  506921
ČSN EN 13480-3 OPRAVA 1 - Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet
ČSN EN 13480-3 OPRAVA 1
Cena:  0,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat