Sponzorovaný odkaz

1363 Armatury kanalizační

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN 124-3 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku 
Katalogové číslo:  501305
ČSN EN 124-3 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 3: Poklopy a vtokové mříže z oceli nebo slitiny hliníku
ČSN EN 124-3ČSN EN 124-3 Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže vyrobené z nelegované oceli, z oceli odolné korozi a ze slitin hliníku, popřípadě v kombinaci s betonem, se světlým rozměr
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1253-3 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody 
Katalogové číslo:  502570
ČSN EN 1253-3 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody
ČSN EN 1253-3ČSN EN 1253-3 Toto je třetí část EN 1253, řady norem týkajících se různých typů podlahových vpustí, střešních vtoků, víček a vtokových mřížek pro vnitřní kanalizaci. Tato norma s
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 14396 - Žebříky pevně zabudované v šachtách 
Katalogové číslo:  71895
ČSN EN 14396 - Žebříky pevně zabudované v šachtách
ČSN EN 14396ČSN EN 14396 Norma je určena pro žebříky pevně zabudované v šachtách. Stanovuje požadavky na jejich mechanickou odolnost a vybavení k ochraně před pádem.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 13101 - Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody 
Katalogové číslo:  67732
ČSN EN 13101 - Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody
ČSN EN 13101ČSN EN 13101 Norma stanovuje všeobecné požadavky a zkušební metody pro vyráběná litinová a hliníková stupadla, používaná ke vstupu do šachet a jiných podzemních vstupních objektů.
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1433 - Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody 
Katalogové číslo:  68642
ČSN EN 1433 - Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody
ČSN EN 1433ČSN EN 1433 Tato norma stanovuje požadavky na lineární odvodňovací žlábky za účelem soustředění a odvádění povrchových vod z dopravních a pěších ploch.
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1253-4 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky 
Katalogové číslo:  501105
ČSN EN 1253-4 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky
ČSN EN 1253-4ČSN EN 1253-4 Tato norma klasifikuje víčka a vtokové mřížky podle jejich zatížitelnosti a stanovuje požadavky na jejich navrhování, konstrukci, značení, zkoušení a hodnocení shody. Tat
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13564-1 - Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky 
Katalogové číslo:  66624
ČSN EN 13564-1 - Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 1: Požadavky
ČSN EN 13564-1ČSN EN 13564-1 Norma stanovuje typy a požadavky pro materiály, provedení, navrhování, konstrukci a označování průmyslově vyráběných zpětných armatur, osazovaných na gravitační vnitř
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 12380 - Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody 
Katalogové číslo:  67953
ČSN EN 12380 - Přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanalizaci - Požadavky, zkušební metody a hodnocení shody
ČSN EN 12380ČSN EN 12380 Norma stanovuje funkční požadavky, zkušební metody a prokazování shody pro přivzdušňovací ventily ve vnitřní kanalizaci podle ČSN EN 12056-2 a ČSN EN 12056-5.
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 13564-2 - Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody 
Katalogové číslo:  68595
ČSN EN 13564-2 - Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 2: Zkušební metody
ČSN EN 13564-2ČSN EN 13564-2 Tato norma stanovuje zkušební metody pro zpětné armatury používané pro vnitřní kanalizaci.
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13564-3 - Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti 
Katalogové číslo:  71893
ČSN EN 13564-3 - Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Zabezpečování jakosti
ČSN EN 13564-3ČSN EN 13564-3 Norma stanovuje požadavky pro zabezpečování jakosti zpětných armatur, používaných pro vnitřní kanalizaci, k zajištění shody těchto výrobků s ČSN EN 13564-1 Zpětné arm
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 1253-1 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm 
Katalogové číslo:  500470
ČSN EN 1253-1 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm
ČSN EN 1253-1ČSN EN 1253-1 Tato norma klasifikuje podlahové vpusti používané v budovách, poskytuje pokyny pro jejich osazení a stanovuje požadavky na konstrukci, navrhování, funkci a označování prů
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 124-4 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu 
Katalogové číslo:  500661
ČSN EN 124-4 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 4: Poklopy a vtokové mříže ze železobetonu
ČSN EN 124-4ČSN EN 124-4 Tato norma se používá pro prefabrikované poklopy a vtokové mříže ze železobetonu se světlým rozměrem do 1 000 mm včetně, určené pro zakrytí vpustí, vstupních a revizních ša
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 124-5 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů 
Katalogové číslo:  501323
ČSN EN 124-5 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 5: Poklopy a vtokové mříže z kompozitů
ČSN EN 124-5ČSN EN 124-5 Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže vyrobené z kompozitů C1, C2 a C3, se světlým rozměrem do 1 000 mm včetně, určené pro zakrytí vpustí, vstupních a revizních
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 124-2 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny 
Katalogové číslo:  500660
ČSN EN 124-2 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 2: Poklopy a vtokové mříže z litiny
ČSN EN 124-2ČSN EN 124-2 Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže z litiny s lupínkovým grafitem a/nebo s kuličkovým grafitem, popřípadě v kombinaci s betonem, se světlým rozměrem do 1 000
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1253-2 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky 
Katalogové číslo:  500474
ČSN EN 1253-2 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky
ČSN EN 1253-2ČSN EN 1253-2 Tato norma klasifikuje střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky používané v budovách, poskytuje pokyny pro jejich osazení a stanovuje požadavky na konstruk
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 124-6 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) 
Katalogové číslo:  501723
ČSN EN 124-6 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 6: Poklopy a vtokové mříže z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U)
ČSN EN 124-6ČSN EN 124-6 Tato norma se používá pro poklopy a vtokové mříže vyrobené z polypropylenu (PP), polyethylenu (PE) nebo neměkčeného poly(vinylchloridu) (PVC-U) procesem lisování nebo vytla
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 124-1 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody 
Katalogové číslo:  501722
ČSN EN 124-1 - Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy - Část 1: Definice, klasifikace, konstrukční zásady, funkční požadavky a zkušební metody
ČSN EN 124-1ČSN EN 124-1 Tato evropská norma platí pro poklopy a vtokové mříže určené pro zakrytí otvorů s vnitřním rozměrem do 1 000 mm včetně, kryty vtokových mříží, vstupních a inspekčních šac
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1253-5 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám 
Katalogové číslo:  504899
ČSN EN 1253-5 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám
ČSN EN 1253-5ČSN EN 1253-5 Tato norma stanovuje požadavky pro navrhování, konstrukci, funkci, používání a značení, jakož i zkušební metody pro průmyslově vyráběné podlahové vpusti a střešní vtoky (
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat