Sponzorovaný odkaz

1371 Drobné armatury vodovodní

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 13 7130 - Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery 
Katalogové číslo:  25156
ČSN 13 7130 - Drobná armatúra zdravotnotechnická. Výtokové ventily. Rozmery
ČSN 13 7130
Cena:  73,- Kč
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury 
Katalogové číslo:  62796
ČSN EN 1074-2 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 2: Uzavírací armatury
ČSN EN 1074-2ČSN EN 1074-2 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatuty", jejíž sekretariát je v AFNOR. Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje v
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1074-4 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily 
Katalogové číslo:  62564
ČSN EN 1074-4 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily
ČSN EN 1074-4ČSN EN 1074-4 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Norma EN 1074 sestává ze šesti částí: Část 1: V
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1112 - Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  82018
ČSN EN 1112 - Zdravotnětechnické armatury - Sprchy pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky
ČSN EN 1112ČSN EN 1112 Tato evropská norma stanovuje rozměrové, těsnostní, mechanické, hydraulické a akustické požadavky na sprchové hlavice a ruční sprchy z jakéhokoliv materiálu užívané k osobní
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 816 - Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10 
Katalogové číslo:  505245
ČSN EN 816 - Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10
ČSN EN 816ČSN EN 816 Tato norma platí pro výtokové ventily a směšovací baterie se samočinným uzavíráním vhodné pro zařizovací předměty instalované v umývárnách. Účelem této normy je stanovit způsob
Cena:  358,- Kč
ČSN EN 1074-3 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury 
Katalogové číslo:  62795
ČSN EN 1074-3 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury
ČSN EN 1074-3ČSN EN 1074-3 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje v
Cena:  171,- Kč
ČSN EN 13618 - Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy 
Katalogové číslo:  503458
ČSN EN 13618 - Ohebné připojovací hadice pro vnitřní vodovody - Funkční požadavky a zkušební postupy
ČSN EN 13618ČSN EN 13618 (13 7194) Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro materiály, rozměry a funkční vlastnosti ohebných připojovacích hadic, opletených nebo neopletených
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1074-6 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty 
Katalogové číslo:  83762
ČSN EN 1074-6 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty
ČSN EN 1074-6ČSN EN 1074-6 Tato část evropské normy EN 1074-6 stanovuje požadavky na konstrukci, provedení a metodu posuzování shody hydrantů, bez ohledu na jejich typ, materiály a funkce. Jestliže
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1113 - Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Obecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  98733
ČSN EN 1113 - Zdravotnětechnické armatury - Sprchové hadice pro zdravotnětechnické armatury pro vnitřní vodovody typu 1 a typu 2 - Obecné technické požadavky
ČSN EN 1113ČSN EN 1113 Tato evropská norma stanovuje: - rozměrové, mechanické a hydraulické vlastnosti a těsnost, které mají splňovat sprchové hadice; - postupy k ověřování těchto vlastností
Cena:  347,- Kč
ČSN 13 7100 - Drobné armatúry. Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy 
Katalogové číslo:  00913
ČSN 13 7100 - Drobné armatúry. Drobné armatúry. Všeobecné technické predpisy
ČSN 13 7100ČSN 13 7100 Norma platí všeobecně pro všechny druhy drobných armatur do jmenovité světlosti Js 3" (Js 8O), používané pro potrubí domovních vodovodů. plynovodů ústředního nízkotlakého
Cena:  347,- Kč
ČSN EN 1287 - Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Obecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  509488
ČSN EN 1287 - Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Obecné technické požadavky
ČSN EN 1287ČSN EN 1287 Tato norma specifikuje obvyklé požadavky na konstrukci, funkčnost a materiál pro nízkotlaké termostatické směšovací baterie (armatury) a zahrnuje zkušební metody pro ověření
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1074-5 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury 
Katalogové číslo:  63855
ČSN EN 1074-5 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury
ČSN EN 1074-5ČSN EN 1074-5 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Norma EN 1074 sestává ze šesti částí: Část 1: Vš
Cena:  232,- Kč
ČSN EN 1111 - Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky 
Katalogové číslo:  505445
ČSN EN 1111 - Zdravotnětechnické armatury - Termostatické směšovací baterie (PN 10) - Obecné technické podmínky
ČSN EN 1111ČSN EN 1111 Tato norma specifikuje obvyklé požadavky na konstrukci, funkčnost a materiál pro termostatické směšovací baterie (armatury) (PN 10) a zahrnuje zkušební metody pro ověření toh
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 15091 - Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury 
Katalogové číslo:  95476
ČSN EN 15091 - Zdravotnětechnické armatury - Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury
ČSN EN 15091ČSN EN 15091 Tato norma stanovuje požadavky na značení, identifikaci, těsnost, elektrickou a provozní bezpečnost, mechanickou odolnost zdravotnětechnických armatur s elektronicky ovláda
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 200 - Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace 
Katalogové číslo:  82754
ČSN EN 200 - Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 - Všeobecná technická specifikace
ČSN EN 200ČSN EN 200 Tato evropská norma stanovuje: a) oblast použití stojánkových výtokových ventilů, nástěnných výtokových ventilů, ventilových směšovacích baterií do jednoho nebo více otvorů p
Cena:  446,- Kč
ČSN EN 1286 - Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné technické požadavky 
Katalogové číslo:  59128
ČSN EN 1286 - Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké mechanické směšovače - Všeobecné technické požadavky
ČSN EN 1286ČSN EN 1286 Norma stanoví požadavky na mechanické směšovací armatury s nízkým hydraulickým odporem vhodné pro používání v nízkotlakých rozvodech vody. Stanovuje: - rozměry, požadavky
Cena:  545,- Kč
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky 
Katalogové číslo:  62794
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky
ČSN EN 1074-1ČSN EN 1074-1 Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Norma sestává ze šesti částí: Část 1: Všeobecn
Cena:  232,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ
1300 Potrubí, všeobecně1301 Předpisy a směrnice pro konstrukci, výrobu, montáž, údržbu, přejímání, zkoušení, dodávání apod.1303 Součásti potrubí1304 Součásti potrubí1305 Uložení potrubí1307 Uložení potrubí1308 Uložení potrubí1310 Příruby, všeobecně, předpisy, směrnice pro konstrukci a montáž1311 Přírubová hrdla a příruby1312 Přírubová hrdla a příruby1313 Přírubová hrdla a příruby1315 Součásti přírubových spojů (šrouby, matice, podložky, těsnění apod.)1318 Různé části potrubí1320 Litinové, tlakové trouby a tvarovky včetně smaltovaných1321 Litinové odpadní trouby a tvarovky1322 Tvarovky T a Y lisované, kované a svařované1323 Hrdla, kolena, přechody1326 Ohyby trubkové hladké a záhybové1327 Kompenzátory1328 Odvodňovače1330 Armatury průmyslové, všeobecně1332 Termoplastové armatury1335 Ventily uzavírací1337 Šoupátka1338 Šoupátka1339 Motýlové uzavírací klapky1340 Ventily zpětné1341 Kohouty1342 Zpětné klapky a koše1343 Pojistné ventily1345 Ventily regulační1347 Regulátory tlaku, hladiny, ventily plovákové1348 Samočinné odvaděče kondenzátu1353 Ventily uzavírací1356 Armatury pro těžbu nafty1358 Armatury budov1359 Zdravotnětechnické armatury1361 Armatury pro technické plyny1363 Armatury kanalizační1365 Armatury vodárenské1366 Armatury protipožární1367 Armatury pro kolejová vozidla1370 Drobné armatury všeobecně a různé1371 Drobné armatury vodovodní1372 Drobné armatury vodovodní1373 Drobné armatury pro ústřední topení1374 Drobné armatury plynovodní1375 Drobné armatury přesné1376 Šroubení a součásti šroubení1377 Šroubení a součásti šroubení1378 Šroubení a součásti šroubení1379 Šroubení a součásti šroubení1381 Trubky a tvarovky z tvárné litiny1382 Fitinky z temperované litiny a ocelové1383 Fitinky z temperované litiny a ocelové1384 Tvarovky z mědi a slitin mědi1387 Potrubí a tvarovky z plastů1389 Skleněné trubky a tvarovky1390 Kovové hadice a dilatační spoje1393 Armatury z nerezivějících ocelí1397 Armatury pro syntetickou chemii
14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat