Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1074-3 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury
Vydáno: 01.11.2001
ČSN EN 1074-3 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury

ČSN EN 1074-3

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 3: Zpětné armatury

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
155 Kč
Označení normy:ČSN EN 1074-3
Třídící znak:137111
Počet stran:12
Vydáno:01.11.2001
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:62795
Popis

ČSN EN 1074-3

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatury, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy. Tato třetí část evropské normy - určuje minimální požadavky na vhodnost zpětných armatur používaných pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody (viz EN 805); - stanoví požadavky na konstrukci, provedení a způsob posuzování shody zpětných armatur, bez ohledu na jejich typ a materiál; - je přednostně použitelná pro každou jinou normu na výrobek nebo zkoušení; požadavky jiných norem platí pouze tehdy, když se na ně tato norma odkazuje; - pojednává o požadavcích platných pro zpětné armatury do DN 2 000 a PFA 6 bar do PFA 25 bar; - neplatí pro zpětné armatury proti znečištění, o kterých pojednávají jiné normy. Příloha A je normativní. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků zhotovených podle příslušných částí této normy na jakost vody pro lidskou spotřebu je nutno vzít v úvahu: 1) že kterákoliv část normy neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA; 2) stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria.