Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1074-5 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury
Sponsored link
Vydáno: 01.03.2002
ČSN EN 1074-5 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury

ČSN EN 1074-5

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 5: Regulační armatury

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
232 Kč
Označení normy:ČSN EN 1074-5
Třídící znak:137111
Počet stran:16
Vydáno:01.03.2002
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:63855
Popis

ČSN EN 1074-5

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Norma EN 1074 sestává ze šesti částí: Část 1: Všeobecné požadavky Část 2: Uzavírací armatury Část 3: Zpětné armatury Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily Část 5: Regulační armatury Část 6: Hydranty Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto ventilů (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu ventilu, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost vody pro lidskou spotřebu: 1) tato norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA; 2) je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria. Tato část evropské normy určuje minimální požadavky na vhodnost používání ventilů pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody (viz EN 805). Tato část evropské normy stanoví požadavky na konstrukci, provedení a způsob posuzování shody ventilů, bez ohledu na jejich typ a materiál. Platnost této části normy má přednost před ostatními normami pro výrobky nebo zkoušení: požadavky jiných norem platí pouze tehdy, když se tato norma na ně odkazuje.Tato část evropské normy se zabývá požadavky platnými pro zpětné armatury do DN 2 000 včetně a od PFA 6 bar až PFA 25 bar. Tato část EN 1074 se nezabývá specifickým provedením příslušenství regulačního systému, ať už je součástí armatury nebo ne, ani provedením ostatních komponent takových regulačních systémů, např. snímačů tlaku, průtokoměrů, ukazatelů hladiny, regulačních zařízení, pomocných pohonů atd. Regulační armatury vyrobené podle této normy nejsou určeny pro zabudování pod zem.