Cena s DPH / bez DPH
Hlavní stránka>ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky
Vydáno: 01.11.2001
ČSN EN 1074-1 - Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1074-1

Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 1: Všeobecné požadavky

Formát
Dostupnost
Cena a měna
Česky Tisk
Skladem
211 Kč
Označení normy:ČSN EN 1074-1
Třídící znak:137111
Počet stran:20
Vydáno:01.11.2001
Harmonizace:Norma je harmonizována
Katalogové číslo:62794
Popis

ČSN EN 1074-1

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Norma sestává ze šesti částí: Část 1: Všeobecné požadavky Část 2: Uzavírací armatury Část 3: Zpětné armatury Část 4: Odvzdušňovací a přivzdušňovací ventily Část 5: Regulační ventily Část 6: Hydranty Část 1 ve spojení s následujícími částmi určuje všeobecné požadavky a zkušební postupy, které musí být prováděny ve výrobě a během posuzování shody těchto armatur (typové zkoušky). Podrobné požadavky, které závisí na typu armatur, jsou definovány v částech 2 až 6 této normy. S ohledem na možné nepříznivé působení výrobků podle této normy na jakost pitné vody: 1) tato norma neobsahuje žádné údaje o tom, které výrobky mohou být používány bez omezení v jednotlivých členských státech EU nebo EFTA; 2) je třeba vzít v úvahu stávající platné národní předpisy týkající se používání a vlastností těchto produktů do doby, než budou přijata ověřitelná evropská kritéria. Tato evropská norma určuje minimální požadavky na vhodnost používání armatur pro potrubní systémy na dodávání vody pro lidskou spotřebu nadzemními nebo podzemními rozvody nebo systémy s nimi spojené (viz EN 805). Tato norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, provedení a metodu posuzování shody armatur, bez ohledu na jejich typ a materiál. Tato norma se zabývá požadavky, které jsou společné pro různé typy armatur; norma je použitelná pouze tehdy, když je na ni uveden odkaz v některé z dalších částí této normy.