Sponzorovaný odkaz

57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN 57 0108 ZMĚNA 3 - Metody zkoušení másla 
Katalogové číslo:  21300
ČSN 57 0108 ZMĚNA 3 - Metody zkoušení másla
ČSN 57 0108 ZMĚNA 3
Cena:  34,- Kč
ČSN 57 2109 - Slepičí vejce konzumní tříděná 
Katalogové číslo:  26007
ČSN 57 2109 - Slepičí vejce konzumní tříděná
ČSN 57 2109ČSN 57 2109 Tato norma stanovuje požadavky na jakost, hmotnostní třídění, balení, dodávání a prodej slepičích skořápkových vajec určených pro lidskou spotřebu. Nezahrnuje vejce pro pr
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 0533 - Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin 
Katalogové číslo:  21517
ČSN 57 0533 - Mléko - Stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin
ČSN 57 0533ČSN 57 0533 Tato norma stanoví metodu pro stanovení látkového obsahu volných mastných kyselin, obsažených ve stlučeném mléčném tuku. Obsahuje tyto metody: - Metoda stanovení látkovéh
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 0190 - Metody zkoušení včelího medu 
Katalogové číslo:  06379
ČSN 57 0190 - Metody zkoušení včelího medu
ČSN 57 0190
Cena:  347,- Kč
ČSN 57 0530 ZMĚNA 2 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků 
Katalogové číslo:  54830
ČSN 57 0530 ZMĚNA 2 - Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků
ČSN 57 0530 ZMĚNA 2
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 1443 - Maso a masné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku 
Katalogové číslo:  16605
ČSN ISO 1443 - Maso a masné výrobky. Stanovení celkového obsahu tuku
ČSN ISO 1443ČSN ISO 1443 Tato norma specifikuje referenční metodu pro stanovení celkového obsahu tuku1) v mase a masných výrobcích. 1) Stanovený tuk nelze použít pro určení charakteristiky tu
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1841-2 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  55746
ČSN ISO 1841-2 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda
ČSN ISO 1841-2ČSN ISO 1841-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1841-1:1996. Mezinárodní norma ISO 1841-1:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 1841 má dvě části: Část 1:
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 0645 - Kysané mléčné výrobky - Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  58311
ČSN 57 0645 - Kysané mléčné výrobky - Společná ustanovení
ČSN 57 0645ČSN 57 0645 Tato norma stanoví požadavky na jakost kysaných mléčných výrobků tepelně neošetřených po kysacím procesu včetně jogurtů, určených pro přímou spotřebu. Norma se netýká mléč
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 1121 - Tvaroh - Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  58459
ČSN 57 1121 - Tvaroh - Společná ustanovení
ČSN 57 1121ČSN 57 1121 Tato norma stanoví požadavky na jakost tvarohu určeného pro přímou spotřebu.
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 5019 - Rybí konzervy 
Katalogové číslo:  65164
ČSN 57 5019 - Rybí konzervy
ČSN 57 5019ČSN 57 5019 Tato norma stanoví technické požadavky pro Rybí konzervy.
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 0105-13 - Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce 
Katalogové číslo:  66361
ČSN 57 0105-13 - Metody zkoušení mléčných výrobků sušených a zahuštěných - Část 13: Stanovení obsahu vody v sušeném mléce
ČSN 57 0105-13ČSN 57 0105-13 Tato norma specifikuje metodu stanovení obsahu vody: v sušeném vysokotučném mléce, v sušeném plnotučném mléce, v sušeném částečně odtučněném mléce a v sušeném odtučně
Cena:  73,- Kč
ČSN 57 0111-3 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti 
Katalogové číslo:  65425
ČSN 57 0111-3 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 3: Stanovení vlhkosti
ČSN 57 0111-3ČSN 57 0111-3 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení vlhkosti v kaseinech kyselých, kaseinech sladkých a v kaseinátech.
Cena:  73,- Kč
ČSN 57 0111-7 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela 
Katalogové číslo:  65427
ČSN 57 0111-7 - Metody zkoušení kaseinu a kaseinátů - Část 7: Stanovení obsahu popela
ČSN 57 0111-7ČSN 57 0111-7 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu popela v kaseinech kyselých i sladkých.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 5765-1 - Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy 
Katalogové číslo:  69307
ČSN ISO 5765-1 - Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy
ČSN ISO 5765-1ČSN ISO 5765-1 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu laktózy v sušeném mléce, sušených zmrzlinových směsích a v tavených sýrech enzymatickou metodou s využi
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9232 - Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus) 
Katalogové číslo:  69451
ČSN ISO 9232 - Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)
ČSN ISO 9232ČSN ISO 9232 Uvedená norma specifikuje testy pro identifikaci charakteristických mikroorganismů v jogurtu na základě jejich morfologických, kultivačních a fyziologických vlastností.
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 14673-2 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda) 
Katalogové číslo:  71897
ČSN EN ISO 14673-2 - Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda)
ČSN EN ISO 14673-2ČSN EN ISO 14673-2 Tato mezinárodní norma specifikuje rutinní metodu pro stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v mléce a mléčných výrobcích metodou segmentové průtokové analýzy
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 14637 - Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  74970
ČSN ISO 14637 - Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda)
ČSN ISO 14637ČSN ISO 14637 Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu močoviny v mléce. Postup spočívá v přidání enzymu ureázy, která ve vzorku štěpí močovinu na
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 21187 - Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody 
Katalogové číslo:  75761
ČSN EN ISO 21187 - Mléko - Kvantitativní stanovení bakteriologické jakosti - Návod pro stanovení a verifikaci konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody
ČSN EN ISO 21187ČSN EN ISO 21187 Uvedená norma uvádí zásady pro stanovení konverzního vztahu mezi výsledky rutinní a základní metody a jejich verifikaci pro kvantitativní stanovení bakteriologické
Cena:  232,- Kč
ČSN 57 0108 ZMĚNA Z4 - Metody zkoušení másla 
Katalogové číslo:  81890
ČSN 57 0108 ZMĚNA Z4 - Metody zkoušení másla
ČSN 57 0108 ZMĚNA Z4
Cena:  34,- Kč
ČSN ISO 8196-3 - Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka 
Katalogové číslo:  99095
ČSN ISO 8196-3 - Mléko - Definice a vyhodnocení celkové přesnosti alternativních metod pro analýzu mléka - Část 3: Protokol pro hodnocení a validaci alternativních metod pro analýzu mléka
ČSN ISO 8196-3ČSN ISO 8196-3 Tato část ISO 8196|IDF 128 specifikuje protokol pro vyhodnocení a validaci alternativních kvantitativních metod analýzy mléka. Tento protokol je použitelný pro všechn
Cena:  545,- Kč
ČSN PN-A-82109 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN) 
Katalogové číslo:  94796
ČSN PN-A-82109 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN)
ČSN PN-A-82109ČSN PN-A-82109 Norma specifikuje metodu stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody v syrovém mase, nádivkách a masných výrobcích metodou transmisní spektrometrie v blízké infračervené obl
Cena:  171,- Kč
ČSN 57 5011 - Zmrazení humři 
Katalogové číslo:  62162
ČSN 57 5011 - Zmrazení humři
ČSN 57 5011ČSN 57 5011 Tato norma stanoví technické požadavky pro Zmrazené humry.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 11815 - Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel 
Katalogové číslo:  80429
ČSN ISO 11815 - Mléko - Stanovení celkové mléčné koagulační (srážecí) aktivity bovinních syřidel
ČSN ISO 11815ČSN ISO 11815 Tato mezinárodní norma popisuje metodu stanovení celkové mléčné koagulační aktivity bovinního syřidla obsahujícího pouze chymosin a hovězí pepsin jako účinné koagulační e
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 9874 - Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie 
Katalogové číslo:  81967
ČSN ISO 9874 - Mléko - Stanovení celkového obsahu fosforu - Metoda s použitím molekulární absorpční spektrometrie
ČSN ISO 9874ČSN ISO 9874 Tato mezinárodní norma specifikuje molekulární absorpční spektrometrickou metodu pro stanovení celkového obsahu fosforu v mléce.
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 8086 - Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování 
Katalogové číslo:  77441
ČSN ISO 8086 - Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování
ČSN ISO 8086ČSN ISO 8086 Tato mezinárodní norma stanoví obecnou směrnici pro kontrolu hygienických požadavků mlékárenského strojního zařízení a postupy při vzorkování
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat