Sponzorovaný odkaz

5708 Mléko sušené a sušené mléčné výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN EN ISO 1736 - Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  84963
ČSN EN ISO 1736 - Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)
ČSN EN ISO 1736ČSN EN ISO 1736 Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu tuku v sušeném mléce a v sušených mléčných výrobcích. Metoda je také vhodná pro sušené mléko
Cena:  232,- Kč
ČSN P ISO/TS 27265 - Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií 
Katalogové číslo:  89894
ČSN P ISO/TS 27265 - Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií
ČSN P ISO/TS 27265ČSN P ISO/TS 27265 Tato technická specifikace popisuje metodu stanovení počtu jednotek vytvářejících kolonie (colony-forming units - CFU) ze zvlášť termorezistetních spór termofil
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5765-1 - Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy 
Katalogové číslo:  69307
ČSN ISO 5765-1 - Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 1: Enzymatická metoda s využitím glukózové poloviny laktózy
ČSN ISO 5765-1ČSN ISO 5765-1 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu laktózy v sušeném mléce, sušených zmrzlinových směsích a v tavených sýrech enzymatickou metodou s využi
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 5765-2 - Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy 
Katalogové číslo:  69306
ČSN ISO 5765-2 - Sušené mléko, sušené zmrzlinové směsi a tavené sýry - Stanovení obsahu laktózy - Část 2: Enzymatická metoda s využitím galaktózové poloviny laktózy
ČSN ISO 5765-2ČSN ISO 5765-2 Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu laktózy v sušeném mléce, sušených zmrzlinových směsích a v tavených sýrech enzymatickou metodou s využi
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 15322 - Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test) 
Katalogové číslo:  76978
ČSN ISO 15322 - Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení jejich chování v horké kávě (Kávový test)
ČSN ISO 15322ČSN ISO 15322 Metoda se používá k výběru vhodného sušeného mléka nebo sušeného mléčného výrobku pro přímou aplikaci v horké kávě (bělící prostředky). Reakce sušeného mléka v horké ká
Cena:  171,- Kč
ČSN EN ISO 8069 - Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů 
Katalogové číslo:  79497
ČSN EN ISO 8069 - Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů
ČSN EN ISO 8069ČSN EN ISO 8069 Tato norma specifikuje enzymatickou metodu pro stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů ve všech typech sušeného mléka. Principem metody je rozpuštění sušeného m
Cena:  232,- Kč
ČSN EN ISO 5537 - Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  71858
ČSN EN ISO 5537 - Sušené mléko - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda)
ČSN EN ISO 5537ČSN EN ISO 5537 Uvedená norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu vlhkosti v sušeném mléce. Podstatou zkoušky je sušení zkušebního dílu vzorku mléka za podmínek meto
Cena:  171,- Kč
ČSN 57 0802 - Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda 
Katalogové číslo:  88059
ČSN 57 0802 - Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů - Kolorimetrická metoda
ČSN 57 0802ČSN 57 0802 ČSN 57 0802:2011 je technicky identická s metodou 6 uvedenou v První směrnici Komise 79/1067/EHS ze dne 13. Listopadu 1979, kterou se stanoví analytické metody Společenství p
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 8156 - Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti 
Katalogové číslo:  82475
ČSN ISO 8156 - Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení indexu nerozpustnosti
ČSN ISO 8156ČSN ISO 8156 Tato norma specifikuje metodu pro stanovení indexu nerozpustnosti jako prostředku stanovení rozpustnosti sušeného mléka plnotučného, částečně odtučněného a odstředěného, in
Cena:  232,- Kč
ČSN 57 0801 - Sušené mléko a sušená smetana - Společná ustanovení 
Katalogové číslo:  58460
ČSN 57 0801 - Sušené mléko a sušená smetana - Společná ustanovení
ČSN 57 0801ČSN 57 0801 Tato norma stanoví požadavky na jakost sušeného mléka a sušené smetany určené pro přímou spotřebu i na další zpracování.
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 6091 - Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  89274
ČSN ISO 6091 - Sušené mléko - Stanovení titrační kyselosti (Referenční metoda)
ČSN ISO 6091ČSN ISO 6091 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6091:2010, kterou ČSN převzala v roce 2011 překladem jako ČSN ISO 6091 (57 0803). Norma ISO 6091:2010/IDF 86:2010 specifi
Cena:  171,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat