Sponzorovaný odkaz

5760 Maso a masné výrobky

Seřadit podle: 
Počet: 
ČSN PN-A-82109 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN) 
Katalogové číslo:  94796
ČSN PN-A-82109 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody - Metoda transmisní spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIT) s použitím kalibrace na umělých neuronových sítích (ANN)
ČSN PN-A-82109ČSN PN-A-82109 Norma specifikuje metodu stanovení obsahu tuku, bílkovin a vody v syrovém mase, nádivkách a masných výrobcích metodou transmisní spektrometrie v blízké infračervené obl
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 1841-2 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda 
Katalogové číslo:  55746
ČSN ISO 1841-2 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 2: Potenciometrická metoda
ČSN ISO 1841-2ČSN ISO 1841-2 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1841-1:1996. Mezinárodní norma ISO 1841-1:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 1841 má dvě části: Část 1:
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 6011 - Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky 
Katalogové číslo:  78581
ČSN 57 6011 - Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky
ČSN 57 6011ČSN 57 6011 Tato norma byla vytvořena v návaznosti na rozsáhlou diskuzi mezi profesními svazy oboru zpracování masa, spotřebitelskými organizacemi a kompetentními ministerstvy o nejvhodn
Cena:  171,- Kč
ČSN ISO 937 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  64957
ČSN ISO 937 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu dusíku (Referenční metoda)
ČSN ISO 937ČSN ISO 937 Tato norma určuje referenční metodu pro stanovení obsahu dusíku v mase a masných výrobcích.
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 6021 - Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách - Stanovení obsahu vody (Referenční metoda) 
Katalogové číslo:  55743
ČSN 57 6021 - Metody zkoušení výrobků z masa a sterilovaných pokrmů v konzervách - Stanovení obsahu vody (Referenční metoda)
ČSN 57 6021ČSN 57 6021 Norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu vlhkosti v mase. Princip metody a postup při jejím provádění je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje metodu zjišť
Cena:  95,- Kč
ČSN 57 6010 - Maso a masné výrobky. Termíny a definice 
Katalogové číslo:  29562
ČSN 57 6010 - Maso a masné výrobky. Termíny a definice
ČSN 57 6010ČSN 57 6010 Touto normou se zavádí ST SEV 4718-84 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR norma RVHP nedoplňovala. Česky a slovensky je uvedeno názvosloví. Česky j
Cena:  232,- Kč
ČSN ISO 1444 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu volného tuku 
Katalogové číslo:  50218
ČSN ISO 1444 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu volného tuku
ČSN ISO 1444ČSN ISO 1444 Tato norma je identická s ISO 1444:1996. Norma specifikuje metodu pro stanovení obsahu volného tuku v mase a masných výrobcích extrakcí. Dále norma obsahuje kapitolu 2 -
Cena:  95,- Kč
ČSN ISO 1841-1 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 1: Volhardova metoda 
Katalogové číslo:  55745
ČSN ISO 1841-1 - Maso a masné výrobky - Stanovení obsahu chloridu - Část 1: Volhardova metoda
ČSN ISO 1841-1ČSN ISO 1841-1 Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1841-1:1996. Mezinárodní norma ISO 1841-1:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 1841 má dvě části: Část 1:
Cena:  95,- Kč
01 OBECNÁ TŘÍDA02 STROJNÍ SOUČÁSTI03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU04 SLÉVÁRENSTVÍ05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ PECE, VAŘIDLA A TOPIDLA07 KOTLE08 TURBÍNY09 SPALOVACÍ MOTORY PÍSTOVÉ10 KOMPRESORY, VAKUOVÁ TECHNIKA A PNEUMATICKÁ ZAŘÍZENÍ11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ12 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ13 ARMATURY A POTRUBÍ14 CHLADICÍ TECHNIKA15 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU16 VÝROBKY Z PLECHU A DRÁTU17 JEMNÁ MECHANIKA18 PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE19 OPTICKÉ PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ PRO KINEMATOGRAFII A REPROGRAFII20 OBRÁBĚCÍ STROJE NA KOVY21 TVÁŘECÍ STROJE22 NÁSTROJE23 NÁŘADÍ24 UPÍNACÍ NÁŘADÍ25 MĚŘICÍ A KONTROLNÍ NÁŘADÍ A PŘÍSTROJE26 ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ A PRO MANIPULACI S MATERIÁLEM27 ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ, STROJE PRO POVRCHOVOU TĚŽBU, STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ZEMNÍ, STAVEBNÍ A SILNIČNÍ PRÁCE28 KOLEJOVÁ VOZIDLA29 KOLEJOVÁ VOZIDLA30 SILNIČNÍ VOZIDLA31 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA32 LODĚ A PLOVOUCÍ ZAŘÍZENÍ33 ELEKTROTECHNIKA - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY34 ELEKTROTECHNIKA35 ELEKTROTECHNIKA36 ELEKTROTECHNIKA37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA38 ENERGETIKA - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST39 ZBRANĚ PRO CIVILNÍ POTŘEBU40 JADERNÁ TECHNIKA41 HUTNICTVÍ - MATERIÁLOVÉ LISTY OCELÍ42 HUTNICTVÍ43 HUTNICTVÍ - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ44 HORNICTVÍ45 HLUBINNÉ VRTÁNÍ A TĚŽBA NAFTY46 ZEMĚDĚLSTVÍ47 ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE48 LESNICTVÍ49 PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ50 PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ51 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU52 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU53 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU56 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU57 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU58 VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU62 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽ63 PRŮMYSL GUMÁRENSKÝ, PRYŽOVÉ VÝROBKY64 PLASTY65 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU66 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU67 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU68 VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU69 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU70 VÝROBKY ZE SKLA A TAVENÝCH HORNIN71 SKLO A TAVENÉ HORNINY - MATERIÁLOVÉ LISTY A VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ72 STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY73 NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB74 ČÁSTI STAVEB75 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ76 SLUŽBY77 OBALY A OBALOVÁ TECHNIKA79 PRŮMYSL KOŽEDĚLNÝ80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY81 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TEXTILNÍHO PRŮMYSLU82 STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHU83 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ A OSOBNÍ OCHRANA, BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ A ERGONOMIE84 ZDRAVOTNICTVÍ85 ZDRAVOTNICTVÍ86 ZDRAVOTNICTVÍ87 TELEKOMUNIKACE88 PRŮMYSL POLYGRAFICKÝ89 HUDEBNÍ NÁSTROJE90 KANCELÁŘSKÉ, ŠKOLNÍ A KRESLICÍ POTŘEBY91 VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ93 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ94 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ95 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ96 VÝSTROJNÉ ZBOŽÍ97 VÝMĚNA DAT98 ZDRAVOTNICKÁ INFORMATIKA99 METROLOGIE

Registraci pro zasílání novinek provedete zde.
Jméno:
Heslo:
Copyright © 2000-2008 Technické normy.cz
Mapa webu: sitemap
design by  Vortex Vision 
Zpracování dat
Schovat